תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

27/06/2011
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים סיון תשע'א (6) 749
המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק המחלקה לצמיחה דמוגראפית בשונה מהדיווחים בגיליונות הקודמים, הפעם אני לא פותח בספירת הימים/חודשים מאז כניסתי לתפקיד, וזאת משום שאני עסוק עמוק-עמוק בעשייה. תמו 100 ימי החסד, והיום אפשר להגיד ללא צל של ספק שתחום הצמיחה הדמוגראפית בקיבוצינו הוא הנושא שבו עוסקים בקיבוצים, ואין כמעט קיבוץ שבו אין צוות שפועל ומגבש תוכניות, רעיונות, כאשר באחדים עוסקים כבר ביישום מעשי של החלטות. ברצוני לסקור בקצרה את עיקרי התהליכים שאותם עוברים הקיבוצים ושבהם אנו מעורבים באופן פעיל ואינטנסיבי, כאשר, למרות המרחקים והשעות, אני משתדל להשתתף בישיבות הצוותים: בית רימון: לאחר שאושר באסיפה מסמך העקרונות לקליטת חברים חדשים לקיבוץ, ונבחרה חברה לרכז את וועדת הקליטה, התחיל השלב המעשי: הקיבוץ יצא במהלך פרסום נרחב, והזמין מתעניינים לכנס קליטה ראשון, שאליו הגיעו בבוקרו של יום שישי כ-30 משפחות של מתעניינים, זאת בנוסף לפניות רבות שהגיעו בטלפון ובמייל. וועדת הקליטה של הקיבוץ עסוקה כרגע בבדיקת ההתאמה של הפונים ובהמשך הדיאלוג עם המתאימים, כאשר המטרה היא שבקיץ תגענה לקיבוץ להתחלת תהליך קליטה כ-15 משפחות. ברצוני לציין שמדובר על קליטה לחברות מלאה בקיבוץ. במקביל, ממשיך הצוות שמנהל את התהליך בניסוח המפורט של כל ההחלטות שהתקבלו. בהמשך מתוכנן גם כנס בנים, שבו יושם דגש על תהליך מקביל של קליטת בני ובנות המשק. לצד תהליך הקליטה לחברות, ממשיך השיווק של הבתים בשכונת ההרחבה, ואף הוא זוכה להיענות גדולה. טירת צבי: לאחרונה הצרפתי כחבר לצוות שעוסק בגיבוש העקרונות לחברות בקיבוץ. הצוות ניסח עקרונות ראשוניים אשר יובאו בקרוב לאישור ציבורי. כפר עציון: בכפר עציון הצטרפתי כחבר לצוותים שעוסקים בתהליך בינוי קהילתי לקראת קליטת מתיישבי השכונה לכפר עציון ושילובם לקהילה שזורה אחת. במסגרת זאת נערכו מפגשי למידה ותיאום ציפיות עם חברי הקיבוץ (קולטים), עם מתיישבי השכונה (נקלטים), וגם עם שוכרי הדירות בקיבוץ. במפגשים אלה עלו מספר תובנות שמשמשות את ציוותי ההיגוי להמשך קידום המהלך. מגדל עוז: במהלך החודשים האחרונים עסקה וועדת הקליטה של קיבוץ מגדל עוז במרץ רב במבצע גיוס מועמדים לקליטה בקיבוץ . מאמצים אלה נשאו פרי, ובעז"ה בקיץ הקרוב יצטרפו לתהליך הקליטה בקיבוּץ כ-12 משפחות, זאת בנוסף ל-3 משפחות שכבר החלו בימים אלה את התהליך. מודל הקליטה המדובר הוא קליטה לחברות מלאה בקיבוץ השיתופי, כאשר בשלב ראשון מתאפשרת תקופת עצמאות כלכלית המוגבלת לפרק זמן של שנה, ובה המועמדים משתתפים ומתערים בחיי הקהילה תמורת השתתפות כספית גלובלית, על מנת להבין ולהכיר את חיי הקיבוץ. בסוף התקופה, על המועמדים להחליט על רצונם להצטרף לקיבוץ כחברים מלאים. התוכנית האסטרטגית של הקיבוץ היא להגיע ל- 80 משפחות חברים (הכפלת מספר החברים(, עד לשנת 2015. בימים אלה, החל צוות הצמיחה הדמוגראפית של הקיבוץ בגיבוש מתווה לתהליך הקליטה בפועל – שעיקרו לימוד והכנה של הקולטים ושל הנקלטים, לאור העובדה שהתהליך יביא להכפלת מספר החברים בתקופה קצרה יחסית. מירב: במירב אני עוסק בהמשך ליווי תהליך של בירור פנימי במטרה לנסח הזמנה לתושבי ההרחבה להצטרף לחברות בקיבוץ והפניית משאבים לבניית מודל לחידוש הקליטה לחברות בקיבוץ. משואות יצחק: מעורבותי במשואות מתבטאת בליווי הצוות העוסק בעדכון תקנון הקליטה. סעד: בסעד הצטרפתי כחבר בצוות מצומצם אשר מנסח את העקרונות לחברות חדשה בקיבוץ, לאור השינויים שהקיבוץ עבר. מסמך עקרונות זה יהווה בסיס לדיונים פנימיים שאמורים להתקיים בקיבוץ בהמשך. ראוי לציין שבתוך סעד יש היום גרעין קיבוצי אשר הביע את נכונותו העקרונית להצטרף לחברות, אך ממתין לסיום גיבוש העקרונות. שלוחות: בשלוחות הצטרפתי לליווי, סיוע וייעוץ לצוות לצמיחה דמוגראפית, שהחל את דיוניו בהנחיית עו"ד רן אייזן, במטרה ליצור מודל של חברות בעצמאות כלכלית, המיועד להיות מיושם בהקדם בקליטת משפחות של בני המשק שגרים בקיבוץ כתושבים. עין הנצי"ב: בעין הנצי"ב עוסקים בקליטת חברים חדשים במודל של חבר- תושב, כאשר עיקר העיסוק בסוגיה זאת, מעבר לנושא של השתלבותם בקהילה, הוא בקידום בניית בתי הקבע לחברים אלה. לאחר מאמצים רבים, אישר רשם האגודות השיתופיות את שינוי התקנון שעליו הוחלט בעין הנציב, תקנון שמגדיר את המעמד של חבר-תושב, ובזה נסללת הדרך לקידומו. במקביל, נבחר צוות צמיחה דמוגראפי חדש שעוסק בקידום המהלך וגם בבירור הסוגיה של המשך קליטה לחברות רגילה בקיבוץ. ראש צורים: בעקבות ביקור המזכירות הפעילה בקיבוץ, שבמהלכו נשמעו בין היתר תושבים שמעוניינים לבחון את הצטרפותם לחברות בקיבוץ, הוזמנתי לישיבת מזכירות של הקיבוץ, ונערך דיון על הצורך בחידוש הקליטה לקיבוץ. במפגש הוצגה מצגת המפרטת את כל ההיבטים שאליהם יש להתייחס כדי לחדש את המהלך. ההחלטה שהתקבלה בפגישה זו תומכת בעיקרון של חידוש הקליטה לקיבוץ בחברות מלאה, ואנו נערכים לסייע לקיבוץ להוציא את ההחלטה מהכוח אל הפועל. יש לציין שבסוף הקיץ, עם גמר הבנייה בשכונת ההרחבה, יהיו בקיבוץ 200 משפחות של תושבים. שאר הקיבוצים ממשיכים במאמצי הקליטה שלהם על פי המודלים הקונבנציונאליים, והמחלקה מתעדכנת באופן שוטף. נושאים נוספים שאני מתכוון לתת עליהם את הדעת בהמשך: א) סיוע בבניית מודל ארגוני מיטבי שיטפל בצמיחה דמוגראפית, לאור ריבוי הגופים שעוסקים בנושא (וועדת צעירים, וועדות קליטה, וועדות קבלה, וועדות קשר וכו'). ב) בשיתוף מדרשת תורה ועבודה, בניית יחידות לימוד, שבהן יוכלו הקיבוצים להסתייע בקיום סמינרים לנקלטים. תנועת בני-עקיבא העולמית: יריד עלייה: לראשונה זה מספר שנים, הקיבוץ הדתי יציג את עצמו ביריד העלייה שעורכת התנועה. ביריד זה ישתתפו כ-250 חניכי התוכניות השנתיות של התנועה מחו"ל שמתעניינים בתוכניות המשך לאחר סיום שנת ההכשרה. תוכנית ניסן: תוכנית ניסן הסתיימה בכל הקיבוצים, ומהמשובים שאנחנו מקבלים, עולה שלמרות השינויים שנעשו "תוך כדי תנועה ", כאשר עקב המצב הביטחוני בדרום נאלצנו לפנות את הקבוצות של עלומים וסעד ליבנה, משואות יצחק ועין הנצי"ב, התוכנית הייתה מוצלחת ביותר. בתחילת החודש הבא תיערך ישיבת סיכום עם רכזי התוכניות, ובה יופקו לקחים לקראת השנה הבאה. התנועה הקיבוצית: במסגרת התק"צ משתתפת המחלקה בשני צוותים: א) וועדה מצומצמת שעוסקת בגיבוש וניסוח הצעה לרשם האגודות בדבר ההגדרה של מעמד – 'חבר בעצמאות כלכלית' בקיבוץ השיתופי. ב) בפורום עמיתים שלומד ודן בסוגיות רחבות שמעסיקות את כל מי שמקורב לתחום של צמיחה דמוגראפית. לסיכום הדיווח, אני רוצה לציין בחיוב את שיתוף-הפעולה שאני זוכה לו מכל העמיתים שאיתם אני בא במגע, ואני מקווה שבעזרת השם נראה פירות בעמלנו, בדמות חברים חדשים שיקלטו לקיבוצינו בקרוב.
מחלקת ביטחון ויג"ל

מחלקת בטחון

עדי שגיא

 

אבן פינה

בל"ג בעומר השתתפנו נחמיה, הרב דוד ואנוכי בטקס הנחת אבן הפינה למדרשת בית שמש. זהו יום חג במלוא מובן המילה! הקיבוץ הדתי פועל עם מדרשת בית שמש מזה כעשור, ונהנה משיתוף פעולה מלא מצוות המדרשה וממר אילן גאלדור, מנכ"ל המדרשה. בטקס השתתפו צוות המדרשה, חברי גרעין מעיין, עשר בנות השרות הלאומי ואנשים מהקהילה בבית שמש.

 

היערכות

בתקופה הקרובה אנו נערכים לסיום השנה ולהתארגנות לשנה הבאה. לאחרונה התקיימה פגישה בשיתוף מחלקת הבטחון של התק"צ, עם מפקד בסיס הטירונים של גבעתי. בפגישה נבחנו שיתופי פעולה אפשריים.

 

הוקרה

ביום העצמאות התקיים טקס הוקרה לנוער המתנדב והמתגייס בקריה, בנוכחות שר הבטחון, לטקס, שהיה מכובד ומרשים, הוזמנו אנשי כוחות הבטחון, חיילים, חברי המכינות הקדם צבאיות ומתנדבי שנת השרות.

 

ימי עיון בתקופה הקרובה

ביום א', כ"ה אייר,  29/5/11 יתקיים בהר הרצל יום יג"ל, מדרשות ומכינות. במהלך היום נצא לביקור במוזיאון הרצל, אחריו נמשיך לסיור בהר הרצל עם אלידע בר-שאול, ובערב תתקיים ההצגה "שכן קרוב שהוא אח רחוק".

בימים רביעי –חמישי, יג"-י"ד סיון, ב-15-16/6 נקיים סמינר בנושא פיקוד ומנהיגות. ביום הראשון יערכו שיחות הכנה לצבא ולשרות לאומי, וביום השני נצא לביקור בבה"ד 1, בית הספר לקצינים.

חסר רכיב