תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

משולחן המזכ"ל

16/01/2006
עמודים טבת תשס"ו (700) 3
משולחנו של המזכ"ל
תנועה בתנועה
יאיר ריינמן

בישיבת המזמו"ר שתתכנס בשבועות הקרובים, נציג בין שאר הנושאים את תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2006.
במהלך שנה זו נבקש להציב שני נושאים במרכז העשייה התנועתית:
הראשון, עליו כבר עמדתי בגיליונות קודמים של עמודים הינו "הצעירים והקליטה". כפי שכתבתי בעבר, הדברים מורכבים ולעִתים יורדים לשורשי קיומנו הקיבוציים, הרעיוניים והערכיים. בכוונתנו לקדם את הדיונים בנושא במהלך השנה, מתוך תקווה כי נצליח להבהיר לעצמנו, ובהמשך לצעירינו, מה מוֹתר החיים בקיבוץ על פני האפשרויות האחרות הפתוחות בפניהם.
את הנושא השני הכתרנו בכותרת – "הקיבוץ הדתי במעגלים מתרחבים". במועצת "מעלה גלבוע" קיבלנו החלטה האומרת "תנועת הקיבוץ הדתי תפעל להקמת מעגלי פעילות משותפים וממוסדים לחברי התנועה וליישובים, אגודות, וגורמים ציבוריים אחרים. מטרתו של כל מעגל ("שולחן") תהיה לקדם אחד או יותר מערכי הליבה של התנועה ומשימותיה".
מעבר לצורך לבחון את הדרך למימוש החלטה זו, אני רואה במהלך זה הזדמנות לקיים הליך בירור פנים תנועתי כנה, אמיתי ופתוח בעמדתנו ביחס לסוגיות מהותיות שהתחדדו תוך תהליך ההתנתקות .
בשיתוף עם הוועדה הרעיונית - מדינית, הקמנו לשני הנושאים צוותי עבודה האמורים לעסוק בהכנת הסוגיות לדיון ציבורי רחב.
בחודשים האחרונים, אגב מעורבותנו בשאלת גדר ההפרדה באזור גוש עציון, החלטתנו להציע למזמו"ר לקיים במהלך חול המועד פסח אירוע בגוש עציון אליו יוזמנו כל חברי הקיבוץ הדתי. תוכנו של היום ופרטים אחרים יופצו כמובן בהמשך, לאחר קבלת אישור עקרוני מהמזמו"ר.
סדר יומה של התנועה הקיבוצית עמוס בדיונים העוסקים בקיבוץ ה"משתנה" (תקנות הסיווג העוסקות בעיקר בסוגיית הערבות ההדדית, החלטת מינהל מקרקעי ישראל 979 העוסקת בשיוך דירות, תקנון העבודה העוסק בזכויות העובד חבר הקיבוץ, "ועדת אבשלום דולב" העוסקת בסוגיית בעלי הצרכים המיוחדים, ועוד). הגם שלתחושתי סוגיות אלו פחות לוחצות בקיבוצנו, להחלטות שתתקבלנה בעניינן עלולה להיות השפעה מרחיקת לכת גם אצלנו הן ביחס לקיבוצים ה"מתחדשים" והן ביחס לאלו ה"משמרים". המזכירות הפעילה מלווה את הנושאים, ובמידת הצורך נעבירם לדיון והחלטה במוסדות התנועתיים הרלוונטיים.
מכינה קדם צבאית לבנות – במסגרת המגמה לחזק ולהכין את הבנות הבוחרות בשירות הצבאי, החלטנו להקים במסגרת מרכז יעקב הרצוג מכינה קדם צבאית לבנות. הנושא נדון ואושר במזמו"ר, כאשר עיקר תשומת הלב ניתנה לשאלת התחרות והאיום הפוטנציאלי שמהווה מיזם זה לגבי מדרשת הבנות בעין הנצי"ב. בעקבות דיונים משותפים נמצאו ההסדרים וההסכמות (גם אם בדיעבד) בין שני המוסדות. בשלב זה נעשים הצעדים המעשיים הנדרשים על מנת לפתוח המכינה לקראת שנת הלימודים תשס"ז. עיקר המאמצים מופנים לגיוס המשאבים הנחוצים, שכן ללא פתרון לעניין החומר לא נוכל לעסוק ברוח.
ככל הנראה, תפעל המכינה במשואות יצחק, וגם בנושא זה מתקיימים דיונים על מנת לסכם את הנדרש, ולגשת לעבודות בשטח.
"נפגשים בשביל ישראל" הוא פרויקט פרי יוזמתה של משפחת אופנר ((מקיבוץ עלומים לשעבר) להנצחת בנם שנפל באסון המסוקים, אליה חברו מדרשת אורנים ו"צו פיוס". במרכזו של הפרויקט מתוכננת הליכה ומפגשים משותפים לאורך השביל, בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. המזכירות הפעילה אישרה את הבקשה כי נחום ברוכי ירכז את הפרויקט במסגרת פעולה ציבורית.
נפרדים מחברים – המזכירות הפעילה ועובדי דובנוב 7 נפרדו ממספר חברים שסיימו את תפקידם. הוותיקים שבהם - אלי ברמן ורפאל צרפתי שחזרו לקיבוצם זה מכבר. הצעירים – יונה ברמן ושמריה מלר מסיימים עבודתם בתנועה בימים אלו.
את יונה החליפה גילה קפלן שאת פרי עבודתה ראינו כבר בגיליון עמודים שעבר. מחליפו של שמריה, רוברט ברל ( עין הנצי"ב) עושה צעדיו הראשונים כמרכז המחלקה המשימתית. ליונה ושמריה – תודת חברי המזכירות הפעילה וחברי הקיבוץ הדתי כולם, על שנים של חברות מעורבות ועשייה.
אני מבקש לסיים הדברים באיחולי רפואה שלימה והחלמה מהירה לאריה קרול שותפנו לעשייה בדובנוב 7 – מחכים לשובך.

חסר רכיב