תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

�”�“�”�•�“�™�

21/10/2007
עמודים תשרי - חשון תשס"ח (717) 1
כבוד האספה או כבוד החברים

האם צריך להשתמש בנשק "ההצבעה תתקיים באספה" במטרה לשמור על כבוד האספה? האם כבוד החברים לא נחשב? האם אי יכולתם / רצונם של החברים להגיע לאספה צריך למנוע את זכותם להשפיע על בחירת בעלי תפקידים וועדות?
האם ראוי להשתמש במונח "הצבעה באספה" כגורם למשוך את חברים להגיע לאספה כדי לשמוע ולדון? נכון, לצערנו המצב כיום הינו שבעיקר בעלי העניין מגיעים לאספה. רק מי שיש לו קשר אישי להצבעה או לחילופין "גויס למטרה" מגיע כדי להצביע, חוץ "מהקבועים".
בכל אספה עולה מחדש השאלה - האם להעביר את ההצבעות להצבעה בקלפי או להצביע באספה? ותמיד עולה הדיון - מה עם כבוד האספה? ולמה צריך לתת למי שלא הגיע לאספה להצביע? יש שאומרים "גם אנחנו היינו צעירים וגם לנו היו ילדים" ותמיד הגענו. בדרך כלל זה נאמר למי שמגיע לאספה. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שלא רק צעירים חסרים באספה, רוב חברי המשק אינם מגיעים! מה זה אומר עלינו? והאם לאור המצב לא חייבים לשנות את מיקום בחירת בעלי התפקידים?
לדעתי, מטרת האספה היא לשמוע, להשמיע ולקיים דיונים, זה כבוד האספה.
האם בבחירת בעלי התפקידים קיימנו דיון? לא!
באספה, נציג ועדת מינויים מעדכן את הציבור לגבי המלצתם במי לבחור. זה אינו דיון. בהחלט חשוב לקבל את המידע מוועדת מינויים, שם באמת דנים וחושבים מה הכי טוב בעת הזו לקיבוץ. את המידע ניתן להעביר לציבור לפני ההצבעה דרך העלון ולא רק באספה.
אני תוהה בעניין "כבוד החברים" / "כבוד האספה" - האם באמת ניתן כבוד?
באספה האחרונה הצבענו בהרמת אצבע על בחירת שני ראשי ועדות מרכזיות ביותר. אני מברך את החברות שנבחרו לכהן בתפקיד על בחירתן ומאחל להן המשך הצלחה רבה בתפקידן. עם זאת, כואב לי על דרך הבחירה שלהן.
להצביע על בעל תפקיד בהצבעה גלויה של הרמת אצבע ובמיוחד כאשר הוא נמצא באולם, זה אינו נכון בעיניי. גם אם הוא מועמד יחיד, ראוי להצביע לבעלי התפקיד בקלפי ולא בהרמת יד.
בנוסף, בחירת בעלי תפקיד רק על ידי קומץ חברים שהיו באספה ולא ברוב ברור של כל הציבור פוגעת הן בכבוד הציבור והן בכבוד האספה.
האם בחירה של כל הציבור לא הייתה מעניקה לבעלי התפקיד יותר כוח לבצע את תפקידם?
לדעתי, יש להעביר את בחירת כל בעלי התפקידים והוועדות לקלפי. כמובן שלפני מועד הבחירה יש לקבל את המידע מוועדת מינויים בעלון.
עלינו ליחד את האספה לדיונים בענייני המשק כמו קליטת חברים חדשים וכדומה ולא לנסות להשתמש באיום "ההצבעה באספה" כשיטה לגרום לחברים להגיע.
זה ביזוי לאספה ולא נתינת כבוד. כדאי לחפש דרך אחרת לגרום לחברים להגיע לאספה.

גלעד רייך
מתוך "השבוע במשואות" - עלון משואות יצחק

חסר רכיב