תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

02/09/2004
עמודים אלול תשס"ד (686) 12
תנועה בתנועה
מזכירות פעילה

ההינתקות

אירועי השבועות האחרונים סביב שאלת מינויו של יונתן בשיא כממונה על מנהלת ה"הינתקות" העמידו אותנו באחת באור הזרקורים, העסיקו את המזכירות הפעילה (מזכ"פ), ונדונו גם בישיבת המזכירות המורחבת (מזמו"ר) האחרונה.
כהכנה לדיון שהתקיים לאחרונה בוועדה ה"רעיונית–מדינית" בשאלת עמדת הקיבוץ הדתי ביחס לתכנית ה"הינתקות", פניתי לחפש בפרוטוקול מועצת הקיבוץ הדתי (התכנסה בכפר עציון בדיוק לפני 30 שנה). במועצה נדונה "עמדת הקיבוץ הדתי בשאלות מדיניות וביטחון" (השאלה שעמדה על הפרק נגעה לסוגיית מפעל ההתנחלויות שהחל צעדיו באותה תקופה). להפתעתי כי רבה, עולה מדברי המשתתפים כי, על אף הזמן שחלף, הרבה לא השתנה. עמדות הצדדים שנשמעו אז בעד ונגד התהליך המדיני דומות מאוד לאלו המוצגות כיום. וכאז כן עתה החליטו מוסדות הקבה"ד שלא להביא לכלל הכרעה תנועתית את הדיון בשאלה זו.
במהלך השבועות האחרונים נשמעו ונכתבו דברים וביטויים אשר הדעת איננה סובלת. מעבר לגינוי ולשלילת דפוסי התנהגות אלו, ראוי כי נערוך חשבון נפש אישי וציבורי, שכן המבחנים שעוד נכונו לנו אינם קלים מזה שעברנו אך בקושי.

מישיבת המזכירות המורחבת:
המזמו"ר התכנסה בעלומים ביום ד' מנחם-אב (22.7.04) ושמעה דו"ח על המלצות הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים (וועדת הסיווג). הוחלט על הקמת צוות בדיקה אשר ילמד את החומר ויגבש המלצות באשר לעמדת הקבה"ד בנושאים השונים (מענקי עזיבה, שיוך דירות, ערבות הדדית, ועוד). המלצות הצוות יחזרו ויידונו במזמו"ר.
- המזמו"ר חיזקה ידיהם של חברי סעד ועלומים אשר מצאו עצמם בחזית הלחימה, תוך שהם סופגים מטחי "קאסם", אשר רק בנס לא גרמו לנפגעים בנפש.
- בשעות אחר הצהריים נסעו חברי המזמו"ר והוועדה המדינית-רעיונית לגוש קטיף שם נפגשנו עם קבוצה מתושבי הגוש. השיחה שעסקה בענייני דיומא הייתה, מטבע הדברים, טעונה, באשר עסקה באיום שקם על מפעל חיים של אנשים, ובערעור על מוסכמות וערכים לאורם התחנכנו וחינכנו דורות . בביקור זה ניסינו להעביר כיחידים וכתנועה את הזדהותנו עם ערכים אלו אותם מייצגים גם תושבי הגוש, ערכים אשר לאורם פועלת גם תנועתנו.
סבב ביקורים: המזכירות הפעילה סיימה סבב ביקורים במסגרתו ביקרנו בכל קיבוצי התנועה. במהלך הסבב פגשנו למעלה מ - 1000 מחברי הקיבוץ הדתי ושמענו דברים רבים ומגוונים. סיכום ראשוני של הדברים הוצג בפני המזמו"ר, ואולם חשיבות העניין מחייב סיכום מקיף יותר אשר יהיה גם הבסיס לקביעת סדר יומנו לשנה הקרובה.
מסקנות ועדת "דברת" לעניין הרפורמה במערכת החינוך: נדונו בקצרה במזכ"פ. חלק ממסקנות הוועדה עשויות לחולל שינויים מרחיקי לכת גם בבתי הספר "שלנו". על כן סיכמנו לכנס פורום תנועתי, יחד עם הנהלות בתי הספר, לקביעת הדרך להמשך טיפול בנושא. הפגישה הראשונה התקיימה ביום ב' באלול (19.8.04).
שמוליק דרורי (ראש צורים): סיים חלק ראשון בעבודה אשר הוזמנה במשותף על ידי הקבה"ד ובני-עקיבא ישראל, והציג את פרי עבודתו בפני המזכ"פ. במסגרת העבודה אותרו ורוכזו שמות חברי כל הגרעינים שעברו בקיבוצי הקבה"ד. במשותף עם בני-עקיבא נצטרך לסכם כיצד ניתן לנצל מאגר אינפורמציה חשוב זה.

פרידה מעובד מסור: המזכ"פ ועובדי "דובנוב 7" התכנסו לערב פרידה מצביקי פורת אשר סיים קדנציה מוארכת כמרכז ועדת המשק של הקבה"ד. בין שאר עיסוקיו הוביל צביקי, בשם כל תנועות ההתיישבות, מאבק ארוך על דמותה של החקלאות בישראל בשנים הבאות. טבעם של מאבקים אלו כי הם אינם מסתיימים במועד סיום הקדנציה. על כן נמשיך להיעזר בניסיונו ובקשריו גם בהמשך, שכן חשיבות הנושאים גדולה, גם ברמת הקיבוץ היחיד, גם ברמת התנועה וגם ברמה הלאומית - כאחד.
בנוסף ציינו בערב זה את הולדת הבת לדנה פרס-שטיבי ולאיתי, מזכירתנו הנאמנה, אשר עד ליציאת גיליון זה אמורה לשוב לעבודה.
לקראת המועצה: מועד כינוס "המרחב הפתוח" הולך ומתקרב (כ' -כ"א באלול, 6-7/9 בסעד). ברצוני לנצל הזדמנות זו לשוב ולקרוא לכל חברי הקיבוץ הדתי ליטול חלק בדיון חשוב זה.
יאיר רינמן

מחלקת משק
במפגש רכזי משק הציג רן חכים (רמת השופט) קטע מעבודת הדוקטורט שלו העוסק בהשוואה בין הביצועים הכלכליים של קיבוצי הקבה"ד לעומת קיבוצים מהתנועות האחרות.
מסקנות העבודה בהחלט יכולות להביא שמחה על ניהול אחראי של קיבוצינו בתקופה הנסקרת.
הפער המשמעותי ביותר נובע מהוצאות מימון נמוכות יותר. גם מחיקות החוב הכבדות אשר חלק מקיבוצי התנועות האחרונות נהנו מהן, לא ביטלו את היתרון הגדול אשר קיבוצי הקבה"ד נהנו, בעיקר בשל התנהגות אחראית בסוף שנות ה - 70, שמנעה לקיחת הלוואות בהיקפים גדולים, כפי שנלקחו על ידי קיבוצי התנועות האחרות. אין ספק שלהנהגה הכלכלית של מזכירות הקבה"ד באותה תקופה חלק חשוב ומרכזי בהתנהגות זו.
לצערי, אותה הקפדה, זהירות ואחריות שאפיינה את הניהול באותה תקופה, לא תמיד שימשה נר לרגליהם של חלק מקיבוצינו בתקופה האחרונה, ושני מפעלים בקיבוצינו נקלעו בשל כך לקשיים אשר הגיעו לממדים שסיכנו גם את בעליהם, הקיבוצים, מעבר להעברת המפעלים לכינוס. בקיבוצים נוספים נעשו מספר השקעות שלא תמיד עמדו בכללי הזהירות הנדרשים.
בעקבות זאת בוחנת ועדת המשק בניית כלים אשר יאפשרו לעקוב ולהשפיע בזמן על מצבים אשר גורמים לסיכונים למשקים או למערכת המרכזית ולקרן הקבה"ד. בימים אלה התחלנו בעבודה בשני קיבוצים על מנת ללמוד את הנושא.
נושא נוסף אשר הוצג בכנס רכזי משק הוא תמ"א 35. בימים אלו מכינים מוסדות התכנון תכנית מִתאר ארצית חדשה. לא תמיד מודעים בקיבוצים להשלכות העשויות/עלולות לחול על הקיבוצים כתוצאה מהחלטות שיחולו במסגרת תכנית המִתאר על בנייה ופיתוח בקיבוצים.
את הנושא הציגה רותי פרום-אריכא אשר משמשת כיום כסמנכ"ל משרד החקלאות לנושאי פיתוח אזורי.
הנושא בטיפול הצוות הבין-תנועתי אשר עובד במקביל עם אנשי משרד החקלאות ומרכז המועצות האזוריות.
דובי מילר

קרן הקיבוץ הדתי
בשלוחות היינו, בין היתר כדי להתרשם ממערך הגזר החדיש, העתיד להפוך בעז"ה לתשתית למיזם גזר.
במירב: ביקרנו והתרשמנו מהנחישות בהתמודדות מול צרות המגיעות בצרורות בהמשך לסגירת "נרות עציון".
בטירת צבי: פגשנו את מרכז המשק החדש, ביני אורחן, השוקד להוביל את כלכלת הקיבוץ הוותיק למחוזות חדשים ולחוף מבטחים.
בעין צורים: בין לבין, פגשנו את דרור רמיאל - הקודקוד המשקי החדש בעין צורים.
בבארות יצחק: כוס קפה עם שלמה פורשר בבארות יצחק, שם נערכים לתקופה ארוכה של מאמץ כלכלי.
בבית רימון: עיסוק סיזיפי בתמיכה ב"רפת נטופה", המשותפת לאשדות יעקב (איחוד), גשר ובית רימון.
במגדל עוז, במפעל "מעוז" המתמודד בכבוד בארץ ובעולם בשוק הפנלים המוארים לתעופה.
משם למדרשת הבנות בעין הנצי"ב, הנערכת לקליטת מחזור תלמידות חדש ומשמעותי לתשס"ה, בתקווה שבתשס"ו יוכלו הסטודנטיות ליהנות מפנימייה חדשה שתחליף חלק מהקרוונים הקרועים.
ולבסוף, במרכז יעקב הרצוג שבקב' עין צורים, החוגג פעילות נרחבת, רוקם תכניות... ומתמודד יום יום עם מצוקה כלכלית.

אלי סומר keren@kdati.org.ilממחלקת חברה
'איל"ן' קיבוצים: התנועה הקיבוצית הקימה לפני חמש שנים סניף איל"ן פנימי בתיאום עם מרכז איל"ן. בחמש השנים האחרונות ריכזה את הסניף, במסירות רבה, נורית שדהמגן שמואל.
מחליפה אותה היום יעל אייזנה, גם היא מגן שמואל.
מטרת הסניף לאסוף תרומות מהקיבוצים ולחלק עזרה לכל מי שזקוק. התרומות באות ממצעדי הפרוטות בבתי הספר, מתרומות פרטיות של חברי הקיבוצים, ואצלנו - מוועדות הצדקה של הקיבוצים. הקיבוץ הדתי שותף מלא בסניף, ולכן אנחנו קוראים למזכירויות, לחברים ולוועדות לתרום לסעיף איל"ן של הקיבוצים. כמו כן, מי שזקוק לעזרה יפנה לסניף לקבלת עזרה.
קייטנות איל"ן ואחרות: 24 קיבוצים ומושבים שיתופיים דתיים אירחו הקיץ ביישוביהם את המפעל הנפלא שהתחיל בקיבוץ הדתי ומתרחב מידי שנה. לקייטנות אלו מגיעים מאות ילדים נכים.
רפאל צרפתי

מחלקת החינוך
יום עיון לרכזי חינוך: בתחילת יולי התקיים מפגש רכזי חינוך עם איריס ישראלי בנושא: "מקומו וחשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי". הרעיון לקיים יום בנושא זה עלה מתוך השינויים שמתחוללים במערכות החינוך הפורמלי, שגוררים בעקבותיהם שאלות וספקות לגבי נחיצותו של החינוך הבלתי פורמלי. המסקנות מיום העיון היו חד משמעיות! דווקא במציאות של קיצוצים בחינוך הפורמלי, כיתות גדולות, יום לימודים ארוך, ועוד, חשוב לטפח ולחזק את החינוך הבלתי פורמלי, המאפשר לאותם ילדים שבית הספר לא מטיב עמם הזדמנויות מסוג אחר, מחזק את החינוך הערכי, ועוד.
סמינר הדרכה למדריכים חדשים (מסיימי כיתות ט') התקיים בקבוצת יבנה בהשתתפות 51 חבר'ה. מטרת הסמינר הייתה לתת כלים ראשוניים ובסיסיים להדרכה.
הסמינר לכשעצמו היה טוב, אך לא אוכל לומר שהיה מצוין, בגלל בעיות משמעת והתנהגות של חלק מהחבר'ה. חלק מזה נעוץ באישור יציאתם של חבר'ה לא מתאימים, הן לסמינר והן להדרכה, וחבל.
מסקנה להמשך: כל קיבוץ יצטרך לשלוח עם החבר'ה שלו מדריך מקומי שייקח אחריות עליהם.
סמינר "חברותא" למסיימי כיתות ח' התקיים בקבוצת יבנה בהשתתפות 45 חבר'ה. את הסמינר העביר צוות הדרכה של "עמיעד" – ארגון הפועל להעמקת ערכי היהדות בקרב נוער. הסמינר בכללותו היה מצוין. המדריכים בקבוצות הצליחו ליצור פתיחות אצל החבר'ה ולגעת בנקודות מחיי היום יום שמחוברות ומעסיקות את החבר'ה. אני רואה במתכונת זו של סמינר יהדות דגם מוצלח שמתאים לחזור עליו בקייצים הבאים ואולי אף פעילות של סופשבוע במהלך השנה. לא תאמינו! אבל היו חבר'ה שביקשו לימוד נוסף עם המדריכים במהלך הפסקת הצהריים...
כאן גם המקום להעביר את הערכתי ותודתי לקבוצת יבנה ובי"ס יבנה שאירחו את 2 הסמינרים בצורה מופלאה.
השתלמות גננות של הקבה"ד: התקיימה ב"מרכז הרצוג" בעין צורים. עמלו על תכנית ההשתלמות רבקה סלייטר – הממונה על הגיל הרך בקבה"ד, ורותי לזר ממרכז הרצוג. להשתלמות הגיעו 30 משתתפות, רובן חברות קיבוץ וחלקן שכירות העובדות בקיבוץ.
שביעות הרצון מההשתלמות הייתה גבוהה בד בבד עם הערות בונות שחלקן נבעו מההטרוגניות הרבה בקרב המשתתפות. המשתתפות הביעו את רצונן להמשיך בעתיד במתכונת זו של השתלמות גננות נפרדת שאינה חלק מהשתלמות עובדי חינוך והוראה. התנאים והאווירה המיוחדת של מרכז הרצוג והאירוח החם של עין צורים תרמו ללא ספק להצלחת ההשתלמות.
סמינר מנהיגות: התקיים בישיבת עין צורים. ריכז, הדריך והוביל בכשרון רב רזי בן יעקב מכפר עציון.
הסמינר כלל סדנאות שמטרתן הייתה לתת כלים למנהיג, לבחון סוגים שונים של מנהיגות ולהתנסות בהנהגה בתוך קבוצה. הקבוצה מנתה 17 חבר'ה והייתה איכותית במיוחד, מה שאיפשר עבודה רצינית ואינטנסיבית בתוך הסמינר. אנו מקווים כי ניתן יהיה להפעיל את משתתפי הסמינר בתוך קיבוצי האם שלהם בשיתוף עם רכזי התיכון, וליצור מועצות נוער מקומיות בתוך הקיבוצים.
ציפי סטרשנוב
חסר רכיב