תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

קו המשווה - הפרטה

24/06/2007
עמודים תמוז תשס'ז (714) 8
קו המשווה
הפרטה
"הקבוצה תספק את הצרכים החומריים, החברתיים, התרבותיים והדתיים של חבריה בהתאם ליכולתה ובהתחשב בצורכי משק... סיפוק הצרכים כאמור יבוצע במגמה להגשמת הכלל 'כל אחד לפי צרכיו', תוך שמירת העיקרון של שיתוף בצריכה ושל זכויות שוות בתנאים שווים" (מתוך 'תקנון הקבוצה' – הקיבוץ הדתי [ללא תאריך], פרק ה' – חובות החבר וזכויותיו, סעיף 64)
"רכוש הקבוצה אינו ניתן לחלוקה בין החברים, בין בזמן קיומה ובין בפירוקה" (שם, סעיף 42), "חבר הקבוצה חייב להעמיד לרשות הקבוצה את מלוא כוח עבודתו ולקיים את הוראות רשויותיה המוסמכות של הקבוצה בכל הנוגע לעבודתו ולסדרי עבודתו על כל הקשור בכך" (שם, סעיף 46)
המובאות הנ"ל לקוחות מתוך "תקנון הקבוצה", שהוא התקנון המחייב, ע"פ חוק האגודות השיתופיות, כל קיבוץ שאין לו תקנון מאושר אחר (הביאה לדפוס דינה אמיר)

הזמנים עברו, והמלה רכוש צברה נכסים ופרושים – מן הימים שבהם חלקנו חולצה ומכנס ועד הימים שבהם הביתה הכל נכנס.

וכך ביקשנו, שאלנו, התעניינו -
מה מופרט – אוכל? חינוך? בריאות?
ומה עדיין משותף – אוכל? חינוך? בריאות?
איך הולך? ובאיזה שלב?
והגיל השלישי – הוא גיל הזהב
באיזה מסלול הוא מתנהל.
אנא – ספרו
ונלמד האחד מן השני – מה קורה בשטח...

התשובות – לא בקלות זרמו. היו שהתגוננו, היו שכעסו.
"זה לא רציני כך", "כולם כבר יודעים", "מספיק דברנו", "מעוררים שדים"
ולפניכם התשובות שקיבלנו –
נקרא לזה - תמונת מצב
בארות יצחק
כולנו בסירה אחת
בארות יצחק, המגדירה את עצמה כקיבוץ שיתופי, נעה בין שני הקטבים של תחום הכלל ותחום הפרט. בתחום רשות הכלל אין שיוך נכסים לחבר. הקיבוץ אחראי לאספקת צורכי הקיום של הפרט. בתחום הפרט עבר מרכז הכובד של סיפוק צורכי הפרט מהכלל למשפחה. אנחנו רואים בזה פרשנות עדכנית של כללי השיתוף הקיבוציים. ההפרטה מתבטאת בתכולת דירת המשפחה, בניהול תקציב המשפחה (כ–50% מתקציבי הקיום מופרטים), בסעודות שבת וערבי חול, בחוגי העשרה לילדים (חלקית – על חשבון המשפחה), בבחירת מסלול החינוך העל–יסודי הדתי, ועוד.
עם כל זה השותפות בנכסים ובפרנסה נשארה:
הקיבוץ קובע את מקום עבודתו של החבר (רבים עובדים מחוץ לקיבוץ) וההכנסה כולה נכנסת לקופת הקיבוץ. יש פנסיה מובטחת, אחידה לכל החברים, כולל עובדי חוץ. אין מכוניות פרטיות, גם לא למי שיכול לקבל רכב על חשבון המעסיק.
אין מסלול תושבות (להוציא עובדי קהילה חיוניים) ואין דיונים על שיוך דירות.
מן התקציבי המופרטים:
ארוחת ערב: הפרטת תקציב המזון עמדה פעמיים להצבעה, אך מלבד ארוחת הערב, שהופרטה לפני מספר שנים, הוא לא הופרט ובחדר האוכל מתנהלות ארוחות ברוב עם (בייחוד בימות החול). ישנה השתתפות כספית מינימלית של ההורים בעלות חוגי העשרה, החשמל וגם הכביסה מופרטים אך מסובסדים.
האם אנחנו מרוצים מדרכנו השיתופית? לא קשה לראות את המגבלות שהשיתוף מביא אתו. אך גם לא קשה לראות את היתרונות – אם רוצים.
דינה אמיר
בני דרום

האם אצלנו יש הפרטה?
מסתבר שתלוי את מי שואלים...

יש שיכריזו בכל אסיפה
שה'עסק' ממילא לקראת פירוק
ולכן אין צורך בכלל לדון
בתקציב מסוים או בחוק לא חקוק

שחיים בשיתוף אינם טבעיים
שחייבים לתקן את זו הטעות
שכדאי, ומהר, להפריט את הכל
ושמושב שיתופי – מזמן כבר קאפוט...

האם אצלנו יש הפרטה?
מסתבר שתלוי את מי שואלים...

יש המחזיקים בדעה הפוכה
שאנחנו בכלל עוד בימי הקיבוץ
שאין להפריט ולו שקל אחד
שהשותפות היא עוד ערך נחוץ

החינוך, החוגים – הכל עוד ביחד
בריאות, גיל זהב – כולנו שווים
תקנון עבודת האישה הוא חריג –
כי אצלנו נשים צוברות מזומנים...


האם אצלנו יש הפרטה?
מסתבר שתלוי את מי שואלים...

יש שיאמרו שכל שינוי
חייב בהדרגה להגיע
לכן מינינו צוות היגוי
שיעזור לתקנון החלופי להופיע

אך גם כעת המצב לא שונה
ההצעות החדשות 'נפלו'
נשארנו כמעט ללא הפרטה
וחברי צוות ההיגוי – התפטרו...


האם אצלנו יש הפרטה?
מסתבר שתלוי את מי שואלים...

קרן גוטליב
לביא
כפר עציון

בכפר עציון שחוגגת 40 לחידוש היישוב, מציינים השנה גם שבע שנים להפרטה. כ-50% מעלויות הקיום מופרטות, כולל מזון, חשמל, חוגים לילדים ולמבוגרים, כביסה (ללא מרכיב העבודה), השתלמויות שאינן מחוללות פרנסה, חלק קטן מתקציב התרבות וכמה סעיפים צרכניים נוספים. ההפרטה לא כללה את החינוך (למעט חוגים) והבריאות.
במהלך השנים נעשו מספר תיקונים והתאמות, בעיקר על רקע תחושה שנוצר חוסר איזון בין צעירים לוותיקים, בין משפחות מרובות ילדים לאלו שילדיהם כבר בגרו. גייסנו את חיים אפשטיין מסעד וירון שפיר ממירב, ששמשו כבוררים והמליצו על שינויי קל שהתקבל על ידי הציבור והרגיע את הרוחות. לא מכבר הופרט תקציב החתונות ומסיבות בר-מצווה ועוד היד נטויה.
באופן כללי, חברי כפר עציון מרוצים מהתהליך. ההפרטה מאפשרת יתר שליטה ואחריות של החברים על ההוצאות, ואף הביאה לצמצום משמעותי בהיקף החובות שהיו לחברים בעבר כלפי הקיבוץ.

לפני שנתיים וחצי קיימנו בכפר עציון יומיים של דיונים מרוכזים במתכונת "המרחב הפתוח", בהם עלו שפע נושאים כולל הרהורים ומחשבות על התחדשות אורחות החיים, עד מעבר למתכונת "שכר דיפרנציאלי". לפני כשנה הוקם "צוות יחד" לבירור היחד המשותף. הצוות החל לפעול בהנחייתו של שי בן יוסף, ושודרג במהרה ל"צוות היחיד והיחד". במסגרתו מנסים בימים אלו שתי קבוצות חברים לגבש שני מודלים: "שכר דיפרנציאלי – רשת ביטחון" ו"קיבוץ שיתופי – שוויוני – מתחדש", ברוח הזרם השיתופי. אם וכאשר תתקבלנה הכרעות נשמח לדווח.


גיל הזהב
ראשוני החברים בכפר עציון חצו זה מכבר את גיל השישים. לפני כמה שנים הוקם צוות מיוחד, צב"ר (צעיר בריא ורענן) שהחל בעיסוק בתחום זה. הצוות יזם כמה פעילויות ובהן סקר בין החברים הוותיקים לגבי ציפיותיהם מהקיבוץ ומעצמם. עתה אנו עומדים לקראת חידוש הפעילות בנושא. לא מכבר התקיימה סדנת הכנה לקראת הגיל השלישי, בה השתתפו כעשרה חברים, בני הגיל הרלוונטי. בשלב זה אנו מחפשים אדם מתאים שיוכל לקדם היערכות לטיפול בנושא זה.

תהילה הר זהב
לביא
ובכן...
המילה "הפרטה" עדיין נתפסת אצל חברים רבים בלביא כמילה גסה. נכון להיום רוב רובם של השירותים הניתנים לחבר אינם מופרטים, ובהם החינוך, הבריאות, המזון, האנרגיה, הכביסה ועוד ועוד. זכור עדיין התהליך הארוך שעברנו עד להפרטת תקציב בגדי הילדים, לפני כעשור... ונכון - נייר הטואלט איננו מופרט...
במסגרת תהליך כולל שהחל בלביא לפני כשנתיים נערך סקר גדול בין החברים ובעקבותיו הוקמו צוותים לטיפול בנושאים שונים שעלו מן הסקר. כתוצאה מעבודת הצוות שעסק בערכי הליבה נערכו מספר דיונים רבי-משתתפים באסיפת החברים ובסיומם הוכרע ברוב סוחף שחברי לביא מעוניינים להמשיך בכיוון השיתופי. צוות נוסף, העוסק בתקציבים, אמור להוביל בקרוב לדיון בהפרטות אפשריות, אך מוקדם עדיין לחזות את תוצאות הדיון.
לאחרונה, לאחר תהליך ארוך של בירורים ודיונים, ובהמשך לרצון החברים כפי שהשתקף בסקר, הוחלט על הפרטת הסעודה השלישית בשבת. בקרוב אמורים החברים לקבל תקציב ולהתחיל לרכוש בכלבו (ולא במרכולית!) פריטים לסעודה הנ"ל במקום להתייצב לחלוקה הקבועה של פריטים על פי החלטת האקונומית - פיצה, מלאווח, גבינה משולשת או... דג מלוח. במרכולית שלנו ממשיכים החברים לקבל (ולא לקנות!) ירקות, חומרי אפיה, תבלינים ועוד.
בקיצור - קיבוץ קיבוץ...

גלעד אוברמן

מגדל עוז
לשמחתנו אנו משתייכים לזרם השיתופי
ולכן, אין לנו הפרטה בשום תחום, ואין על מה לכתוב.
עינת


מעלה גלבוע
אולי ישמע מתמיה, אך לא נכון לדעתי לדבר על הפרטה במעלה גלבוע. אצלנו קיימת זה עשור שנים התנהלות חדשה, תוצאה של מציאות כלכלית ודמוגרפית קשה שב"ה השתנתה לטובה לאחר תהליך הבראה ממושך.
עקרונות ההתנהלות:

1. כל נכסי הקיבוץ משותפים וכל רווחיו שייכים לאגודה השיתופית בה שווה חלקו של כל חבר.
2. האחריות להתפרנסות מוטלת על כל חברה וחבר. קיימת "רשת בטחון" הדואגת בכל מקרה מוצדק של בעיה בהתפרנסות להענקת " תקציב קיום הוגן".
3. קיימת מערכת ענפה של ערבות הדדית שתקציבה בנוי על מיסוי "פרוגרסיבי". ישנן דרגות מס ההולך וגדל ככל שהשכר גדל. תקציב זה המכונה "סרגל השותפות" מספק מגוון רב של צרכים ושירותים: סבסוד של כ-50% ממערכת החינוך בכל הגילאים, סיוע בלימודים גבוהים ובשמחות, ביטחון סוציאלי-פנסיה, בריאות, ביטוח סיעודי וביטוחים חשובים נוספים, רשת בטחון, אחזקת דירות, דיור לבני הקיבוץ עד גיל 25. המיסוי כולל בתוכו גם את מיסי הקהילה לסעיפים המוניציפליים.
4. מעבר למפורט בסעיף הקודם, נרכשים כל שאר השירותים והמצרכים כל אחד על פי שיקוליו ויכולותיו. ארוחות צהרים ניתן לאכול בחדר האוכל המופעל על ידי הישיבה. מים, חשמל, גז, תקשורת, ארנונה, שימוש ברכב, שירותי חשמל, אינסטלציה,מכבסה וכיו"ב- משולמים לפי השימוש (קריאות מונה, שעות עבודה, ק"מ, ק"ג וכיו"ב).
5. קליטה חדשה לקיבוץ: ב"ה, לאחר שנים רבות של יובש, החלה קליטת משפחות צעירות למסלול הקיבוצי על פי תקנון ונהלים חדשים. המצטרפים החדשים מפקידים סכום כסף (מעין מנייה) בקרן שנועדה לכך ומצטרפים כחברים לאחר הצבעה בקלפי.
6. רכוש, דיור: כל חבר רשאי להחזיק ברכוש פרטי כגון רכב ולשפר את תנאי הדיור שלו לפי אחד המסלולים שהקיבוץ מציע לו.

כל האמור עד כה נוגע לחברי הקיבוץ. במעלה גלבוע רבים חברי הקהילה שאינם חברי קיבוץ והתנהלותם אינה לפי העקרונות הנ"ל.

צדוק ליפשיץ
משואות יצחק
משואות יצחק הוקמה כמשק שיתופי במקומה הנוכחי וזו ההגדרה עד היום.
מלבד חדר האוכל שהינו זכרון רחוק מסיפורים היסטוריים, בשאר הדברים נשארנו מואד קרובים להגדרת הקיבוץ.
החינוך, הבריאות, המכבסה, אחזקת הבתים, המים והארנונה באחריות ובטיפול המשק, למעט חיובי חברים על חריגות בהוצאות כפי שהוגדרו על ידנו.
לפני כ – 5 שנים התחלנו בשווי שכר דיפרנציאלי מדורג לחברים ולחברות בגיל העבודה (כולל לעובדי החוץ) מתוך כוונה לעודד חברים להשקיע יותר בעבודה. החישוב הסופי לחבר בנוי על בסיס משפחתי (הכנסות שני בני הזוג).
התוספת הינה מדורגת ומחושבת באחוזים מסכום שווי המשרה של שני בני הזוג. ככל ששווי המשרה עולה אחוזי התוספת יורדים.
לחברים בגיל הפנסיה ניתנה האפשרות לבחור בין 2 מסלולים: להמשיך לעבוד ולקבל שווי משרה על פי האחוזים שנקבעו בהגדרה ובנוסף לקבל תוספת קבועה לתקציב, או לקבל תוספת קבועה (גבוהה יותר) לתקציב ללא שווי משרה ולבחור האם לעבוד או לא.
ההסדר קיים כ-5 שנים ומרבית החברים מרוצים.
גיל הזהב – מגיל 70 מקבלים מהמשק עזרה שבועית בניקיון הבתים, גינון ותחזוקת הגינה, פעילויות רבות וכמובן כל הקשור לבריאות. אנו מחזיקים מערך תמיכה בקהילה הפעיל הן במסגרות הביתיות והן ב"נועם אבות" (בית האבות במשואות יצחק – ג.ק.)
משואות נמצאת בבדיקה ובחינה של מספר שינויים, אך כרגע נושא ההפרטה אינו אחד מהם.

מיכאל רייך
עין הנציב

במהלך השנים נעשו בעין הנצי"ב מספר הפרטות:
מזון, תספורת, קוסמטיקה, מוצרים נלווים לחינוך (תיק, מחברות, קלמר וכו'), עיתון, מוצרי חשמל (תיקונים), כלבו, סיוד בתים, חצרנות, הלבשה והנעלה, מוצרי היגיינה, טיטולים, פלאפון, טלפון, נסיעות חו"ל, תקציב ריהוט, נופש, הוצאות אישיות, כיסוי ראש, חשמל (מסלול וולונטרי).
תקציב החתונות תוקצב, אך לא הופרט. כלומר מי שמתחתן מקבל תקציב לפי הסטאטוס שלו (חתונה בבית, חתונה בחוץ, בני משק וכו').
חשוב להדגיש כי הנושאים המהותיים משותפים: בריאות, חינוך, סיעוד, קשישים, תרבות, מכבסה, מחסן בגדים, אחזקות הקהילה, נוי, בנייה, שיפוצים ועוד.
בעין הנצי"ב היו וכנראה יהיו גם בעתיד השקפות שונות בקשר לדרך השיתופית, כמה ולמה.
בינתיים מברכים על היש ומודים לקב"ה שניתן להחזיק קהילה רב-דורית עם הוצאות גדולות מאוד, ומשתדלים להגדיל את ההכנסות.

גדעון ישראליעין צורים

עין צורים עבר שינוי מהותי באורחות החיים שעיקרו שכר דיפרנציאלי וכמובן הפרטות.
ההפרטות כוללות את רוב מרכיבי השירות לחבר ולכן קל יותר למנות את אלא שלא הופרטו: מים חמים וקרים, טיפול שיניים.
הופרטו חלקית: בריאות וחינוך.
הפרטת הבריאות נעשתה בדחילו ורחימו. קבענו מנגנוני בקרה המוודאים שכל חבר הזקוק לכך, יקבל את כל הנדרש גם מעבר לסכום ההפרטה בו הוא מזוכה.
המבוגרים שבינינו ממשיכים להתנהל בנוהל הלא מופרט.
אנו מתפקדים כך מעל שנה וחצי (חלק מההפרטות החלו עוד לפני השינוי באורחות החיים, כגון מרכולית, חשמל, אוכל).
בתקופה זו בדקנו את עצמנו ועשינו התאמות לפי הצורך ועוד היד נטויה.
והעיקר – שיהיה בתיאבון וגם לבריאות.

עלומים

הפרטה בעלומים, על מה אתם מדברים?
אצלנו מופרטים רק העיתונים. הרבה שנים מדברים על הפרטת חשמל לבתים, אך עד היום לא נעשה דבר. יש זוכרים שפעם קבלנו סבון, משחה, מברשת, קפה, עוגות וריבה, היום הכל קונים – האם זה שייך להפרטה?
חינוך, בריאות, תרבות, לימודי המשך – הכל ניתן לכולם שווה בשווה ולגיל השלישי...
בעלומים כולנו צעירים לנצח!!! יש קצת דיבורים לגבי הוותיקים על כך שבעוד כמה שנים ירדו שעות עבודה ולגברים ימי עבודה.
רק שנגיע לגיל הפנסיה...
ובינתיים שרק נהיה בריאים, כי איך אומרים – איזהו העשיר השמח בחלקו.

חנה הונוולדעלומים

לפני שמונה שנים עברנו הפרטה עמוקה וכיום בראש צורים, כמעט לכל תמורה יש תרומה. גם ההקצבה של הקהילה לחינוך המשלים הופרטה לאחרונה, עם העברת ועדת חינוך לאחריותה של האגודה הקהילתית (הכוללת את כל תושבי המקום).
מקובל להתבדח ולומר שהדבר היחיד שנשאר משותף בראש צורים הוא החוב. בנימה רצינית יותר ניתן לומר כי סעיף השירותים עדיין אינו מופרט לגמרי. אמנם החברים מחויבים בעבור חלק מהשירותים ובמיוחד בתיקונים בבתים ("מהקיר החוצה") אך הענף עדיין נהנה מהקצבה גדולה מתקציב הקהילה. הסיבה לכך היא הקושי בהפרטת התשתיות בקיבוץ.
הקיבוץ קנה לחבריו פוליסת ביטוח בריאות, פנסיה ופוליסת ביטוח חיים (עליה מחויב כל חבר בערך הפרמיה בתקציב האישי). אמצעי הייצור המשותפים משרתים את החוב ומפרנסים את החברים העובדים שם.
למזלנו, פער הגילים בין חברי הקיבוץ אינו גדול, דבר שהקל על השינוי בהתנהלות שלנו, לעומת קיבוצים עם שכבת גיל של ותיקים. עם כל זאת, גם אנחנו צריכים להתחיל לדון לגבי העתיד. לסיכומו של דבר ניתן לומר ש"קצת התרחקנו אחד מן השני, על מנת שנתקרב יותר אחד לשני".

מרדכי שבט
שדה אליהו

שדה אליהו ממשיכה להתקיים כקיבוץ שיתופי .
חדר האוכל מהווה מרכז חברתי פעיל, סביב שלוש ארוחות טעימות ביום חול. בשבתות אנו עדים לתהליך בו אנשים רבים מעדיפים להשקיע ב"שולחן שבת משפחתי", אך האוכל מחולק על ידי המטבח.
מערכת החינוך הבלתי פורמאלית כוללת חוגים רבים ומגוונים, מעניקה ערכים והנאה לילדים.
שירותי הבריאות, לכל גיל ובכל תחום, ניתנים על פי הצורך. לאחרונה הוכן ואושר באסיפה "סל בריאות" המפרט את זכויות החברים בנושא זה.

המילה "הפרטה" נשמעת בשדה אליהו, אבל אנחנו מעדיפים להשתמש במילה "תקצוב". בשנים האחרונות, בעקבות הקומקום החשמלי, נייר הטואלט, הבולים והוילונות, תוקצבו גם העיתונים, מוצרי ה"חצרנות" (מטאטאים, מגבים וכו'), ואפילו האוכל לסעודה שלישית. כל זאת לאחר דיונים ממושכים וסוערים ב"רחוב הקיבוצי" ובאסיפות חברים.
ועדה ל"בדיקת התקציב האישי" הוקמה, וכפי הנראה חלק ממסקנותיה יוביל להגדלת התקציב האישי על ידי "תקצובים" נוספים.

גם בנושאים אחרים הנוגעים לאופי השיתופי של הקיבוץ אנו לא שוקטים על השמרים.
אנחנו עסוקים מאוד במציאת דרכים לעידוד הצמיחה הדמוגרפית וקידום הקליטה של בנינו, וגם של משפחות צעירות מבחוץ.
לפני כחודש אושר באסיפה מבנה כלכלי חדש שעיקרו הפרדת הצד הקהילתי-חברתי של הקיבוץ מהצד המשקי. מתוכננות לקום הנהלה כלכלית והנהלת הקהילה, כאשר מעליהם תהיה מזכירות מורחבת (25 חברים ובעלי תפקידים). משמעות הדבר היא שלאסיפה יוגשו לדיון והצבעה רק נושאים עקרוניים וחשובים.
לפני מספר חודשים הוחלט אצלנו לתת אפשרות בחירה לחברים ולחברות האם ברצונם לחלק את שעות העבודה על פני חמישה או שישה ימים בשבוע.

שדה אליהו מתאפיינת בהתייחסות רצינית ושקולה לרוחות השינויים הנושבות סביבנו. אנחנו מקיימים דיאלוגים בין החברים, קשובים לדעות מגוונות, ונמצאים כל העת בדיון על האופי והמהות השיתופיים שלנו.

מאיר ליפשיץ

חסר רכיב