תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דבר העורכת

03/06/2005
עמודים אייר תשס"ה (693) 8
דבר העורכת

אני שמחה לחזור לעשיית גיליון "עמודים" שגרתי לאחר שני גיליונות "מגויסים",
האחד - לנושא הזִקנה, והשני - לכבוד יובלה ה-75 של התנועה.
אין ספק שגיליון "עמודים" שמתרכז בנושא אחד ובמסגרת זו כולל בתוכו סקירות, מידע, חשיבה ומפגשים בין-אישיים, יוצר עניין ומעורבות רבה יותר של הקורא, ועל כך יעידו תגובות רבות מאוד שקיבלתי עם הופעת הגיליונות הללו.
אלא שתנועה לא יכולה להסתפק ב"שופר" מעין זה, שכן היא צריכה את הביטאון, בראש ובראשונה, ככלי המביא לביטוי את עשייתה, הלכי רוח, דברים מהשטח – ביטאון שיביא את דופק התנועה על מעגל חייה ביום-יום, קיבוציה, חבריה, מוסדותיה, ופעילויות רבות שהיא קשורה בהן, יוזמת בעצמה, חוברת לגופים נוספים וכד'.
גיליון "עמודים-אייר" שמאחר ביציאתו, ואני מתנצלת על כך, עסוק בימים של ראשית חודש אייר – ימים של כאב ואובדן לצד שמחת העצמאות. יש בו גם מניחוחות אירועי ה-75 לתנועה, החגיגיים ורבי משתתפים. יותר מכול ברצוני לציין את "הפינה" שבחרתי לייחד לאחינו בגוש קטיף, אחינו תמיד, גם למי מאתנו שהוא בשמאל וגם לאנשי הימין. זה אחד מביטויי ה"יחד" שכולנו יכולים להיות מאוחדים סביבם. מזכירות התנועה קוראת לכל החברים להושיט יד אוהבת ומקרבת, ומזמינה את כולנו להשתתף ביום של "תורה ותפילה", ביום כ"ב באייר, עם אחינו שבגוש, וללא חשיבות מהי העמדה הפוליטית האישית של כל אחד ואחד.
עשייה אחרת ונוספת שטרחו בה אנשינו, ובראשם שמריהו מלר, איש מחלקת המשימות בקיבוץ הדתי, היא "תו התקן" שהתחייבו לו כל 100 המפעלים והעסקים שבקיבוצינו. את היוזמה לעשייה חברתית-מוסרית-יהודית זו מובילה "עמותת במעגלי צדק", והתנועה שלנו על אגף המשימות שבה, היא הגוף הראשון שהצטרף ולקח על עצמו מחויבות גורפת וחשובה זו. מחויבות לשמור על כל חובות העסק כלפי עובדיו, לשמור על תנאי עבודה הולמים, שמירה על כבוד האדם, התחייבות לאפשר נגישות לבעלי מוגבלויות וכו'.
ברכה גדולה על כך. זו ראשית הדרך לטוב.

קריאה מעניינת
יונה ברמן

חסר רכיב