תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

28/01/2007
עמודים שבט תשס"ז (710) 4
תנועה בתנועה
דיווחים ממחלקות מזכירות הקיבוץ הדתי
משולחן המזכ"ל
יאיר ריינמן

במסגרת דו"ח זה אני מבקש להציג נושאים שונים בהם עסקנו במזכירות הפעילה.
שיתוף פעולה עם בני-עקיבא עולמי – על פי הנחיות המזמו"ר (המזכירות המורחבת), סוכם כי נבחן מחדש את מכלול הקשרים שבין התנועות. זאת על רקע העובדה כי בעשור האחרון הפסיק הקיבוץ לשמש כיעד חינוכי עבור חניכי התנועה (גם שליחים מבין חברי הקיבוץ הדתי אין בנמצא), והפך לאכסניה עבור קבוצות התנועה בתקופות בהם סגורות הישיבות, המדרשות וכו'.
מאחר ובשתי התנועות קיימת הערכה הדדית לפעילות ולתפיסת העולם וכן רצון למצות את שיתוף הפעולה, סוכם כי צוות מצומצם יגבש תוכנית עבודה עדכנית ורלוונטית לצרכי הצדדים. סוכם להתמקד ולבחון שלושה כיווני פעולה :
· שנת שרות חברתית - תוכנית ממותגת ומזוהה עם הקיבוץ הדתי, האמורה לכלול אלמנטים חינוכיים תחת כותרת העל - "צדק חברתי".
· קליטת עלייה - תוכנית בוגרים בחו"ל לגיבוש גרעיני עלייה, קליטה בקיבוצים על בסיס "בית ראשון במולדת", כולל הכרות עם אורח החיים בקיבוצים השונים.
· גיוס שליחים – על בסיס פרטני.

אירוח מזכירות התנועה הקיבוצית: על אף קשרי העבודה השוטפים בין התנועות חשנו כי חשוב להציג הדברים באופן סדור יותר, ובעיקר להציג את השונה והדומה שבין התנועה הקיבוצית לקיבוץ הדתי.
במהלך היום נפגשנו עם ראשי ישיבת מעלה גלבוע ומדרשת הבנות, עם נציגי קיבוצים "צעירים" ו"ותיקים", עם הנהלת בית הספר שק"ד, וכן הוצגה פעילות הקיבוץ הדתי בנושאים שונים. בחלקו האחרון של הביקור התפתח דיון על תפקידיה של התנועה הקיבוצית כיום, ועל הצורך בהעמקת שיתוף פעולה בסוגיות המשותפות – והם רבות ונוגעות למרכיבים שונים בחיינו.
משתתפי הביקור הביעו הערכתם ותודתם, ואף אני מנצל במה זו להביע תודתי לכל שאירחו אותנו במהלך היום.
כפועל יוצא מסיכומי יום זה, סיכמתי עם מזכיר התנועה הקיבוצית לבחון פתיחת דיון מחודש ב"אמנה יהודית משותפת".
צוות משותף לשתי התנועות ובראשו מיכה רוזנטלר ז"ל עבד במשך מספר שנים והכין טיוטה לאמנה שכזו. מסיבות שונות הנושא ירד אז מסדר היום והעלה אבק בשש השנים האחרונות.

'נפגשים בשביל ישראל': "מסע חווייתי של זכרון, התחדשות ודיאלוג בנופי הארץ ובשאלות העומק של החברה הישראלית", יוצא גם השנה לדרך. יוזמי הפרויקט, הוריו של אבי אופנר ז"ל – מחללי אסון המסוקים, פנו והציעו כי הקיבוץ הדתי יצטרף לצוות ההיגוי המכין ומוביל את המסע. בצוות שותפים רעיה ויוסי אופנר, מדרשת אורנים, החברה להגנת הטבע, ו'צו פיוס'. המזכירות הפעילה נענתה בשמחה להצעה, ונציגי הקיבוץ הדתי נוטלים חלק בהכנות.
השנה יצא המסע מת"א ב-א' ניסן תשס"ז –20/3/07 ויסתיים ביום העצמאות בשאר ישוב, תוך התמקדות בצפון, ביישוביו וביושביו. אני פונה ומזמין את כולם לקחת חלק במסע, ולצעוד יחדיו בשביל.

פנינה אפלבוים (עלומים) סיימה פעילותה כ'מקשרת יחידים' של הקיבוץ הדתי, ונפרדה מהמזכירות הפעילה. בדברי הסיכום הדגישה פנינה כי התפקיד חשוב ומשמעותי מאוד למרקם החיים הקיבוצי, ועל כן חשוב לשמרו, הגם שאמצעי העזר וכלי העבודה משתנים (האינטרנט כמרחב וירטואלי להכרות ומפגש – קיים, אך איננו תחליף למעורבות האישית). עבודת המקשרת איננה נמדדת רק במספר החתונות, אלא בהצלחתה לאפשר לאוכלוסיה בה היא מטפלת להיפגש ולהכיר אנשים שונים.

מושבי 'איגוד המושבים של הפועל המזרחי': כנגזר מהחלטות מועצת מעלה גלבוע על "הרחבת המעגלים", התחלנו לבחון דרכים לשיתוף פעולה עם איגוד המושבים והמושבים עצמם.
על פניו נראה כי בנושאים רבים – כלכליים, חברתיים, חינוכיים וערכיים, קיימת קרבה מספקת בתפיסת העולם, ועל כן מתבקש לבחון האפשרות, הרצון והצורך במהלך. יחד עם זאת, בין המושבים קיימת שונות רבה בזיקתם התנועתית – רעיונית, ועל כן יש צורך בניתוח הצרכים ונקודות החיבור האפשריות, ומהן לגזור תוכנית העבודה.
בישיבה משותפת של נציגי התנועות סוכם כי צוות משותף יכין הנושא לדיון ולהחלטות.

לקראת כינוס המזמו"ר: המזמו"ר עתידה להתכנס במהלך חודש פברואר לאישור תקציב התנועה לשנת 2007. בנוסף על כך אנו מתכוונים לעסוק בסוגיית הכנסת השותף לתנובה, בניסיון להגיע לגיבוש עמדה תנועתית בנושא.
סוגיית 'תנובה' סבוכה וכורכת שיקולים שונים המצויים לעיתים בניגוד זה לזה, ואותם נבקש להציג ולהכריע. פרטים על המהלך ניתן למצוא בדיווחיו של דובי ובאמצעי התקשורת השונים.

סקר בנים מתנהל בעצלתיים. אני שב ופונה לבנים להורים ולחברי הקיבוצים – הסקר חשוב ביותר לנו אך בעיקר לקיבוצים, המבקשים להתמודד עם שאלת דור העתיד. המאמץ הנדרש – שעה עד שעתיים – אינו מעבר לכוחו של אף אחד. זו הזדמנות שאין שנית לה עבור הדור הצעיר להשפיע על כיוון החשיבה ועל אורחות החיים בקיבוץ. אנא זרזו והזדרזו, והחזירו השאלונים המלאים.מחלקת ביטחון ו-י"ג
עדי שגיא

בימים אלו אנו, במחלקת הביטחון, עסוקים בעניינים השוטפים ועל כמה מהם אני רוצה לדווח לכם:

מפגשי היכרות - בתקופה האחרונה קיימנו מספר מפגשים בקיבוצים. מפגשים אלו מיועדים להיכרות עם הורים לחבר'ה בי"א-י"ב וכן להיכרות ומפגש עם ועדות צעירים וועדות קשר בקיבוץ. במפגשים עולות סוגיות ושאלות שונות.

ביקורים – חלק חשוב מן הפעילות השוטפת הוא ביקור תקופתי אצל החבר'ה, כחלק מן הקשר הרציף ביני לבין ה-י"גימלים. הביקורים מאפשרים לי לקבל משובים על מה שקורה בשטח.
י"ג משימתי – ביקור אצל מתנדבי הי"ג כולל גם ביקור אצל הגופים המפעילים את המתנדבים, לצורך מעקב אחר הליווי ותנאי העבודה להם זוכים מתנדבי הי"ג המשימתי .
בחודש האחרון ביקרתי בבית שמש אצל גרעין מעיין, במועדונית קדימה ובאפרת בבית הספר לח"ן. יש לציין שבכל מקום, כולם מלאי תשבחות על בני הנוער שלנו.
מכינות – החודש ביקרתי לראשונה גם במכינות משכיות, חמדת, מעלה אפרים ואדרת – החבר'ה שמחו מאוד לביקור ואף העלו בקשה להשתתף גם הם ביום עיון שיהיה מיועד לתלמידי המכינות.

'השונה' בחברה הישראלית – יום עיון בנושא התקיים למתנדבי הי"ג המשימתי בבית נעם בקרית אונו. ביום העיון שמעו המתנדבים שיחות מפי איקי, מנהל המקום ומן האלוף דורון אלמוג אולם גולת הכותרת הייתה הסיור וכן השיתוף אותו ערכו המתנדבים במקום לכל החבר'ה ובו התנסו הי"גימלים בפעילות תחת מגבלת הנכות – כמו ציור עם מכחול המותקן על המצח, נסיעה בכסא גלגלים ועוד.

'קבלת החלטות' – יום עיון בנושא קבלת החלטות וסדרי עדיפויות המיועד לרכזי ועדות חינוך, רכזי ועדות צעירים ורכזי תיכון, יתקיים בי"ג שבט (1.2.2007) באולם השמחות ביבנה. הזמנות נשלחו. יום העיון הוכן בשיתוף עם ציפי סטרשנוב ממחלקת החינוך.

'שוק י"ג' – התקיים בבית ספר שק"ד, אליו הגיעו נציגים מבית נועם, קדימה, יפתח, 'בקהילה', גרעין מעיין מבית שמש ובית הילד 'אלעזרקי' בנתניה. לתלמידי י"ב זו הייתה ההזדמנות, להכיר, לשאול ולהתעניין. בימים אלו נוסעים החבר'ה למקומות השונים לימי היכרות ולראיונות התאמה.

י"ג מה??? – גם אנחנו יודעים ש'זה לא משהו' השם הזה, אז -
בזאת נפתח מכרז – שם חדש לשנת הי"ג!!! – ההצעה המוצלחת תזכה את יוצרה בברכת המחלקה. (הצעות יש להעביר לעדי שגיא או למערכת עמודים).מחלקת משק
דובי מילר

שנת השמיטה הקרֵבה: הרב וייטמן, שקיבל מינוי מטעם הרבנות הראשית לטפל בכל נושאי השמיטה וצוותו, החלו בסדרת ביקורים במשקים על מנת להיערך לשנת השמיטה. לאחר סיום ה"פיילוט" במספר משקים תחל העבודה מול כל החקלאים. במקביל, ועדת השמיטה של משרד החקלאות ממשיכה את ההיערכות לקראת שנת השמיטה כאשר המגמה היא להמעיט ככל האפשר בהיתרי יבוא ולאפשר לחקלאים, כל אחד בדרכו ובשיטתו, לשמור על השמיטה ועל פרנסתו מהחקלאות ובמקביל לספק את דרישות הצרכנים.
תנובה: תאריך היעד לכינוס הוועידה נקבע לתחילת מרץ. ועדת ה-18 (זה השם? ראי גם בהמשך. נשמע מוזר) המורכבת מנציגי כל הגורמים המעורבים בתנובה, החלה בדיוניה. בין היתר יובאו בפני הועדה ההצעות השונות להכנסת שותף בתקווה שעד למועד הועידה יצליחו לגבש את כלל ההצעות להצעה אחת מוסכמת מתוך הבנה שאלטרנטיבה לכך עלולה להביא לנזק כבד לכל השותפים.
צוות החלב שהקמנו נפגש וקיבל סקירה על הצעת הרכש של התאחדות מגדלי הבקר. עלו מספר שאלות ביחס לחלופה זו ואני מניח שבתקופה הקרובה יגיעו הבהרות נוספות שיאפשרו התייחסות מפורטת להצעה.
אנו שותפים לועדת ה-18 שהוזכרה ונפעל דרכה לגיבוש הצעה מוסכמת על כל הנוגעים בדבר.
התאחדות חקלאי ישראל: ההתאחדות היא גוף שהוקם על מנת להוות שולחן משותף לכל נציגי החקלאים, תנועות, ארגונים מקצועיים, אגודות מים, נציגי המושבות, חקלאים ערביים, מועצות אזוריות, ארגוני קניות וכו'. ההתאחדות מייצגת את האינטרסים של כלל החקלאים בנושאי מים, קרקע, חקיקה חקלאית וכל שאר הנושאים הנוגעים לחקלאות.
ההתאחדות הוקמה לאחר ששנים רבות החקלאים יוצגו על ידי מספר גופים ששיקפו את ההתפלגות המפלגתית בתקופה בה הוקמו.
הצורך והחשיבות שבייצוג משותף מתגברים דווקא בשעה שמעמד החקלאות והחקלאים בירידה; כוחו של הלובי החקלאי נמוך יותר מאשר התדמית שלו. קרן האור היחידה הינה במשרד החקלאות שבו לאחר קדנציה מאוד לא מוצלחת מבחינת יחסי החקלאים והנהלת המשרד, הגיעה למשרד הנהלה ברת-שיח עם החקלאים.
לצערנו, התאחדות חקלאי ישראל סובלת מזה זמן לא מבוטל מבעיות כספיות וזאת מאחר וחלק מהשותפים לא עומדים בהתחייבויותיהם הכספיות להתאחדות. בנוסף מלוות את עבודת ההתאחדות חילוקי דעות בנוגע למעמד הגופים השונים בהתאחדות, תנועות, ארגונים וכו'. בימים אלו מתקיימים דיונים בנוגע להמשך עבודתה של ההתאחדות ויצטרכו להתקבל החלטות. אנו רואים חשיבות גדולה בייצוג משותף של החקלאים והחקלאות ואנו מקווים שכל הגורמים השותפים יתגברו על חילוקי הדעות שלא תמיד נקיים משיקולים זרים, ונוכל להמשיך בפעילות המשותפת.
מחלקת חברה
מנוחה זכאי

שלום חברים!
מה מתחדש באמתחתנו? ...קודם ניגש למה שהיה!
ביום העיון למזכירות וארכיונאים השתתפו כ-30 אנשים שנהנו מעצם המפגש וקיבלו כלים לעבודתם. יום העיון הוכן על ידי דינה ספראי - מנהלת הארכיון של הקיבוץ הדתי.
ביום העיון לרכזי תרבות נטלו חלק 13 איש. הרכזים קיבלו עצות מעשיות מאורית נצר (רכזת תרבות ומפיקת אירועים, עין הנצי"ב) ושמעו מאייל זמיר - מנהל המכון למנהיגות הומנית, על התרבות כביסוס ליצירת קהילה מלוכדת.
ומה הלאה?
התמודדות עם מצבי משבר, מחלה, זקנה ואובדן - מתוכננים יומיים המיועדים למזכירים / מנהלי קהילה, רבנים, ועדות חברה / פרט, גורמי בריאות ועובדים סוציאליים. המפגשים יתקיימו ב"בית שפירא" בבארות יצחק, בתאריכים:
יום שלישי ד' שבט תשס"ז (23.1.07) 8.30 - 16.00
יום שלישי כ"ח שבט תשס"ז (13.2.07) 8.30 - 16.00 (סדר יום מפורט מפורסם בנפרד).
יום העיון למקשרות השירות הלאומי - עבר לתאריך: יום שלישי י"ט בטבת (9.1.07) ויתקיים אי"ה בבית הקיבוץ הדתי בתל אביב.
טיול לבנות השירות הלאומי - בימים שלישי ורביעי, י"א - י"ב שבט (30-31.1.07) יתקיים אי"ה טיול לבנות השירות הלאומי למדבר יהודה, בהדרכת בית ספר שדה כפר עציון (פירוט המסלולים מפורסם בנפרד).
הרשמה להדרכה ב"קמפ מושבה" - מסתיימת לקראת סוף ינואר. בוגרי צבא, י"ג וש"ש - הזדרזו ובקשו מהמשרד טפסים להרשמה.


חסר רכיב