תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מסלול עצמאות כלכלית לצעירים

08/05/2011
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים אדר תשע"א (747) 4
מסלול עצמאות כלכלית לצעירים
על תקנון בן 15 שנים שמפנה מקום באלגנטיות לדרך חדשה שרית זיסוביץ ומשה עמית (מרכזי ועדת בנים) ב-1.9.2010, בשעה טובה ומוצלחת, קיבלה אספת החברים בשלוחות את הצעת ועדת בנים לשינוי מסלול הצעירים בשלוחות. התקנון הקודם נקבע לפני כ-15 שנה ועיקריו היו שנת עבודה בקיבוץ כתנאי כניסה למסלול הלימודים, עבודה בקיבוץ במהלך שנות הלימודים בתמורה לתקציבים ומימון שאר הוצאות לימודים, אובדן זכאות למענק לימודים למי שעזב, והעברת כספי הפיקדון לקיבוץ לצרכי הלימודים. . תקנון זה היה טוב לזמן שנוצר. רבים מהבנים נהנו ממנו, רבים אחרים הפסידו בגללו ועם הזמן נוצרה תחושה של אי שביעות רצון ושל צורך בשינוי מכמה סיבות: החלוקה הלא שווה של המשאבים בין הבנים, זכות ההורים להעניק לבניהם לימודים (שלא מומשה באופן שווה לכל הבנים), מורכבות תכנית השתלמות לצעירים, העיסוק הבלתי פוסק בהתחשבנות והצורך של הבנים בעצמאות ובאחריות על חייהם והחלטותיהם. המסלול החדש, מסלול 'בנים בעצמאות כלכלית', פתח בפני הצעירים אחרי מילוי חובותיהם למדינה (כתנאי סף) את החופש להחליט על צעדיהם בלי לקשור לימודים לחובת עבודה בקיבוץ לפני ובזמן הלימודים. עיקרי השינוי הם – א.כל הבנים שמבחינת מעמדם וגילם כלולים במסלול החדש, זכאים לסכום זהה במענק המסלול (העזיבה) ולסכום זהה במענק ההשכלה (גובה שכר לימוד אקדמי לארבע שנות לימוד) בנוסך לפיקדון הצבאי שנשאר ברשותם גם אם לא ילמדו בפועל. ב. הבנים יכולים לעבוד בקיבוץ בשכר ולהתגורר בקיבוץ בתשלום ואם אינם רוצים בכך, לא נגרעות זכויותיהם. ג.. נקבע זמן ברור לסיום המסלול ובו צריך הצעיר להחליט על מעמדו בקיבוץ (אפשר גם לפני, כמובן). ד. סטודנטים שהחלו את לימודיהם במסלול הישן רשאים להמשיך בו עד סיום לימודיהם, וכן לעבור למסלול החדש. התקנון החדש פשוט יותר להפעלה. הצעירים יודעים מראש מהן זכויותיהם ומה האפשרויות העומדות בפניהם, וכל אחד בוחר את המתאים לו, בליווי ובהכוונת ועדת בנים. גם למערכת המשקית קל יותר מבחינת ההתנהלות הכספית - תקציב השתלמות צעירים ידוע פחות או יותר מראש. בקרב חלק מההורים והחברים התעוררו חששות לגיטימיים בקשר למסוגלות הכלכלית של הבנים הסטודנטים להתקיים בלי תמיכת הקיבוץ. היו גם מעט מהצעירים שחששו מכך. התעוררו שאלות ותהיות כיצד ישפיע המסלול החדש על הקשר של הבנים לקיבוץ, על הבחירה שלהם להיקלט בקיבוץ בהמשך כחברים או כתושבים אם הם לא ממש עובדים בו ומחויבים אליו במשך שנות הלימודים / שנות המסלול כולו. תהליך השינוי ארך כמעט שנה, במהלכה נפגשה ועדת בנים עם מיכל קרים מטירת צבי שהכניסה אותנו לנושא ופרשה בפנינו את התקנון בטירת צבי על יתרונותיו וחסרונותיו, ואנו מודים לה מאוד על כך. בהמשך ישבה ועדת בנים על בניית תקנון המתאים לשלוחות. כל המעוניינים קיבלו את טיוטת התקנון החדש לעיון, נערכו מפגשי הסברה ושיחות עם הצעירים והחברים, ישיבות מזכירות, ישיבות מועצה פתוחות ושלוש אספות עד שהתקנון התקבל בשלמותו. רוב הציבור הגיב בחיוב ובהבנה לצורך בשינוי ומצד המוסדות קיבלה ועדת בנים דחיפה אדירה ומסר ברור לזירוז התהליך. כיום אנו בהרצת השנה הראשונה. רובם המוחלט של הצעירים שהשתחררו בחרו להשאר בקיבוץ ולעבוד כשכירים בענפי המשק. הסטודנטים הראשונים שהחלו ללמוד במסלול זה משדרים שביעות רצון, הצעירים לומדים מושגים של התנהלות כלכלית עצמאית מחוץ לחממת הקיבוץ, ההורים מתחילים להתרגל ולהירגע ואנו, ועדת בנים, עם היד על הדופק כל הזמן. רוב הסטודנטים הוותיקים העדיפו בשלב זה להישאר במסלול הישן אך יש כבר סנוניות ראשונות המבקשות לבחון מעבר למסלול החדש. אנו נצטרך לדון בכך יחד עם עניינים נוספים שצצים כל הזמן ודורשים התייחסות ספציפית. מי שנפגעו מהמסלול החדש הן מערכת תורנויות השבת, נהג תורן והשמירה, שצריכות להתארגן מחדש בלי הצעירים, כיוון שבמסלול החדש הם פטורים מכל התורנויות פרט לשמירה (למי שמתגורר בקיבוץ) ולתורנות חתונה, בה מחויבים כולם. נקווה שמסלול העצמאות הכלכלית יעלה את הצעירים, את החברים ואת כל שלוחות למסלול חדש וטוב ולהגדלת מספר הבנים שיבנו את ביתם בשלוחות. שלוחות
חסר רכיב