תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

ישיבת הקיבוץ הדתי - הצלחה או כישלון?

02/10/2008
עמודים אלול תשס"ח 726 (10)
ישיבות הקיבוץ הדתי - הצלחה או כישלון?
ד"ר חזי כהן

קראתי בעיון רב את דבריו של מזכ"ל התנועה, נחמיה רפל, ואני שמח על כך שנפתח דיון בנושא חשוב כל כך – תפקידם של מוסדות התורה של הקיבוץ הדתי.
ראשית, נקודת המבט של הכתבה בעייתית בעיני. האם הצלחתו של מוסד נמדדת בשאלה כמה מבני המקום משתתפים בו? האם יעלה על הדעת, דרך משל, לבחון האם ישיבת הסדר במעלה אדומים נכשלה משום שבני המקום או בני המתיישבים ביש"ע בכלל הם מיעוט בה?!
אין להתכחש לעובדה שאחוז הלומדים בישיבות מבני ומבנות הקיבוצים הוא מזערי. גם תופעת הלימוד של הקיבוצניקים הבוגרים הפכה ספוראדית. אך האם בכך נכשלו מוסדות התורה של הקיבוץ הדתי?! לדעתי, התשובה היא לא רבתי, ומכאן להסבר הדברים.
לישיבות הקיבוץ הדתי חשיבות ציבורית מן המדרגה העליונה. תוכנית ה'שילוב' ומסגרות נוספות שהתקיימו בישיבות הקיבוץ הדתי ובמדרשת עין הנציב (את מדרשת 'צהלי' איני מכיר), הפגישה מאות רבות של צעירים עם הרעיונות הרוחניים של הקיבוץ הדתי – קרי, השקפת עולם דתית מורכבת ופתוחה. דווקא בימים אלה, כשקולות הסגירות הולכים ומתעצמים, למוסדות התורה של הקבה"ד; הן לרבנים והן למאות רבות של תלמידים ותלמידות המפיצים את בשורתם בכל מקום שהם, תפקיד חשוב ביותר. כבוגר ישיבת עין צורים, אני מבקש להזכיר את שמעון הקשר ואת יוסקה אחיטוב, שמהם למדתי תורה בישיבה, ואשר יצגו בפועלם הפורה את תנועת הקיבוץ הדתי בכבוד רב.
פעמים רבות מבקש ארגון להשיג מטרות מסויימות, אך בפועל מתפתחים תהליכים באופן בלתי צפוי. במקרה שלנו עומדות כעת שתי דרכים בפני הקיבוץ הדתי: האחת - לסגור את המוסדות (עין צורים – העומדת להיסגר, ישיבת מעלה גלבוע ומדרשת עין הנציב) משום שאין בהם בני קיבוצים רבים. הדרך השניה היא להבין שאתגרי החיים הובילו לתוצר נפלא, אחר ממה שציפינו לו. לדעתי, יש לקיים דיון מעמיק בשאלה מדוע בני הקיבוצים והמבוגרים אינם מגיעים ללמוד במוסדות התורה, ולתקן את אשר ניתן לתקן. במקביל יש להבין שעיקר תפקידה של הישיבה הקיבוצית הוא להפגיש ציבור רחב עם עולמה הרוחני של תנועת הקיבוץ-הדתי ולהרחיב את מעגלי החשיפה החוצה לציבוריות הישראלית.


ברצוני להעיר דבר נוסף: הסקירה ההיסטורית לוקה בחוסר איזון. לעומת איזכור מפורט יחסית של שתי מסגרות לימודיות שפעלו לתקופה קצרה, ישנו איזכור תמציתי וכמעט לאקוני של שתי ישיבות - שהראשונה (עין צורים) פעלה כעשרים וחמש שנים והעמידה תלמידים הרבה, והשניה (מעלה גלבוע) פועלת כחמש עשרה שנים ועושה חיל.

מעלה גלבוע

חסר רכיב