תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

יאיר רינמן לאברהם שטיין

06/07/2005
עמודים סיון תשס"ה (694) 9
תגובת מזכ"ל הקבה,ד לאברהם שטיין

לכבוד
אברהם שטיין
קבוצת יבנה

שלום רב,

כשקיבלתי מכתבך ובו הצבת אתגרים לחשיבה ותגובה, חשבתי כי מן הראוי להתייחס לסוגיות העולות ממנו, שכן גיליתי פער גדול בין העובדות המוצגות על ידך, ובין אלו המוכרות לי (ברור כי כפועל יוצא אני מתקשה לקבל המסקנות העולות מדבריך).
יחד עם זאת, משבחרת לפרסם המכתב בעלון קבוצת יבנה עוד לפני שהגיע לידי, ובאופן זה להפכו למכתב פומבי, חובת התגובה עוברת ממני אל הציבור כולו. אינני מתיימר להסביר עמדות והחלטות הקיבוץ הדתי שהתקבלו במועצת כפר עציון לפני 30 השנים. מבחינתי הנושאים שעלו במכתבך מונחים לפתחו של הציבור בבחינת ירצו – יגיבו, לא ירצו – לא יגיבו.
ובכל זאת תגובה קצרה, שכן פטור בלא כלום – אי אפשר.
האם בידך לגבש בתוך קיבוצך – קבוצת יבנה - עמדה בסוגיית גורל שטחי יהודה שומרון וחבל עזה, שתוצג כ"עמדת קבוצת יבנה" בדיון תנועתי לכשיתקיים? ככל שידיעתי מגעת אין לכך סיכוי וגם אין בכך צורך. נכונים הדברים גם ברמת התנועה כולה. איננו תנועה פוליטית ומעולם לא היינו כזו, ועל כן אין אנו מחויבים לגבש דעה ולהציגה כעמדה תנועתית בנדון.
ואולם, מכאן ועד הקביעה כי לא מתנהלים שום דיונים בשום נושא שמעניינו של עם ישראל, רחוקה הדרך. האם הקמה והפעלה של ארבעה מוסדות חינוכיים בעלי קו חינוכי ייחודי, המחנכים מאות תלמידים ותלמידות מידי שנה (כולם הוקמו במהלך שנות ה-80 וה-90) אינה אמירה לחברה הישראלית? מה באשר לפעילותנו הענפה בתחום הקליטה והגיור של העולים מחבר העמים? הפעלת חמישה מוסדות של עליית הנוער נחשבת כאי אמירה שמעניינו של עם ישראל? האם חברינו המייצגים אותנו בדיונים על אופייה הציבורי של השבת בישראל, אינם ראויים לגיבוי?
ועוד דוגמאות רבות ישנן שאך מפאת קוצר המקום לא אציינן. מכל מקום ולעניות דעתי, המסקנות אליהן הגעת, כאילו אי הכרעה בשאלה הפוליטית שיתקה את יכולת התנועה לבטא עצמה בסוגיות שעל הפרק, שגויה ורחוקה מלתאר את העשייה היום-יומית.
חסרה הידברות העוסקת בערכים וברעיון – אני מסכים. חסרה גאווה במה שיש – אני מסכים. יש למצוא הדרך לרתום צעירים כוותיקים לעשייה – גם לכך אני מסכים.
מכאן ועד למסקנה - "הקיבוץ הדתי הפך לאיגוד מקצועי", רחוקה הדרך, ויש בדברים משום פגיעה וחוסר חברות כלפי אותם שכן עוסקים בצורכי ציבור ומנסים לעשות זאת באמונה.

יום הביקור והלימוד בגוש קטיף היה משמעותי עבור מרבית המשתתפים בו, ועל כך יעידו הם עצמם. מציאות מורכבת מחייבת תשובות מורכבות, ולעִתים גם את הנכונות להתמודד אל מול מציאות בה אין דרך אחת ברורה וסלולה המובילה לתשובה מוחלטת ובהירה.
ובכל זאת, גם במציאות שכזו אין אנו פטורים מלדבר "עם האנשים" ולא רק "עליהם". את זאת עשינו באותו יום, מתנגדי ההתנתקות ותומכיה - כאחד.
המזכירות הפעילה תמשיך כקודמותיה לשרת ולהוביל את התנועה. החלטותינו כולן חשופות לביקורת ציבורית. על כך גאוותנו ומשם כוחנו.
אכן הגיע הזמן כי נדבר האחד עם השני מתוך כבוד וחברות, ואשמח באם תהיה שותף באיתור ופילוס הדרך הראויה לנו.

בידידות,

יאיר רינמן
מזכ"ל הקיבוץ הדתי


חסר רכיב