תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

הינתקות

06/05/2005
עמודים ניסן תשס"ה (692) 7
הינתקות

מִן הַמֵיצָר

סיפור ההינתקות החל כבר מזמן, ואינו זקוק להוכחה: אבינו הקדמון קיבל SMS: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך... והיה ברכה".
זה לא היה קל, היו נימוקים כבדי משקל להישאר בחרן, עסקים, חברים, התחייבויות וחששות מה יהיה בכנען. הפרידה הייתה קורעת לב והיו סצינות קשות.
אך אברהם, האחד שהיה תמיד יחיד ומיוחד, העמיס את משפחתו ויצא בעקבות הקול, הניף את השוט והאמין שחייב הוא לציית לקול הגדול הנורא והנכבד.
"אחד - מי יודע..."

סיפור ההינתקות ממצרים היה קשה עוד יותר.
עם העבדים התקשה מאוד על סיר הבשר לוותר, והיה צורך בעשרה נִסים גלויים' לפחות' ועוד כמה נסתרים, ובשני מנהיגים משה ואהרון, שיוציאונו מבית העבדים...
"שניים - מי יודע..."

קל להוציא את היהודים ממצרים מאשר את מצרים מהעם, והיה צורך בשלושה חודשים במדבר, לפני המעמד הרם ובשלושת ימי ההגבלה – לפני קבלת עשרת הדברים שגם אחריהם היה קשה לו, לעם, שלא לעבוד אלוקים אחרים.
"שלושה - מי יודע..."

"שמע בני בקול אביך ואל תיטוש תורת אמך".
האידישע-מאמע מעצבת ולעתים מעצבנת אותך מנעוריך.
ארבע אמהות ענקיות, שמהן יצא עַם הנצח. עַם התורה, שעורפו לעִתים קשה, ונחושת יצוקה לו על מצח.
"ארבע - מי יודע..."

"בראשית", "שמות", "ויקרא", "במדבר", "דברים"
- זו התורה ובה עיקרי אמונתנו נזכרים
זו הנותנת לחלוחית לחיים, ובלעדיה אין טעם לקמח
מאב לבן תורה דרכנו, משחר הימים – אל הנצח.
"חמישה - מי יודע..."



דברים חמים ליושבי גוש קטיף

ימי הרת עולם – בפתחנו, ימים גדולים ונוראים
הלֵב נקרע עם המתיישבים הנקרעים מעל אדמתם
ושבה וחוזרת השאלה העתיקה:
אחד – מי יודע?
והתשובה, כנראה, רק בידי האחד, הגבוה מעל גבוה.

אחינו ואחיותינו – אנשי התיישבות גוש קטיף
הננו שולחים יד-אחים מוקירה ואוהבת אליכם.
אתם מקיימים בגופכם לאורך השנים את ערך ההתיישבות החלוצית בשליחות מדינת ישראל וממשלות ישראל, והיום נמצאים אתם בלב הלבּה הרותחת ונתבעים להיות נכונים לצו הממשלה.
לא סוד הוא שבתנועתנו חיים בצוותא מחייבים ושוללים, ימין ושמאל. אבל, כולנו כאיש אחד מאוחדים בלבבנו לאהבה אתכם, לתמוך אתכם, לסעוד אתכם, בשעה קשה זו, לכולנו.
ידינו המושטות אליכם. הבה נשלב הידיים לתמוך, להוקיר ולחבק, בשעות קשות אלו, ונהיה כולנו "אחינו בית ישראל".

אלי ברמן ויונה ברמן, בארות יצחק

חסר רכיב