תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

דואר נע

24/06/2007
עמודים תמוז תשס'ז (714) 8
דואר נערב גדול בתורה והשואה
"השואה התרחשה בגלל הרפורמציה ביהדות, שהחלה בגרמניה במחצית הראשונה של המאה ה-19ונמשכת, אותה הפקרות, עד ימינו" - הודיע לאחרונה, רב אחד, גדול בתורה, על "פתרונו" לחידת השואה:
בנו של הרב, שגם הוא רב, החרה החזיק אחריו בדעה זו בתכנית רדיו השבוע. הראייה לפתרון חידת השואה, לדבריהם, נעוצה בפסוק "כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה". האש מוצאת את הקוצים והגדיש יחדיו, הרעים והטובים. הרשעים והצדיקים נהרגים יחדיו . אין התייחסות להמשך הפסוק: מיהו המבעיר שישלם את הבערה? קשיא.
מתוך "פתרון" הזה עולה כי הסבא שלי בקראקוב, משפחתו, נכדיו, כולל תינוקות שלא נגמלו, ותינוקות של בית רבן, נשחטו כולם ביום אחד, מכיוון שבברלין בזמן עבר, רחוק וקרוב, מישהו חילל שבת, מישהו שינה את סדר התפילות, ואולי מישהו התחתן עם גויה. אין ספק כי זהו נימוק מוזר, תמוה ומקומם שיש בו עלבון לשכל ואפילו סיכון לבאות, כפי שיתואר להלן.
לסבא שלי, שגר בכפר קטן בעל רוב יהודי בפולין בו חיו יהודים ביושר ובכבוד, במצוקה כלכלית, בעזרה הדדית ובשמירה על תרי"ג מצוות, מחכים לביאת המשיח המתמהמה, ועורגים לירושלים ולארץ ישראל, קראו "דער בלינדער רבי" – "הרב העיוור", אך הוא לא היה עיוור. סבא שלי היה מעביר שיעורים בעיניים עצומות. שיעור בתלמוד, עם רש"י ותוספות, ראשונים ואחרונים. זו הייתה דרכו של סבי זצ"ל להתרכז בשיעור. ואני גאה בו עד מאוד.
גדולי הדור כמו הרמ"א הקדוש או הרב קוק לא היו פוטרים עצמם בנימוק פשטני כפי שהוזכר. הרמ"א היה אולי אומר "המשכיל בעת ההיא יידום"; או שהיה מדבר על הסתר-פנים; אם באמת נרצחו בשואה מליוני יהודים בגלל כעסו של הקב"ה על קבוצה קטנה של יהודים רפורמים, האם לא יכול היה הקב"ה להשמיד את היהדות עוד במלחמת העולם הראשונה? מלחמות עולם כנראה לא באו בעטיינו. גם לא בגללנו ישתנו תאריכי מלחמות. מופרך לקשור את חטאי העבר של פלג קטן מאתנו אל השואה במלחמת העולם השנייה.
האם מאחורי הנחה זו מסתתרת קריאה עקרונית להיפרד ממיעוט (מתרבה והולך) זה בטרם תנחת עלינו שואה מספר 2?
מצטער, לא קונים את הסיפור. השואה נשארת חידת-תהום איומה, גם למי שחווה אותה אישית ולא שינה טעמו, וגם לכל יהודי טוב ונאמן. חוששני שגם באחרית הימים לא יגלו לנו את רזיה, אולי שגגה היא שיוצאת מלפני השליט.

ד"ר יעקב
דימונה

חסר רכיב