תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

לזכרם

13/04/2007
ל ז כ ר ם - ניסן תשס"ז
חסר רכיב