תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תפעול, כספים ופיתוח

08/01/2018

גיל הס
סמזכ"ל תפעול, כספים ופיתוח
דוא"ל: gil@kdati.org.il
נייד: 054-5640557
משרד: 03-6072704מטרות ויעדים עיקריים

1. לנהל ולתפעל את הפעילות השוטפת של התנועה בהיבטים אירגוניים, תקציביים ופיננסים
 • ניהול תקציב התנועה באופן מאוזן הכולל התאמת השימושים למקורות
 • הטמעת שינוי המבנה הארגוני, יצירת בהירות ומובחנות בתפקידים ובשגרות הניהוליות
 • הטמעת נוהלי עבודה והסכמים מקצועיים ומסודרים
 • חיזוק הקשר השוטף בין המנהלים למנגנון הנהלת החשבונות 

2. להשיא מקורות פיננסים התומכים בפעילות התנועה ומוסדותיה
 • הגדלת משאבים כספיים לתנועה
 • שימור ופיתוח נכסים פיננסים קיימים ואחרים 

3. להוות כתובת מקצועית בתחומים הפיננסים, ליישובי התנועה
 • ניצול יתרון הגודל לשירותים בעלי משמעות פיננסית
 • הרחבה, איגום ושיתוף בידע מקצועי לתנועה, לקיבוצים ולמפעלים הקיבוציים
 • סיוע לגורמי המקצועיים בתחומים הכספיים בישובים
 • התגייסות לסיוע לקיבוצים במשבר

משימות

משאבי אנוש
1. בדיקה מקצועית של הגדרות התפקידים השונים - שכר, נהלי גיוס ופרידה מעובדים ופעילים, החזרי הוצאות וכד' 
2. תפעול צבר דירקטורים ובעלי תפקידים (השמת בעלי תפקידים) 
3. פיתוח מקצועי של בעלי תפקידים/פעילים (ימי עיון, קורסים, ליווי, הכשרות) 

רכבים ודלק 
1. ייעול השימוש בצי הרכבים, ניצול מיטבי וריכוז כוח קניה משותף לגופים קרובים לתנועה 
2. השוואת מחירים ובחירת ספק דלקים 

משרדים 
הסדרה כספית ותפעולית של בנין המשרדים תוך התייעלות ועמידה בתקציב 

ניהול כספים שוטף של כלל גופי הקבה"ד 
1. ניהול תקציב התנועה הכולל התאמת השימושים למקורות 
2. ניהול תזרים המזומנים של התנועה וגופיה השונים 
3. הפקת דוחות כספיים תוך עמידה בלוחות הזמנים המקובלים בתחום 
4. הנגשת דוחות כספיים למנהלים: שיקוף המצב הכספי לצוות הניהולי ב"זמן אמת" לצורך קבלת החלטות ניהוליות תוך שיפור באיכות הדוחות המוגשים 
5. מקסום ושיפור תנאי ניהול החשבון בחשבונות השונים של גופי ומוסדות התנועה 
6. בניית נוהלי עבודה בין גופי הקבה"ד 
7. בניית קריטריונים לניהול כספיי התנועה בקרנות/עמותות/גופים השונים (יחס חוב למאזן, גובה ההשקעות/תמיכה, גובה כרית הביטחון שהתנועה צריכה לשמור על מנת להבטיח את המשך מתן שירותיה לקיבוצים) 

ייעול הפיקוח הכספי על מוסדות התנועה ובניית נהלי עבודה כספיים מסודרים בין גופי הקבה"ד לתנועה 
1. מיפוי וגידור חשיפות / סיכונים 
2. בדיקת יכולת הגופים להשיא תשואה לתנועה 
3. בנייה והסדרה של העברות רווחים באופן תזרימי בהתאם לתוצאות הגופים העסקיים של הקבה"ד (משקי הקיבוצים, מרכז לשיקום ועוד) 
4. הסדרת מחירי השירותים שהתנועה גובה מגופיה 
5. בנייה והסדרה של הסכמים שונים מול גופי התנועה 

ועדת השקעות 
ניהול מקצועי של הכספים המושקעים בשוק ההון ותפעול ועדת השקעות: 
1. ישיבות מסודרות אחת לרבעון ומסירת דוחות חודשיים לוועדה לשם עדכון ובקרה 
2. שיפור ניהול התיקים תוך בקרה על מנהלי התיקים 
3. שיפור תנאי ניהול הכסף בבתי ההשקעות השונים 
4. המשך בנייה ושיפור היכולת של ועדת השקעות לאפשר לקיבוצים ליהנות מניהול השקעות מקצועי במחיר אטרקטיבי 
5. בניית מתווה לשימוש תושבים וחברים חדשים בייעוץ השקעות 

פיתוח משאבים 
1. תפעול שולחן פיתוח משאבים וגיוס פעילי התנועה לתחום 
2. בדיקת אפשרות לבניית פלטפורמה להשקעות משותפות של קיבוצי התנועה 
3. בדיקת אפשרות לריכוז תנאי ניהול חשבון מול בנק מרכזי 
4. גיוס ועידוד הקיבוצים להצטרף למיזם המשותף עם טנדר מרקט 
5. שיתוף פעולה עם חברת אטלס לבנייה ופיתוח היכולת ליהנות מכספים ממשלתיים ופילנטרופיים 

בניית אגודת אשראי (חותם) 
בניית מודל התקשרות שיאפשר לקיבוצים שזקוקים לאשראי ליהנות מאשראי בתנאים עודפים 

קרן קד"ם 
בניה של תוכנית לפיתוח קרן קד"ם - עדכון נוהלי עבודה מסודרים על בסיס תקנון הקרן, הכנת תוכנית השקעות על פי סדרי עדיפויות, בדיקת ההגדרות המשפטיות של הקרן ושאיפה להגדלת היקף הכספים שלה, הגדרת "אופי" הלווה, הנערב, קבלת החלטות לגבי גובה ההשקעה ממקורות העצמיים, אחוזי שותפויות חוץ ומימון חוץ, בניית מתווה לשיתוף פעולה בין קמ"ע לקד"ם על מנת לתת מענה למימון בניה והוצאות שיכון שונות (חלופת האגודה וכו') 

ביטוח 
1. חיזוק הביטוח הקולקטיבי 
2. בחינה של הקמת "צוות ביטוח תנועתי" שייתן מענה לכל נושא הביטוח שיכלול צירוף אישיות ביטוחית הצוות ימקצע את האחראים על תחום הביטוח בקיבוצים (קורס מקצועי) וייבחן:
 ● איכות ומחיר הפוליסות (כולל מדידת שטחים)
 ● סוכנות הביטוח
 ● חברת הביטוח
 ● חלופות לביטוח 

פנסיה 
1. התנהלות יעילה בנושא הפנסיה בדרך לביטחון פנסיוני לכל חברי הקיבוצים, כפי שהוגדר ע"י אסיפת החברים בכל קיבוץ:
 • בחינה של הקמת "צוות פנסיה תנועתי" שיכלול גיוס אישיות ביטוחית פנסיונית, יועץ פנסיה (בלתי תלוי) ותפעולו
 • הקמת צוות/ועדת פנסיה בקיבוצי התנועה
 • עידוד קיבוצים להיעזר ביועץ פנסיוני
 • עידוד הפקת מאזן אקטוארי שנתי כולל מיפוי כספים המופקדים על שם כל חברי הקיבוץ 
2. ליווי ומתן שירות לקיבוצים בתחום הפנסיה 

קירוב תושבים וחברים חדשים לתנועה 
יצירת תשתית אטרקטיבית בתחומים שונים כגון - ביטוח, ריכוז כוח קניה ועוד…  

הקמת אגודת ידידים/בנים/בוגרים של תנועת הקבה"ד (בהובלה של אמיתי) 
1. קידום הרעיון להקמת האגודה 
2. גיוס קבוצת חשיבה 
3. גיוס אדם מתאים לבחינת מודל האגודה 

התמודדות עם סוגיות השיכון 
1. המשך שיתוף הפעולה עם התק"צ למציאת פתרון לקבלת הלוואת משכנתא או חלופה ראויה 
2. בניית מתווה לשיתוף פעולה בין קרן קמ"ע לקרן קד"ם 

ייצוג התנועה בגופים שונים 
1. השתתפות פעילה בישיבות בגופים השונים (ביטוח חקלאי, מישקי הקיבוצים, המרכז לשיקום, איגוד התעשייה הקיבוצית, תנועה הקיבוצית, אלומה, ועדת כספים בת עמי, הנהלה כלכלית בית רימון) 
2. חיפוש אחר גופים נוספים שייצוג בהם יכול לתת ערך ממשי לתנועת הקבה"ד 

חיזוק הקשרים עם קיבוצי התנועה 
1. ליווי בכל הסוגיות הכלכליות/כספיות שבהן נדרשת עזרת התנועה 
2. שמירה וחיזוק הקשרים השוטפים עם הקיבוצים, עם מנהלי כספים בקיבוצים 
3. ליווי הקיבוצים ובחינה של תוצאותיהם בכלים כלכליים 
4. מתן סיוע ספציפי לקיבוצים שנזקקים 

חיזוק הקשרים עם התנועה הקיבוצית 
1. שיתוף פעולה הדוק בנושא פתרון להלוואות בניה 
2. שיתופי פעולה עסקיים וריכוז כוח קנייה: רכבים, דלק, ציוד משרדי ועוד 
3. בדיקת נושאים נוספים (אטלס) בהם ניתן לשתף פעולה 
4. שגרה ניהולית קבועה

סל שירותים - תפעול, כספים ופיתוח
סיוע לגורמים מקצועיים בתחומי הכספים ביישובים
ניצול יתרון הגודל בתחומים בעלי משמעות פיננסית (בנקים, ביטוח, פנסיה וכד')
ניצול כח קנייה בנושאים כגון - רכב, דלק, וכד'
שיתוף בידע מקצועי בתחומי הכספים בינקיבוצי וגם מול גורמים חיצוניים - ממשלתיים ועסקיים
איגום ידע ונגישות לקולות קוראים, כספי ממשלה, כספים פילנטרופיים וכד'
התגייסות לסיוע לקיבוצים במשבר
התמודדות עם סוגיות מימון השיכון (ערבויות לשיכון)
שירותי ייעוץ והכוונה  על ידי ו.השקעות מקצועית של התנועה
עזרה בגיוס אשראי לכלל הקיבוצים
סיוע באיתור פרוייקטים כלכליים מעניינים לקיבוצים

חסר רכיב