תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מדוע הכריזו יהודים...

27/06/2011
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים סיון תשע'א (6) 749
מדוע הכריזו יהודים על הקמת מדינה פלשתינית שנייה?
יואב איתן יואב איתן, חבר קבוצת יבנה, מנסה למצוא הסברים הגיוניים להכרזה של אנשי רוח וביניהם זוכי 'פרס ישראל' על הקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, הקדמה בתאריך הסמלי של ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, עמדו אזרחים מכובדים של מדינת ישראל ליד מקום הכרזת המדינה בתל אביב, וחתמו על "הכרזה" להקמת מדינה פלסטינית שנייה. בין המפגינים בלטו יותר ממניין אנשי רוח זוכי "פרס ישראל". בגלל חריגות המעמד מצאתי לנכון לנסות להבינו. נתוני יסוד – ושאלות בצידן מפגינים אלה תמכו גם בהקמת מדינה פלשתינית ראשונה, בעזה. כזכור, לאחר הבחירות בעזה, שהתקיימו בחסות מדינות המערב, בחירות ראשונות שהיו גם האחרונות, ולמרות ההשקעה העצומה של ארצות המערב בהקמת משטרה ומליציה חמושה של אש"פ, השתלט האסלאם הקיצוני (חמאס ודומיו) על מדינה זו בכוח הנשק. כתוצאה מההשתלטות נעלמו חירויות היסוד במדינה זו. האם סבורים החותמים על ההצהרה הקוראת להקמת המדינה הפלשתינית השנייה שהפעם יקרה תהליך שונה? לאחר הקמת המדינה הפלשתינית הראשונה, החל מסע טרור כנגד יישובי צפון הנגב והשפלה. טרור זה, שמטרתו המוצהרת - הרס מדינת ישראל, החל למרות הנדיבות הישראלית החד צדדית, והוא נעשה כמובן על ידי "קבוצות שוליים" שממשלת החמאס "לא מסוגלת לשלוט בתגובותיהם". האם לדעת החותמים הדברים ייראו אחרת במדינה הפלשתינית השנייה ביהודה ושומרון? למרות הטרור הרצחני, מדינת ישראל חייבת לספק לאויביה במדינת פלשתין בעזה צרכי יסוד "מטעמים הומניטאריים". המדינה אשר המפגינים תמכו בהקמתה מייצאת למדינת ישראל טרור ומייבאת ניסיונות של צה"ל לדכא את הטרור, פעולות שעולות בהרבה מאד קרבנות משני הצדדים. מה ימנע מהדברים להראות כך במדינת פלשתין השנייה? כידוע, לא הסכים השלטון במדינת פלשתין בעזה עם ערכי השמאל היהודי, ולא גילה כל סובלנות כלפי המיעוט היהודי שחי בקרבה ואפילו לא כלפי האתרים המקודשים שהשאירו המתיישבים היהודים. על פי הצהרת ראשי האוכלוסייה הפלשתינית ביהודה ושומרון, מדינת פלשתין השנייה תנקוט גם היא במדיניות של "יודן ריין", ותפעל לסילוק כל נוכחות יהודית מתוכה למרות שפיכות הדמים שתתלווה למהלך זה. אם כן, מדוע רוצים יהודים אזרחי מדינת ישראל בהקמת מדינה כזאת? המצב הביטחוני – עבר והווה מדינת ישראל נכנסה ליהודה ושומרון לאחר שמדינת ירדן והרפובליקה המצרית-סורית (רע"מ) הכריזו מלחמה מתוזמנת להשמדת מדינת ישראל. גם חותמי ההכרזה יודעים שהאיום הערבי להשמיד את מדינת ישראל לא פסק לאחר תבוסתם בשנת 1967, והוא ממשיך דרך חינוך ילדיהם לשנאת יהודים, לאי הכרה במדינת ישראל, לגירוש היהודים מישראל או להריגתם. חותמי ההכרזה יודעים, כמו כל אדם במדינת ישראל, שהשקט הכלכלי והביטחון האישי בישראל מושגים בזכות כוחות הביטחון שלנו, אשר על פי המתפרסם באינטרנט עוצרים מידי לילה (!) את אותם קיצוניים שעתידים לפגֵע למחרת. לכן אדם הישר עם עצמו, יודה שאם ביטחוננו יופקד בידי כוחות הביטחון הפלשתינים לבדם, לא תושג רגיעה ביטחונית ודי מהר יהיה כביש 6 דומה לכביש לנחל עוז. האם המפגינים בזכות הקמת מדינה פלשתינית שנייה, מתעלמים מנתונים אלה? ההסבר המוסרי בניסיון הראשון להסביר את ההפגנה בחרתי לחפש את מקורותיה במוסר היהודי, שהוא הבסיס לערך "כבוד האדם" הנובע מהגדרת האדם בתורה כ "נברא בצלם אלקים". אם אכן זו הסיבה להפגנתם, יש לציין שהיהדות אמנם מכירה בצורך למנוע פגיעה מיותרת בכל אדם, אך זאת בתנאי שאינו רוצח או מעודד רצח. המרחק מהבנה זו ועד לדרישה להקים לפלשתינאים מדינה שנייה, שאותה לא יוכלו לתחזק מבחינה ביטחונית, ואשר רק תוסיף עוול וטרור על כל סביבותיה - רב מאד. משום כך, על פי הבנתי, וגם משום שהיא תביא למשטר של טרור כלפי האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון, ותייסד משטר שאין בו משפט צדק או הכרה בחירויות היסוד המערביות, כפי שניתן להיווכח במדינת החמאס בעזה, דרישת המפגינים מנוגדת למוסר היהודי. יתכן שאזרחים אלה מתבלבלים בין המוסר היהודי למוסר האירופי-נוצרי, אשר כידוע נמצא בפשיטת רגל מאז שתיקת ראשי הכנסייה במשך שנות השמדת העם היהודי באירופה. היהדות אינה גורסת הגשת הלחי השנייה לאיש המכה, אלא קבעה הלכה ברורה - "הקם להורגך השכם להורגו", כלל התומך במניעת רצח וטרור. מכיוון שיש להניח שהלכה זו מקובלת גם על המפגינים, לא נראה שטיעון מוסרי עומד מאחרי תמיכתם בהכרזה על הקמת מדינה פלשתינית שנייה ביהודה ושומרון. ההסבר המדיני יתכן שאנשי רוח אלה חושבים שאנו עלולים לשלם מחיר מדיני קשה, בגלל התיאור המופרך בתקשורת העולמית כאילו המאמץ של כוחות הביטחון וצה"ל למנוע טרור כנגד מדינת ישראל ואזרחיה הוא בגדר "אפרטהייד". לפי טענה זו, ההמתנה במחסומים וההתערבות הצבאית בלילות, אשר נועדו למנוע טרור, עלולים לבודד את ישראל מהבחינה הבין לאומית, למרות שהם נעשים בצורה הפחות אלימה והפחות פוגעת מכל מה שנעשה בעולם במקרים דומים. על פי הסבר זה, החשש מבידוד מדיני חמור בעיניהם יותר מהפגיעה הביטחונית הוודאית הצפויה למדינת ישראל בעקבות הקמת מדינה פלשתינית ביהודה ושומרון בתנאים הנוכחיים. חשש זה מצדיק לדעתם גם את הנסיגה מרמת החירות האישית והכלכלית הפלשתינית שהושגה בזכות הנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון. על פי ההסבר המדיני, עלינו ליזום בניית מדינה פלשתינית שנייה למרות החסרונות הוודאיים החמורים הכרוכים בכך, והכול כדי שלא נחשב "כובשים" על ידי העולם החופשי. זה נראה שיקול לגיטימי, אך לדעתי הוא מוטעה וקשה להסכים עם טיעונים אלה מבחינה ביטחונית, כלכלית ומוסרית. ההסבר האמוני הסבר נוסף הוא אבדן האמונה בצדקת הדרך. יתכן שאנשים אלה פשוט איבדו את אמונתם בכוחה של מדינה יהודית להתקיים במרחב הערבי. לראשונה קראתי על גישה זו במאמר המנתח את הסיבות שהביאו את מנהיגי מדינת ישראל לחתום על "הסכם אוסלו", אף שידעו את מגרעותיו והעריכו שהמנהיגים הפלשתינים לא יעמדו בדיבורם. מנהיגי ישראל שקלו את המצב על פי החברה הישראלית שסביבם. הם ראו חברה נהנתנית, חברה שבה הילודה בירידה ושגידול האוכלוסיה בה נמצא במגמה שלילית, חברה שמעודדת השתמטות משירות קרבי או משירות בצה"ל בכלל, חברה שהשמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית אינה בראש מעייניה. לכן הם חשבו ש"הזמן אינו פועל לטובתנו" ושעדיף לחתום ולקבל את הכרת הפלשתינים במדינת ישראל כאשר מצבנו טוב יחסית, ממש לפני שיתדרדר. המציאות, ברוך השם, הוכיחה את טעותם, ועם ישראל התגלה בחוסנו אל מול האינתיפאדות הרצחניות. יתכן שזה ההסבר גם להכרזה על הקמת מדינה פלשתינית שנייה על ידי אזרחים יהודים. הם חתמו על ההכרזה הפיקטיבית למרות שהם מודעים לשנאה ולחינוך להשמדת מדינת ישראל, ולמרות שהם יודעים שערביי המדינה הפלשתינית השנייה ימשיכו להיות תלויים בנו מבחינה כלכלית. על פי הסבר זה, המפגינים חושבים שהקמת מדינה פלשתינית שנייה תסיים את הטרור ותביא להכרה במדינת ישראל. הם מתעלמים מהצהרת מנהיגי הפלשתינים הרוצים בהפיכת מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת "כל אזרחיה", והעבר מלמד שאצלם גם טרור יתקבל בברכה אם יתרום למטרה זו. החותמים נוטים לזלזל בהצהרות הפלשתינים ש"מדינת כל אזרחיה" היא רק שלב ביניים בהקמת מדינה ערבית על שטחה של מדינת ישראל, שבה יתגורר מיעוט יהודי חסר הגנה. על פי ניסיון זה להסביר את הדברים, נטשו המפגינים מזמן את האמונה ביכולת ובצורך לקיים מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל, ועברו להאמין ביהדות ללא ארץ, ביהדות קוסמופוליטית. דברי סיכום ניסיתי להביא את העובדות ולנתח את הסיבות האפשריות להפגנה היהודית החריגה בזכות הקמת מדינה פלשתינית שנייה של חמאס ביהודה ושומרון. דווקא בגלל טענת המפגינים שמטרתם היא השגת צדק ומוסריות, מותר לבקש מהם שיענו באומץ על השאלות הביטחוניות והמוסריות הקשות שעולות מחתימתם. אנא, הסבירו את עמדתכם. מאנשים ברמתכם אנו זכאים להסברים אמיתיים! קבוצת יבנה מובאות אדם הישר עם עצמו, יודה שאם ביטחוננו יופקד בידי כוחות הביטחון הפלשתינים לבדם, לא תושג רגיעה ביטחונית ודי מהר יהיה כביש 6 דומה לכביש לנחל עוז. האם המפגינים בזכות הקמת מדינה פלשתינית שנייה, מתעלמים מנתונים אלה? היהדות אמנם מכירה בצורך למנוע פגיעה מיותרת בכל אדם, אך זאת בתנאי שאינו רוצח או מעודד רצח. המרחק מהבנה זו ועד לדרישה להקים לפלשתינאים מדינה שנייה רב מאד.
חסר רכיב