תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ערבות לכלל ישראל

12/10/2009
עמודים אלול תשס"ט (736) 10
ערבות לכלל ישראל

ראש הממשלה ושר החינוך כיבדו בנוכחותם את פתיחת שנת הלימודים בבית הספר שק"ד.
להלן דברי קינלי טור פז, מנהל בית הספר, ביום הפתיחה:

היום לפני 70 שנה, ב-1.9.1939, פלשו צבאות גרמניה הנאצית לפולין ונפתחה מלחמת העולם השנייה, בה נספו שישה מיליון מבני עמנו. והנה אנו עומדים כאן היום, 70 שנים מאוחר יותר, ופותחים את שנת הלימודים בבית ספר שק"ד, בעמק המעיינות, במעמד ראש הממשלה, שר החינוך ונכבדי ציבור רבים. 500 תלמידי התיכון הניסויי שק"ד, מהקיבוץ, מהמושב, מהעיר בית שאן ומהישובים הקהילתיים, הם התשובה הטובה ביותר שנותן עם ישראל והם עתידו של העם היהודי.

בבואך לכאן, ראש הממשלה, אתה מכבד אותנו, התלמידים, המורים והבוגרים. ועימנו, מתכבדים בביקורך כל יושבי עמק המעיינות, הקהילות המקיפות אותנו, חברי הקיבוץ הדתי המהווים רוב מנין תלמידי בית הספר, המינהל לחינוך התיישבותי וכל חברי ההתיישבות העובדת. ישיבתנו כאן, בקצווי ארץ, ביישובים קטנים הרחוקים מהמרכז, איננה דבר מובן מאליו. בעידן בו כולם רצים ומתרכזים אל עבר מדינת תל אביב, נותנת הפריפריה תשובה ניצחת, בדמות ערכים, קהילתיות, מחויבות לארץ ולמדינה, וערבות לכלל ישראל.

תלמידים יקרים. אנו מגדלים ומחנכים אתכם לנתינה, לעשייה חברתית, ליציאה מעצמכם ולראיית האחר. אנו לא מעודדים לוחמנות לשמה. איננו בית ספר לקצינים או מכינה ללוחמי סיירות. אנו עוסקים בחינוך. אנו רוצים להצמיח אתכם כבני אדם מוסריים, ערכיים, רגישים לזולת, בטוחים בעצמם, המנסים להגשים את השליחות אותה הטיל עליכם הקב"ה בעולמו. יושבים אתכם בקהל בוגרינו, אשר הולכים בהמוניהם אחרי כיתה י"ב למכינות קדם צבאיות, לישיבות, למדרשות ולשנת שירות עם נכים וילדים במצוקה, בנתניה, בשדרות ובבית שמש. עוד בשנות התיכון, ההתנדבות בקיטנת איל"ן, העבודה במשק החקלאי והתרומה לקהילה הן סימן ההיכר של בית ספרנו ושל קהילותינו. ההצטיינות הצבאית היא נדבך נוסף הצומח מתוך ההתנדבות והמחויבות החברתית.

אם רוצים להניח את האצבע על היתרון והייחוד העיקרי של החינוך שלנו, יש להתמקד בכך שחינוך זה מבקש לפתח שיח של חובות, ולא רק של זכויות. אנו מחנכים על ברכי הפסוק מספר מיכה: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך". השליחות, המחויבות והתודעה הדתית הן ליבת עבודתנו החינוכית. אנו מודים לכם, ראש הממשלה ושר החינוך, על הבעת האמון שהפגנתם בבואכם לכאן היום. אנו גאים בכם, תלמידינו היקרים, ומתפללים, ביחד עם הוריכם וקהילותיכם, להמשיך ולראות ברכה בעמלנו, ומבקשים מהקב"ה כי יתקיים בנו "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".
חסר רכיב