תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

סיכום כנס קולך

26/08/2009
עמודים מנחם אב תשס"ט 735 (9)
שאי קולך ברמה

מתוך דברי הסיכום לכנס "קולך"

שלומית רביצקי - טור פז, חברת הנהלת "קולך", שוזרת את שמות המושבים בכנס
ובדברי הסיכום נחרזת שרשרת, חרוז אל חרוז כשרשרת הדורות
ולא עלינו המלאכה לגמור...


כנס שישי לקולך. אישה מספרת אישה.
דרך משקפיים של אישה הבטנו קדימה והיינו בעינינו כחדשים,
עם חיוך של מונה ליזה, הרבינו שיחה עם הנשים.
דיברנו מהשטח, דיברנו גופנפש, דיברנו כתובים ואתגר
כי אפשר גם אחרת. הפעם לא נדלג על סיפור אמנון ותמר.
לאן נושבת הרוח? כלואה בין המצרים לבין תקרת הזכוכית?
מקרבן למורדת, מטומאה ליצירה, חוה או לילית?
יצאנו במסע מפרך אל הלב, מימוש הגעגוע אל מרחבו של האב. לא די ברחם האם.
גלות בלב האורתודוכסיה, בלב אמיץ בעזרת ה'.
פסענו על הקווים – קווים אדומים, קווי מהדרין, וגם חשבנו במעגל
כל מִשבריך וגליך עלי עברו. אמא לבדה בבית הכנסת. אמא לבדה במפעל.
הקהלנו את העם בדרך, אנשים נשים וטף, גם עם מוגבלויות.
ונלך לדרוש את ה'. גם הן בנביאות. נשים ונפלאות.
מפמיניסטית בחיתולים, דרך אילת אהבים הרת עולם, אל סבתא שוויונית לכל דבר.
ויקרא את שמם אדם. מותרת לכל אדם. האסור והמותר.
דבש וחלב, דם ודיו, בעלוּת וברית, תשמישי קדושה בלי חציצה.
הילכו שניהם יחדיו? נפרד אבל שווה? ומה על כאב ההחמצה.
כבר יותר מעשור לקולך, עשור לחוק למניעת הטרדה, קצת פחות לפורום תקנה
בג"ץ ובד"ץ משמשים בערבוביה, לידה, משבר והחלמה.
נשים נושמות מבראשית, לפי תנאי השטח וההכרח,
אל תשליכנו מלפניך ורוח קדשך אל תקח.

אנו מודות לכן על השתתפותכן בכנס הבינלאומי השישי של קולך. להתראות בכנס השביעי, ועד אז – הרימו בכוח קולכן. הרימו, אל תיראו. חברים מקשיבים לקולך. השמיעיני.

טירת צבי

חסר רכיב