תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכרם

25/11/2008
עמודים תשרי - מרחשוון תשס"ט (727) 1
לזכרם
גל לוין ז"ל
הרב אלי כאהן ז"ל
טובה דרורי ז"ל
שלמה שיפמן ז"ל
חסר רכיב