תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קרן השתלמות: דו"חות כספיים 2018

15/01/2018
תקנון הקופה


שיבולת השתלמות תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ב-דצמבר-2018 -  1.35%- סה"כ נכסים  -  197,810,735 
שיבולת השתלמות דו"חות  כספיים 2018


דו"חות חודשיים:

דו"חות שנתיים:

חסר רכיב