תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

צוהר למקרא

12/07/2004
על המדף - תמוז תשס"ד (684) 10
"צוהר למקרא"

המחברים: ד"ר יהושפט נבו ויוסף ניצן
הוצאה: מכון מופת וכליל

כשמו כן הוא, אבל לא "צוהר", אלא פתח רחב דרכו יוכל כל אחד להיכנס למרחבי התנ"ך.
לאחרונה יצא ספר מבוא לתנ"ך שחיכינו לו זמן רב. הספרים שיצאו עד עתה, האמורים לתת ללומד התנ"ך סקירה כללית בכל התחומים המשיקים לספר הספרים, לא היו יכולים לספק את סקרנותנו. הם למעשה מבוא למה שמקובל היום לקרוא "מדע התנ"ך", כלומר, ביקורת המקרא. בכל נושא הנוגע בתנ"ך היית מקבל את דעותיהם והשערותיהם של מבקרי המקרא, אשר בדרך כלל אינן מתאימות ל"רוח ישראל סבא".

"צוהר למקרא" נכתב על ידי ד"ר יהושפט נבו ויוסף ניצן אשר עוסקים שנים רבות בהנחלת התנ"ך במוסדות דתיים, וכך הם מציינים את תוכן הספר ומטרותיו:
"הספר צוהר למקרא בא לספק צורך במבוא עדכני בנושא, כלומר, לאפשר לקורא להכיר ולדעת את תרומתם של מדעי העזר כגון: היסטוריה, גאוגרפיה וארכאולוגיה השופכים אור על המקרא... נושאים כלליים וסוגיות מרכזיות כגון: תהליך החיתום (קנוניזציה) של הספרים, מעמדם של הספרים החיצוניים, הנוסח והמסורה בהשוואה לכתבי יד שנתפרסמו, כגון מגילות מדבר יהודה או כתר ארם צובה, הכתב והכתיב בהשוואה לכתובות שנתגלו בדורנו".

פרק מרכזי מציג את הרקע ההיסטורי של עם ישראל בתקופת המקרא ואת העמים השכנים – מקומם, תרבותם ויחסם אל עמנו בימי שלום ובימי מלחמה. פרק ייחודי דן בסוגות [ז'נרים] הספרותיות במקרא, בסגולות הסיפור המקראי, בשירה ובפרוזה לסוגיהן ובאמצעים האמנותיים העיקריים...

הספר כולל גם מילון מונחים ומשמעותם. מבין עשרות המונחים, אשר כל לומד תנ"ך נתקל בהם היום – ולא תמיד מתפנה לברר את טיבם – נביא כאן מדגם המנסה לייצג את המגוון הרחב: אוגרית, אטיולוגיה, דויטרונומיסטי, חוק אפודיקטי, מספר טיפולוגי, כיאסטי, ספרות החכמה, קולופון, ועוד ועוד.

מובן שאי אפשר לכלול את הכול. אפשר היה להרחיב את הנושא של פרשנות המקרא לכדי פרק שלם אשר בו יובאו העקרונות הכלליים שהנחו את הפרשן. אמנם ב"מילון המונחים" הנ"ל בערך "פרשנות המקרא" מובאים כעשרה מהפרשנים המפורסמים ולכל אחד מהם כשתי שורות... וכן נראה לי שיש לתת יותר תשומת לב לנושא של טעמי המקרא על כל היבטיו ולא להסתפק בערך קצר במילון. אם כי יש להודות שלשני הנושאים האלו ניתן למצוא בנקל ספרים העוסקים רק בהם.

הספר יצא בהוצאת "מכון מופת" ו"כליל". ההוצאה לאור טל. 6044959-03. ויעמדו על הברכה שני המחברים אשר השכילו להוציא תחת ידם כלי שהוא בבחינת "מועט המחזיק את המרובה".

עוזי פז, עין הנצי"ב
חסר רכיב