תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

על המדף - 2

22/05/2007
עמודים אייר תשס"ז (713) 7
'עצמה ודמים'
הרב ירון בן דוד

יואב בן צרויה – שר צבאו של דוד
מחבר: אברהם לבנון
הוצאה: מוסד ביאליק

פרשנות ועיצוב מחדש
ספרים רבים שנכתבו בדורנו מתבססים על דמויות ואירועים מהתנ"ך, אך העלילה שבהם היא פרי דמיונו של המחבר. ספר זה שונה מהם בכך שהעלילה הנרקמת בו כתובה כולה בתנ"ך, בספר שמואל ובתחילת ספר מלכים, והמחבר שופך אור על העלילה על ידי התמקדות בדמותו של יואב בן צרויה, שר צבאו של דוד, בלי לחרוג יותר מדיי מהמסגרת התנ"כית ומהפרשנות המסורתית. אגב ההתמקדות ביואב, מאיר הסיפור גם את שאר הדמויות באור חדש ומעניין.
תוך כדי העלילה פותר המחבר תעלומות רבות שעולות מקריאת הפרקים, כגון: היכן היו יואב בן צרויה ובניהו בן יהוידע בתחילת מרד אבשלום, מדוע מחליט יואב להרוג את אבשלום בניגוד להנחיות המפורשות של דוד, מדוע התאבד אחיתופל, מדוע נעלם אבישי בן צרויה מסביבתו של המלך דוד, מדוע השתהה שלמה בקיום צוואתו של אביו ועוד.
לצורך השלמת הסיפור מוסיף המחבר מספר פרטים שאין להם מקור בתנ"ך (כגון מה קרה לאביו של יואב בן צרויה), מציג נקודות מבט חדשות על דברים שנכתבו (כגון נישואי דוד עם בתו של תלמי מלך גשור, או המתחים המשפחתיים בין בני הדודים יואב בן צרויה ועמשא בן יתר), ומציג פרשנות מקורית לחלק מהאירועים (כגון במרד אבשלום ובהמלכת שלמה).
אחד החידושים המעניינים שבספר (הגם שלטעמי הוא חוטא לאמת) הוא ההבחנה בין פעולותיו של נתן הנביא כאיש אלוקים לבין פעולותיו כחצרן. המחבר טוען שירידתו של אדוניהו בן חגית לעין רוגל לא הייתה על מנת להמליך את אדוניהו, וכי דוד מעולם לא נשבע לבת שבע להמליך את שלמה. לפי המתואר בספר, הסיפור כולו הומצא על ידי נתן, שהחליט לנצל את היעדרותו של אדוניהו כדי להמליך את שלמה על דעת עצמו, במטרה לבסס את מעמדו שלו בחצר המלוכה. גם שלמה מתואר בספר כנער חסר ניסיון שהעניין בא לו בהפתעה גמורה, וזאת בניגוד לדמותו של שלמה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרקים הבאים בספר מלכים.
הספר כתוב בשפה השוה לכל נפש, לפעמים אפילו בסלנג עממי, כדוגמת הביטויים "הוא שכב עם בת שבע כי בא לו" (עמוד 112), "דוד היה נעול על הרעיון להמית את אוריה" (עמוד 121) או שאמנון "פשוט בא לו" על תמר (עמוד 139), ובכך מנסה המחבר להנגיש את התנ"ך גם לקורא שאינו רגיל בשפה הגבוהה.
ההתרשמות שלי היא שקריאת הספר אינה נוחה למי שאינו מתמצא בסיפור התנ"כי, והחזרות הרבות על האירועים מהזוויות השונות מכבידות על הרצף, אך מי שמכיר את הסיפור ורוצה לקבל זווית הסתכלות שונה במקצת, יוכל למצוא בספר זה תועלת רבה.
ככלל, הספר אמין מבחינת הסיפור בתנ"ך, ויכול לשמש כל מי שרוצה להעמיק את ידיעותיו ואת בקיאותו בספר שמואל. חבל שיש בו עשרות שגיאות דפוס קטנות, אך גם הן אינן מאפילות על התועלת שבספר.

הרב ירון בן דוד
בארות יצחק
חסר רכיב