תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שער פנימי

31/05/2004
עמודים סיון תשס"ד (683) 9
שער פנימי: ברכות לביה"ס שק"ד
ברכת בית הספר התיכון בקבוצת יבנה
זכינו ומתקיים בנו: "קנאת סופרים תרבה חכמה". "קנאת סופרים" אמיתית וחיובית, שאינה מתמקדת במאבק על מורים ותלמידים, ו"חכמה" אמיתית וחיובית, שכל עניינה שִכלול העשייה בתחומי החינוך וההוראה. לאורך יובל שנים אנו בוחנים את עצמנו מול בית הספר בשדה אליהו, ושואלים כל פעם מחדש: למה להם יש מגמה טכנולוגית ולנו אין? כיצד הם הקימו בית כנסת מרשים ואנו מתפללים במקלט? איך הם הצליחו להקים מגמת אמנות מפוארת ואנחנו רחוקים ממימוש הרצון? הדברים שאנחנו רואים מפה – מרשימים ומעוררים התפעלות!
עם השנים גבר המרחק הפיסי על הקִרבה הרוחנית, ונותרו רק שתי פעולות משותפות לשני בתי הספר: השתלמויות המורים השנתיות, בהן אנו מתפעלים כל פעם מחדש מהיצירתיות שלכם בתחום ההוראה ומהלהט הפנימי בתחום הערכי, וסמינר ההכנה לצה"ל, המוכיח כל שנה מחדש ש"סדנא דארעא חד הוא", ואין קיצורי דרך בחינוך. יזמה רעננה לשיתוף פעולה בין שני בתי הספר של "הקיבוץ הדתי" - רצויה, ושכרה בצידה לתלמידים ולמורים.
ביובל ה-50 לאחינו התאום-הצעיר, שלוחה ברכתנו להמשך עשייה מקצועית ומלומדת, נלהבת ומתחדשת.
עלו והצליחו!
נחמיה רפל
וצוות בית הספר העל-יסודי המשותף בקבוצת יבנה
ברכת הקיבוץ הדתי:
מייסדי בית הספר הגו את הרעיון ש'בית הספר המשותף', כפי שנקרא אז, הוא בשליחות החברה. הכוונה הייתה שבית הספר אמור להטוות את הדרך לחברה הקיבוצית, דרך של תורה עם דרך ארץ.
בית הספר הכין את תלמידיו לתרום במגוון רחב של תחומים בחברה הישראלית, כמו אילן השולח את ענפיו לכל עבר למתברך על ידי פירותיו.
מי ייתן ותמשיכו להצמיח דורות נוספים של בוגרים תורמים לחברה, צמאי דעת וחדורים באהבת תורה ויראת שמים.
"ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".
בברכת חג יובל שמח
ובהצלחה.
יאיר רינמן, מזכ"ל
ציפי סטרשנוב, מח' חינוך
וכל צוות המזכירות הפעילה
של הקיבוץ הדתי
ברכת המועצה האזורית בקעת בית שאן
למנהלות למורים
להורים ולתלמידים
שלום רב,
ברכת המועצה האזורית שלוחה לכם במלאות יובל שנים לבית הספר.
אנו במועצה רואים בבתי הספר שלנו, לא רק בית מדרש ולימוד אלא עוגן מרכזי לתושבים ולהתיישבות בעמק.
בעידן זה בו מושגים כמו ציונות, התיישבות, פריפריה, אהבת האדם באשר הוא, ועוד, כבר אינם מובנים מאליהם, מותר וראוי לבית ספר שק"ד להתברך בהישגיו בחינוך הבנים לאורך שנות דור ואפילו שניים.
אנו נמשיך להיות אתכם, וביתר שאת, בהתמודדות עם אתגרי העתיד הנראים לא יותר קלים מאלו של העבר.
אני מאחלת לכם הצלחה במשימותיכם בחינוך ילדי העמק, לרוח של אהבת תורה, אהבת ישראל, ואהבת הארץ בכלל והעמק שלנו בפרט.
יעל שאלתיאלי, ראש המועצה
חסר רכיב