תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חילול הכרם

01/11/2005
עמודים תשרי - חשוון תשס"ו (698) 1
חילול הכרם
מגדל עוז, י"ז אלול תשס"ה:

ברשותכם כבוד הרבנים, קהל נכבד

נאמר בקהלת (ט, 7) "לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה הא-לוהים את מעשיך", ועוד נאמר (שם ג, 1) "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים... עת לטעת ועת לעקור נטוע".
בימים אלו שבהם עם ישראל עובר עקירה מחלק מאדמותיו, והנה כאן אנו נוטעים ושותלים ועכשיו לאחר תלאות רבות שבהם גם נגרמו לנו חבלות שונות ומשונות, כגון, עקירה והשחתה של שתילים ועמודים תומכים בכרם, אפילו את השער התחתון של המטע גנבו. בקיצור, הכרם הזה שאתם רואים כאן שכב 3 פעמים על האדמה, ואל יקל בעיניכם הדבר הזה. הכרם הזה שלפניכם עבר שיקום 3 פעמים. כמעט כמעט הרמנו ידיים – תשאלו את אריאל. במהלך השנים האחרונות נקטנו מספר פעולות כדי שנגיע לרגע הזה: צבענו את העמודים בזפת ובמשחת עצים שחורה ודביקה במיוחד, צבענו את העמודים בצבע זוהר כדי שנוכל לזהות אותם באם ייגנבו, יצקנו בטון לתחתית כל העמודים, וכל זאת, רק כדי שלא יגנבו לנו את העמודים, אפילו היו פעמים שהייתה התגייסות של מספר חברים למארבים בלילות, מי זוכר, לבסוף גם בעזרתו של שומר מקומי. ב"ה הגניבות נפסקו, כך שאתם מבינים מה גדולה תחושת הסיפוק והשמחה בחגיגה זו.

במגילת הנטיעה של שלום קרניאל הי"ד הוא כותב: "נשבענו, לא ננוח ולא נשקוט עד כי נגול את חרפת השממה מעל פני ההרים ועד כי נכסה אותם במעטה עצי פרי ועצי יער לקיים מה שנאמר, 'ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל, ועבדתם וזרעתם והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל ונושבו הערים והחורבות תיבנינה'".
אנחנו - צוות המטע - מרגישים שאנחנו ממשיכים את חזון האיש הגדול הזה.

"ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
צביקה קליין, מרכז המטעים במגדל עוז
חסר רכיב