תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מדרשבע

02/10/2008
עמודים אלול תשס"ח 726 (10)
"מדרשבע"


לימודי שנת השבע במגדל עוז
אבי מלכיאלי

אחת לחודש, בדרך כלל סביב ערב ראש חודש, נפגשנו לשני שעורים תורניים, כשעה כל אחד.
לאחר תפילת ערבית שמענו שעור ראשון, אחריו, הפסקה וטעימה טעימה (בבחינת "טעמו וראו כי טוב ה'"), ולאחריה שעור שני, עד השעה 22.30.

מתוך רצון לראות את רוב החברים משתתפים במסגרת זו, החלטנו על שני עקרונות ועל פיהם פעלנו:
1. את מפגשי הלימוד ארגן כל פעם חבר/ת קהילה (קבוץ/תושבים) אחר, מתוך כוונה מוצהרת שהמסגרת תהיה של כולם....
2. הנושאים אותם למדנו היו פתוחים וכל רב/נית/מרצה - בחר את הנושא שהם חפצים ביקרו.

בכל ערב לימוד התכנסו כשלושים חברים וחברות, וגם מקום הנוער הנפלא לא נפקד.
ניתן לסכם את היוזמה כהצלחה מבורכת, ותעיד על כך העובדה שהתבקשנו על ידי המשתתפים להמשיך מסגרת זו גם לאחר שנת השמיטה, וכך, בעז"ה, נעשה.חסר רכיב