תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מעורבות חברתית, יג"ל (ש"ש) וביטחון

12/12/2018

אסף בית אריה

מעורבות חברתית, יג"ל (ש"ש) וביטחון

050-699-8610

meoravut@kdati.org.ilיעוד: 

מחלקת מעורבות חברתית תפעל לקדם פעילות חברתית התנדבותית בקיבוצים, תיזום ותקדם ביצוע של משימות לאומיות חוצות תנועה
המחלקה תיזום הקמת קהילות משימה ברחבי הארץ בדגש ערים וכפרי נוער ותלווה את פעילותם
בתחום הביטחון תפעל להטמעת מודל הביטחון החדש 
תסייע למלש"בים בתהליכי הגיוס ותסייע לחיילים/חיילות בעת הצורך

מטרות מחלקות מעורבות חברתית וביטחון תשע"ח:  

מעורבות חברתית - בשיתוף עם ריבה פריד
1. הקמה וליווי קהילות משימה של הקיבוץ הדתי וחיבורם לקיבוצי התנועה
2. קידום פעילות התנדבותית חברתית בקיבוצים
3. בחירת משימה תנועתית והפעלתה בקיבוצים
4. קידום ליווי וסיוע בהקמה של משימה גדולה בכל קיבוץ (לדוגמא: בית בקהילה/בית לחיים)
5. ארגון מקור מסודר לפעילות הקהילות

שנת שרות – יג"ל 
1. השתתפות בישיבות רבעוניות של הש"ש 
2. ריכוז גרעין אחד לפחות במהלך השנה והשתתפות בכל פעילות הש"ש לאורך השנה

מחלקת ביטחון 
1. הובלת המודל החדש של ועדת ביטחון
2. ריכוז מענה לחיילים
3. מתן תשובה לפונים בלו"ז מותאם פניה

משימות 

מעורבות חברתית – קהילות 
1. הקמה וליווי קהילות משימה של הקיבוץ הדתי 
2. חיבור קיבוצים לקהילות המשמה החדשות 
3. ארגון מקור מסודר לפעילות הקהילות 

מעורבות חברתית – משימות בקיבוצים 
1. קידום בחירת רכז מעורבות בכל קיבוץ 
2. משימה תנועתית – בחירה הפעלה וחיבור לקיבוצים 

מיזם בתים בקהילה - פיתוח סיוע וביצוע מפגשים משותפים 
1. ביצוע 2 מפגשי פורום בתים בקהילה 
2. קידום וסיוע לפתיחת עוד 2 מייזמים גדולים בקיבוצים (בתים בקהילה) 

שנת שרות עם בני עקיבא 
1. השתתפות בישיבות רבעוניות של הש"ש (רותם) 
2. ריכוז גרעין אחד לפחות במהלך השנה כולל השתתפות בכל פעילות הש"ש לאורך השנה 

מסלול ביטחון חדש מול אבישי 
מתן מענה למלשבי"ם 
מענה לחיילים בעת שרות 
מענה למשפחות שכולות - בחרום 
1. הובלת המודל החדש של ועדת ביטחון 
2. ריכוז מענה לחיילים 
3. מתן תשובה לפונים בלו"ז מותאם פניה

סל שירותים מעורבות חברתית וקהילות משימה 
הקמה פיתוח וליווי של קהילות משימה ברחבי הארץ
פיתוח תחום מעורבות חברתית בקיבוצים
ליווי קיבוצים בתחום ההתנדבות והמעורבות החברתית

חסר רכיב