תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

30/03/2007
עמודים ניסן - אייר תשס"ז (712) 6
תנועה בתנועה
משולחן המזכ"ל

יאיר ריינמן

דווח מישיבת המזכירות המורחבת (מזמו"ר) שהתקיימה בקיבוץ סעד ב-ב' אדר תשס"ז (20.2.07): המזמו"ר שהתכנס לאחרונה בסעד יצא בקריאת חיזוק ותמיכה לאנשי סעד ועלומים (ולשאר תושבי "סובב עזה") החיים מזה שבע שנים תחת איום מתמיד של רקטות הקסאם. במהלך היום ערכנו ביקור בבית הספר האזורי "דעת" ובמערכת החינוך בסעד, והתרשמנו מהעוצמה וכושר העמידה של עובדי ובעיקר עובדות המערכת המשתדלות לנהל חיים של שיגרה בתוך הקלחת ואי השקט שמסביב.
במהלך הישיבה אישרנו החלפתם של ששה מבין החברים (ואחת נוספת בישיבה הקודמת). למסיימים הודיתי וכתבתי את הדברים הבאים :
" בישיבת המזמו"ר שהתקיימה אתמול בסעד אושר מינוי מחליפך כחבר המזמו"ר. לכאורה הליך שיגרתי הגוזל אך דקות ספורות מסדר יומו של הפורום.
ובכל זאת, את כוחו ומקומו המשמעותי במרקם החיים התנועתי שואב פורום זה מהחברים השותפים בו – ממידת מעורבותם, מנכונותם להתמיד ולהשתתף בישיבות, ומהכרתם בחשיבות המפגש והשיח התנועתי.
אני מבקש להודות על שנים ארוכות של מעורבות וחברות במזמו"ר, ולהביע תקוותי כי תמצאו גם בעתיד דרך רלוונטית להמשך מעורבות בשיח ובעשייה התנועתית".
בשולי העניין אני מבקש להעיר בשתי סוגיות. הראשונה היא העובדה כי מבין שבעת החברים שסיימו כהונתם במזמו"ר, ארבע הינן נשים, ואילו בין המצטרפים החדשים אין ולו אישה אחת. אין בלבי דבר וחצי דבר כנגד המצטרפים, ובכל זאת תת ייצוג של מגדר בתוך הגוף המוביל של התנועה, אינו לכבודה של תנועתנו שחרתה על דגלה בין שאר גם את עניין "קידום מעמד האישה" (ראו החלטות מועצת מעג"ל תשס"ה).
השנייה היא העובדה כי בישיבה זו השתתפו לראשונה משקיפים מטעם משואות יצחק וניר עציון – ברוכים המצטרפים (במהלך הישיבה דיווחנו כי בישיבת המזמו"ר הבאה נביא לאישור את צירופה של בני דרום במסגרת ההליך שקבענו לגבי צירוף המושבים השיתופיים לקיבוץ הדתי).
אושר צירופו של שמעון שורק (שדה אליהו) כחבר בהנהלת ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע.
לאחר שאישרנו את תוכנית העבודה ותקציב התנועה לשנת 2007, פנינו ונסענו לחולות חלוצה, לאזור בו הולכים ונבנים יישובי קבע עבור מפוני נצרים וחלק ממפוני עצמונה. חשבתי כי ראוי לה למזמו"ר כי תהיה שותפה ולו גם בביקור קצר, לרוח, לנחישות ולעוצמת העשייה של ציבור אנשים אשר אך זה מכבר עברו חוויה אישית כה קשה. אני משוכנע כי יש בדברים שראינו ובאלו ששמענו גורם מחזק גם עבורנו החוזרים בסוף הסיור אל עיסוקנו מבית.
במכתב התודה שהעברתי למלוונו בסיור – אורי נעמתי, יו"ר מועצה אזורית אשכול, אורן ברנע (סעד) המשמש כפרויקטור ולתושבי היישובים, כתבתי בשם המשתתפים :


"חזרנו אתמול נפעמים.
מעטים המקומות בארץ בהם ניתן עדיין לראות ולחוש בעשייה ציונית והתיישבותית כפשוטה - נטולת ציניות, ספקנות ותועלתנות. בסיום הסיור הצעתי כי כל "צוות שינוי" המתחיל לפעול בקיבוצים יקיים את ישיבתו הראשונה על אחת מגבעות החול הצופות על עבודת ה'ג'ונסונים', ישמע את החזון המוביל את העוסקים במלאכה, ובטוחני כי המשך דיוניו יראו אחרת לגמרי.
בשם כל המשתתפים – תודה על הסיור, והערכתנו הרבה על הובלת הדברים אל מחוזות היצירה והבנייה".

יהונתן פולארד: במזכירות הפעילה הקרובה נביא לדיון הצעה להעניק ליהונתן פולארד 'חברות של כבוד' בקיבוץ הדתי. על אף שמדובר בצעד סמלי שספק באם ישפר את מצבו המיידי, יש בדבר בכדי להביע את הזדהותנו עם הקריאה הנואשת לשלטונות ארה"ב - לאחר למעלה מעשרים שנה בכלא – "שחררו את יהונתן פולארד!". לאחר סיכום הדברים נבחן מה הם הצעדים המעשיים בהם ראוי לנקוט.
חברים בתנועה: בשבועות האחרונים נתפרסמו בתקשורת מאמרים רבים אשר עסקו בעניין מעבר משפחת בשיא למעלה גלבוע. רבים מבית ומחוץ פנו אלי בתמיהה מדוע איננו מגיבים ונוקטים עמדה פומבית בנושא. הסברתי לפונים כי לדעתי זה הוא אחד מהמקרים בהם טובת כלל המעורבים מחייבת העדפת הליווי השקט והבירור הפנימי על פני התדיינות פומבית ונוקבת מעל גבי העיתונות. על כן מעבר לדברים הנ"ל אין בכוונתי לעסוק בסוגיה גם במסגרת מדור זה. נקווה כי החברות, האחריות והשכל הישר יובילונו ויחזירונו אל מחוזות טובים.
תנובה: כידוע - בוועידת תנובה שהתכנסה השבוע נתקבלה החלטה ברוב גדול מאוד, לאשר את הסכם ההתקשרות עם חברת 'איפקס'. להלן חלק מהדברים שנשאתי מעל בימת הוועידה:
"לזהבית ולקבוצת 'איפקס' אני מבקש לומר – שילמתם מחיר גבוה אך קיבלתם חברה בעלת ערך. ערך הנשען על עמל ומאמץ רב שנים של ציבור עובדים מסור, של מנהלים המחויבים לפירמה, ושל ספקי חומר גלם ההופכים היום מבעלים לשותפים. הצלחתכם חשובה לנו, ועל כן נעמוד לצדכם בדרך משותפת על מנת שזו תוביל לשגשוג ולצמיחת תנובה, ענף רפת החלב והחקלאות בישראל גם יחד.
חברים – מאמץ אדיר הושקע על ידי רבים על מנת שנוכל להציג בפני ועידה זו הצעה המאזנת בין נקודות המבט הרבות בקרב בעלי תנובה, ועל כן ראוי לברך על המוגמר ולהודות לכל אותם שהיו שותפים בגיבוש הרעיון לכלל הצעה אופרטיבית. אבקש להודות בשמי ובשם כל תנועות ההתיישבות לעובדי תנובה על שיתוף הפעולה, ליועצים למיניהם על יצירתיות ומקצועיות, לבעלי המניות על האמון והתמיכה, למשרד החקלאות והעומד בראשו על יצירת מעטפת תומכת. אך בראש ובראשונה להנהלת החברה בראשות נפתלי בן סירא, השי רובין וראשון לכולם אריק ריכמן, אשר השכילו לצלוח מכשולים ומאבקים ולהביא לכך כי נוכל לתמוך כאיש אחד במהלך.
אאחל לכולנו כי נעז להיות תמימים – לחלום וליצור גם בהמשך".
mazkal@kdati.org.il
מחלקת משק

דובי מילר

ועידת תנובה: בשעה טובה ולאחר הכנות, ויכוחים, רעיונות והצעות שונות, התכנסה ועידת תנובה לדיון בהכנסת שותף לחברה. לשמחתנו הגיעה לוועדה הצעה אחת מוסכמת שזכתה ברוב מוחלט. ההצעה שהתקבלה, כמו כל שינוי, טומנת בחובה סיכונים שמצטרפים לסיכונים האחרים על משק החלב, אך מביאה בכנפיה גם סיכוי גדול שיש לקוות שהגורמים הקשורים בענף ידעו לנצלו. אין ספק שאי אפשר היה להמשיך ולנהל את תנובה במתכונתה הנוכחית והמשך ההתנהלות בצורה זו היה עלול להביא למערבולת וקשיים שהיו פוגעים קשות בענף.
התודה המרכזית כמובן מגיעה למנכ"ל תנובה אריק רייכמן שהוביל בנחרצות את המהלך ולא נרתע מההתנגדויות ומההשמצות האישיות שלעתים חרגו מכללי המשחק שאנו רגילים להם. להצלחת המהלך שותפים גם יצרני החלב שהבינו ששיתוף פעולה עם המהלך ישפר אותו ויאפשר מיצוי היתרונות שאפשר להפיק ממנו.
החלטת הועידה אינה סיומו של מהלך אלא תחילתו ועכשיו יש להשלימו על ידי חקיקת חוק חלב, הסדרה של מחיר המטרה וקביעת כללים מוסכמים עם המדינה אשר ייצבו את הענף לאורך זמן.
במהלך הימים הקרובים יצטרך כל קיבוץ לקבל החלטה פרטנית לגבי מכירת חלקו או השארת אחזקותיו בתנובה וזאת בהתאם לאלטרנטיבות שהוא רואה לכספו.

הסדר עין צורים: לאחר הריון ארוך ולידה קשה נחתם הסכם בין בנק המזרחי, קיבוץ עין צורים וקרן הקיבוץ הדתי בנוגע להסדר חובות עין צורים. מהותו של ההסדר היא קבלת אחריות על החזר חובות עין צורים לבנק המזרחי על ידי הקיבוץ הדתי וכנגד זה ויתור הבנק על הריביות החריגות שעין צורים חויבה בהם והעברה של כל השעבודים שמחזיק בהם הבנק לידי הקיבוץ הדתי. כנגד החובות שקרן הקיבוץ הדתי קיבלה אחריות לגביהן, יועמדו נכסים בעין צורים שישמשו כמקור להחזר החוב.
משמעותו העיקרית והחשובה של ההסדר אינה טיפול בחוב של עין צורים לבנק אלא טיפול מערכתי בכל מבנה המשק, התרבות הניהולית והארגונית של הקיבוץ ובחינת דרכו לעתיד על מנת להשתמש בהסדר כמנוף לפיתוח חברתי וכלכלי של עין צורים.

meshek@kdati.org.il
מחלקת חברה

מנוחה זכאי

שלום חברים!
מקשרות יחידים - "שדכניות" בלעז - יום עיון מעניין ופוקח עין בתחום עיסוקן התקיים ביום רביעי י"ז אדר (7.3.07) בבית הקיבוץ הדתי .
נפגשנו עם שני מרצים שעוסקים בנושא בקרב האוכלוסייה הדתית והיה מרתק. לא פחות חשוב ומעניין היה כמובן המפגש של המקשרות בינן לבין עצמן.
תיקון ליל שבועות - אנחנו בודקים את האפשרות להכין סופשבוע חוויתי או לילה שכזה לצעירינו - בוגרי צבא ועד גיל 30, כולל זוגות נשואים. נשמח לשמוע הארות והערות לרעיון. ניתן לפנות אל שרקה שטרן בלביא, או אלי.
סקר הבנים - אנו מקווים לסיים את שלב איסוף השאלונים עד פסח. אנא עשו עוד מאמץ קטן למלא ולהחזיר. רצוי מאוד שמכל משק יחזרו לפחות 50% מהשאלונים.

chevra@kdati.org.il
אתגרי ומשברי החיים - מקצועיות וצוותיות
סדנת לימוד

הרב דוד בן זזון

לאחרונה השתתפנו בשני ימי עיון שנערכו מטעם הקיבוץ הדתי בקיבוץ בארות יצחק ועסקו בהתמודדות עם אתגרים ומשברים שהחיים מזמנים לנו.
בימי העיון השתתפו מזכירי פנים, מרכזי צוותי בריאות וצוותי פרט, וכן רבני הקיבוצים. נושא הלימוד היה דרך ההתנהלות ברגעים של אובדן, משבר, בשורות קשות ועוד.
במשך יומיים מלאים בסדנאות שונות תרגלנו מקרים ומצבים שונים, ואת הדרך בה מתנהלים. מדובר במספר גורמים שלכל אחד תרומה אחרת ותפקיד שונה בהתנהלות. איך ומה צריך בעל תפקיד לעשות בשעה קשה כזו, לאילו דברים צריך להיות המזכיר מודע? לאילו מרכזת בריאות ולאילו דברים הרב? וכיצד ניתן לשתף פעולה בין הגורמים השונים בדרך טובה יותר, על מנת לסייע ולא לעשות את ההפך מכך?
במהלך הסדנאות השונות ניתן גם ביטוי לרגשות המציפים אותנו בשעות שכאלו, הן ברמה האישית והן כבעל התפקיד; על הציפיות, על הצורך לעשות ועוד.
אחד התרגילים שלמדתי ממנו רבות היה תרגיל של הכרת מקומך בחיים. בתרגיל זה מציירים קו ארוך שבקצהו האחד מסמנים נקודה המסמנת את תחילת החיים, ובקצה השני נקודה המסמנת את סיומם. צריך לשים נקודה על הקו שמתארת את המקום בו את/ה נמצאים כיום. לאחר מכן, יש לבחור ולסמן על הקו ששה דברים חשובים מאוד שקרו לך עד היום. לאחר שמסמנים אותם על הקו (רושמים מתחת לכל נקודה מה היה), צריך להקדיש מעט זמן למחשבה מדוע נקודות אלו נבחרו בתור נקודות שמציינות דברים חשובים. לאחר מכן, צריך לסמן ששה דברים חשובים בעתיד שאנו רוצים להשיג ולראות ושוב, להקדיש מעט זמן ולחשוב מדוע נקודות אלו נבחרו.
השלב האחרון והקשה נפשית בתרגיל הוא להזיז את הנקודה שמסמנת את הסיום לתוך הציר. התרגיל בא כדי להמחיש כיצד מרגיש אדם (לא עלינו) שמתבשר שהוא חולה במחלה קשה וסופנית.

אני מבקש לסיים את הדיווח על ימי העיון בתפילה לקב"ה שהסדנאות שעברנו והכלים שרכשנו בימי העיון ישמשו בעיקר ללימוד ופחות במציאות.

מתוך דף מידע - עין צורים
חסר רכיב