תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכרם

03/02/2009
עמודים טבת תשס"ט (729) 3
לזכרם
חיה בן טובים ז"ל
חסר רכיב