תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכרם

15/06/2005
לזכרם - אייר תשס"ה (693) 8
חסר רכיב