תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לדרכה של ההלכה

02/02/2009
עמודים טבת תשס"ט (729) 3
על המדף - דרכה של הלכה

מאת: דניאל שפרבר
עורך: יואב שורק
הוצאה: ראובן מס

טובה אילן

לדרכה של ההלכה כיום - נחוצה פסיקה ידידותית

הרב פרופסור דניאל שפרבר על שיקולים במדיניות הפסיקה
שצריכים להנחות את הפוסק בדרכו
טובה אילן, קוראת וממליצה

תלמיד חכם
כל מי שנושא מעמדה ההלכתי של האישה מטריד אותו, וכל מי שמוטרד משאלות דומות הנמצאות על קו התפר שבין מציאות מודרנית והלכה והוא מבקש לעקוב אחר חשיבה הלכתית רצינית המאפשרת שינויים רבי משמעות בנוהגים ובפסיקה, כדאי לו לעיין ולקרוא בספרו החשוב של פרופ' דניאל שפרבר: "דרכה של ההלכה".
פרופ' שפרבר משמש כיום כנשיא המכון הגבוה ללימודי תורה של אוניברסיטת בר-אילן והיה שנים רבות ראש החוג לתלמוד באוניברסיטה. פרופ' שפרבר הוא חתן פרס ישראל, רב קהילה ותיק ומחברו של המפעל רב הכרכים: "מנהגי ישראל", ושל עוד ספרים ומאמרים רבים ביהדות מלבד חיבורים מדעיים שונים. עמד שנים בראש מועצת חמ"ד ומילא שורה ארוכה של תפקידים בכירים באקדמיה ובוועדות ציבוריות. אין חולק על בקיאותו רחבת ההיקף במקורות ישראל ועל היותו תלמיד חכם מובהק ודגול.

קוראות בתורה
בחלקו הראשון של הספר דן שפרבר בשאלה של קריאת נשים בתורה, סוגיה שהסעירה בשנים האחרונות את יהדות ארה"ב והיא עולה גם על שולחננו בקהילות שונות.
נושא זה, אמנם, נדון בפירוט וביסודיות על ידי מספר תלמידי חכמים מלומדים, אך שפרבר ביקש להצטרף לדיון חשוב זה ולהעצים את משקלו של העיקרון ההלכתי "כבוד הבריות", המתייחס לנשים המבקשות להיות שותפות במעשה הדתי בבית הכנסת. שיקול זה עשוי לגבור, לדעת שפרבר, על עיקרון "כבוד הציבור", שהוא הנימוק המופיע בתלמוד ושמנע מהנשים עד כה לקרוא בתורה בבית הכנסת: "אמרו חכמים, אבל אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור" (מגילה כ"ג, ע"א). ביאור עמדה זו, נעשה תוך עיסוק רחב ורב דוגמאות בשאלות של מדיניות הפסיקה הכוללות התייחסות לשורה של שיקולים מטא-הלכתיים, שצריכים, לדעת שפרבר, להנחות את הפוסק בדרכו.
מכאן הגיע המחבר במהלך עריכת הדברים, כפי שהוא כותב במבוא לספר, לדיון בשאלות יסוד על דרכה של ההלכה גם מעבר לשאלה הספציפית של קריאת נשים בתורה ומכאן גם חשיבותו הגדולה של הספר. הדיון הוא על התהליך ההלכתי כולו, על עקרונות הפסיקה, תוך שימת דגש על העקרונות המטא-הלכתיים שצריכים להנחות את הפוסק ועל השאלה - מהי הכרעה נכונה על פי דרכה של ההלכה.

פסיקה ידידותית
שפרבר דן, בין היתר, בשאלה אם דרכה של הפסיקה העכשווית המצויה מתייחסת די הצורך וברגישות ראויה לשאלות הנשאלות על ידי הציבור, או שמא יש נטייה להחמיר ולאסור, כדי שלא "להסתבך", כביכול, ולא לטעות בהוראה. יחד עם זאת, הוא מציין במבוא, כי "נעשו צעדים גדולים ומשמעותיים בתחום הטכנולוגיה להתאמת ההלכה לחיים המודרניים או ליתר דיוק להתאמת החיים המודרניים להלכה... אולם בתחום הבעיות האנושיות-חברתיות, כגון גיטין ומסורבי/ות גט, ממזרות, גיור, מניעת הריון, צניעות בלבוש וכן הלאה, אין אנו מוצאים, מלבד אצל יחידי סגולה, את אותה רחבות הדעת ורגישות כלפי הפונה בשאלה ונועם ההליכות שמצויה הייתה בדורות קודמים".
שפרבר אינו מתעלם מהוויכוח הלגיטימי בין פוסקים, כולל פוסקים בעלי השקפות מתונות וליברליות, בקשר למידת השמרנות הנדרשת וחשש מ"חדש" ומשינויים. ועם זאת הוא סובר ש"ההלכה אינה מתקבעת בזמן כלשהו והיא תמיד משאירה פתח להתאים עצמה למציאות ולשינויים במצב". הוא מוכיח זאת בהסתמכות על מספר רב של דוגמאות מפסיקתם של פוסקים גדולים בכל הדורות, תוך ציון דוגמאות מן הדור שלנו, כגון אמירת קדיש על ידי נשים, אותה התיר הרב סלובייצ'יק ועוד.
חלק חשוב של הספר עוסק, כאמור, במדיניות הפסיקה ומתמקד בשאלה מהי "פסיקה ידידותית" ומיהו "פוסק ידידותי". לאחר שהוא דן בעקרונות על-הלכתיים של יחס לבריות, כמו: "כבוד הבריות", "דרכי נועם ודרכי שלום", "ממונם של ישראל", "דין ולפנים משורת הדין", הוא פונה לעסוק במהות "הפסיקה הידידותית". במהלך הדיון הוא מציג עשר דוגמאות של פסיקה ידידותית בתחומי הלכה שונים. הדוגמאות, שלפי שפרבר, אינן אלא פרטים מתוך כלל גדול המלמדים על הכלל ומצביעים על כך שחכמים בכל הדורות חיפשו ומצאו דרכים להגיע לידי פסיקה המקלה על קיום ההלכה. על כן באה הצעתו של המחבר, שיש להחזיר עטרה ליושנה ויש להציע להיאבק, כדי להחדיר את המודעות, שאכן "כח דהיתרא עדיף", כמובן במסגרת ההלכה הנורמטיבית המסורתית.
זהו ספר קטן בצורתו החיצונית, אך מכיל את המרובה. בנוסף לדיונים החשובים מובאות בספר שלל הארות והערות תכניות וביבליוגרפיות המתייחסות לא רק למקורות חז"ל בכל הדורות, אלא גם למאמרי הגות ומחקר מן הדורות האחרונים ובני-זמננו, המאפשרים הרחבת הדיון והלימוד לכל מי שמעוניין להיכנס לעובי הקורה של הנושא.
אני ממליצה בחום על הספר; במיוחד הוא חשוב לנשים המבקשות שינויים אבולוציוניים בנושא מעמד האישה בהלכה, זהו ספר יסוד שחובה לעיין בו, ללמוד אותו ולהפנים את עקרונותיו.
עין צורים
חסר רכיב