תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

רשת מוסדות חינוך הקבה"ד

22/01/2018

 משה (קינלי) טור-פז
רשת מוסדות חינוך של הקבה"ד
דוא"ל: mosdot@kdati.org.il
נייד: 052-4778814
מטרות רשת חינוך: 

הקמה ראשונית של רשת המוסדות של תנועת הקיבוץ הדתי, תוך שאיפה להגיע לסיומה של השנה עם כ-20 מוסדות חינוך הכוללים כ-4,000 תלמידים, המיוצבים ארגונית וכלכלית, שזהותם העצמית קשורה לקיבוץ הדתי באופן ראשוני וזיקתם האידיאולוגית לתנועה נמצאת במגמה ברורה של עליה 

משימות:

היכרות ואבחון צרכים ואתגרים 
הכרת כלל מוסדות החינוך שהוקמו על ידי התנועה הבנת צרכיהם מיפוי השותפים, האיומים וההזדמנויות

שגרות ניהול ובניית זיקה ארגונית
כניסה לשיגרת מפגשים, העלאת צרכים והתחלה של 'שיגרת רשת' המשותפת לכלל המוסדות ולהנהלתה

תקציבים ומשאבים
ייצוב המוסדות הדורשים ייצוב ותחילת הכנסות חדשות לחלק מהמוסדות ולרשת שיפור הבקרה על הביצועים התקציביים

מיסוד יחסים עם בעלי ענין ושותפים
בנית מערכת יחסים יציבה וברורה עם כלל השותפים למוסדות, כולל רשויות מקומיות, רשתות שותפות, קהילות ועוד

רגולציה ובירוקרטיה
התייצבות לצד המוסדות המתמודדים עם בעיות בתחום

צמיחה וגידול
צמיחת כלל המוסדות הן ברמה הפנימית והן ביצירת מוסדות חדשים

תוכניות עבודה
תכנון מפורט וריאלי של הרשת לתשע"ט ולשנים הבאות

חסר רכיב