תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכרם

05/09/2005
עמודים סיון תשס"ה (694) 9
חסר רכיב