תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

הגיל הרך

03/05/2005
עמודים ניסן תשס"ה (692) 7
ורחץ

”יטלו ידיהם כדת וכדין
ולא יברכו 'על נטילת ידיים'"...

מערכת הגיל הרך בקיבוצינו
קיבוץ ילדי הגיל הרך – 0-3 ילדי הגיל הרך – 3-6 סה"כ ילדי קיבוץ ילדי חוץ 0-6 שמות מיוחדים
בארות יצחק 53 55 46 62 עליזה-בלה, נח, אלמוג, עוזית
בית רימון 19 (+ 8 פעוטים בבית) 25 52 ---
טירת צבי 42 35 74 3 טל, אדווה
כפר עציון 34 (+7 פעוטים בבית) 31 (2 בגנים מחוץ למקום) 74 12 יֵרָאֵה, יֵהֵלָה, כליל-אור
לביא 56 44 100 --- תואם, תכלת
מגדל עוז 32 40 38 34 חֹשן, איתיה, אליה
מירב 47 (+10 פעוטים בבית) 47 104 7 עִברי, עִברייה
מעלה גלבוע 13 (+14 פעוטים בבית) 16 43 --- תכלת, עינה, הלל, תניה
סעד 39 42 81 17 אסיף, לחן (אח לזמר צליל ומחול)
עין הנצי"ב 28 37 65 22
עין צורים 50 45 54 41 צרויה, שלֵו, אבידור, צליל
עלומים 21 36 58 21 נהוראי, חושן, שירז, טֹהר
קבוצת יבנה 47 (+3 ילדים בבית) 27 74 1 יעַל, גפן, כליל, נופר
ראש צורים 17 (+10 בבית) 35 62 1 האות "א" מובילה: אמיתי, אושרי, איתן, אילה...
שדה אליהו 41 37 78 --- שירת אמונה, צהלה-בת עמי-ברכה, הלליה
שלוחות 16 18 34 16 שילת, שפר
חסר רכיב