תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דברי תורה

29/03/2005
שם המאמר - חודש תשס"ד (999) 9
קבורת שרה אמנו

(פרשת "חיי שרה)

התכלית של הסיפור מפורשת בדברי אברהם בעצמו. הוא מבקש אחוזת קבר לשרה אשתו שמתה עליו. בקניין המערה לקבורת שרה אשתו, אברהם מביע את האהבה ואת הכבוד לנפטרת. בשביל דבר זה בלבד ראויה הייתה פרשה זו להיכתב.
בשולי דבריו עלינו להעיר שתי הערות:
א. עיקרו של הסיפור הוא בתיאור המאמץ שהשקיע אברהם כדי לכבד את אשתו בכבוד הראוי לה במותה, שכן לא בקלות השיג אברהם אחוזת קבר למענה. עיקר המאמץ היה במשא ומתן שניהל אברהם עם בני חֵת בדיפלומטיות ובנחרצות, תוך שהוא דוחה את החלופות שהוצעו לו. אף המחיר הכבד שנדרש לשלם לבסוף כלול באותו מאמץ.
ב. תיאור בית האבות של אברהם ושרה הוא התיאור הראשון במקרא של חיי אדם במילואם, על המאבקים האנושיים הגדולים והקטנים הכלולים בהם. מותה של שרה הוא המוות הראשון במשפחת האבות. נמצא שפרשתנו היא הפרשה הראשונה במקרא המתארת את עמידת האדם מול מוות הקרוב לו ביותר, ואת תגובתו על כך. פרשה זו נושאת, אפוא, אופי ראשוני של הוראה לבניהם של האבות כיצד יש לנהוג במצבים אנושיים מעין אלה, שכן במצוות התורה לישראל אין הוראות מפורשות הנוגעות להספד ולקבורה מכובדת. דברים אלו הם, אפוא, בגדר 'תורת אבות'.

(בית המדרש האלקטרוני, הרב אלחנן סמט)
חסר רכיב