תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

כשרות עכשיו

02/01/2008
עמודים טבת תשס"ח (719) 3
שנת השבע – כשרות עכשיו!

בג"צ פסק שעל הרבנות הראשית לישראל לתת תעודות כשרות למוכרי תוצרת "היתר המכירה". ביישובים בהם רב העיר מסרב לעשות זאת על הרבנות לפתור את הבעיה על ידי הקמת מנגנון חלופי. שמחנו לקבל את פסיקת בג"צ, שנתנה תוקף חוקי ומוסרי לעמדתנו, אם כי הצטערנו שהיה צורך לערב את הבג"צ בענייני הלכה וכשרות. בפועל, בעקבות הפסיקה, הרבנות הראשית חילקה את הארץ לארבעה אזורים, וקבעה בכל אזור מיהו הרב שייתן כשרות במקום שהרב המקומי איננו עושה זאת. המערכת שהקימה הרבנות הראשית נכנסה לעבודה, ואנחנו מלווים את הפתרונות שהיא נותנת. להערכתנו, כאשר יינתן פתרון ממלכתי בכל אתר ואתר, נוכל לפרק את "מיזם הכשרות" שבנינו ביחד עם רבני צהר.

נחמיה רפל – מזכ"ל הקבה"ד

חסר רכיב