תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מעורבות חברתית, יג"ל (ש"ש) וביטחון

12/12/2018

אסף בית אריה

מעורבות חברתית, יג"ל (ש"ש) וביטחון

050-699-8610

meoravut@kdati.org.ilיעוד: 

לקדם מעורבות חברתית מאורגנת, כרכיב זהות משמעותי בקהילות הקיבוץ הדתי
ליזום ולהוביל מעורבות של התנועה בעשייה חברתית ברמה הלאומית
לסייע לבוגרי התנועה ומוסדותיה, לקראת ובמהלך שנת י"ג ושירות צבאי / לאומי
לפעול בתחום של קהילות משימה עירוניות ברחבי הארץ

מטרות - מחלקות מעורבות חברתית

1.    קידום פעילות צוותי מעורבות חברתית ממוסדים ופעילים
2.    חיזוק הנוכחות התנועתית בקיבוצים בתחום עשייה חברתית
3.    המשך קידום מיזם "בתים לחיים" בתנועה ומחוצה לה
4.    פיתוח פעילות/תכנית נוספת  בה התנועה תהווה גוף פעיל ומוביל
5.    שותפות במהלכים חברתיים התואמים את ערכינו  

 
מטרות - שנת שרות - יג"ל
 
1.    חיזוק המעורבות והשותפות של התנועה בפעילות גרעיני הש"ש
2.    שיפור האטרקטיביות של התכנית עבור בוגרינו
3.    סיוע בפתיחת יעדי פעילות חדשים, רלוונטיים, ומחוברים לקבה"ד
4.    החזרת תכנית הש"ש לקדמת הבמה, לצד האופציות האחרות


מטרות - מחלקות ביטחון

1.    ריכוז מענה לחיילים/ות ובנות ש"ל 
2.    יצירת בסיס נתונים עדכני
3.    פיתוח קשרים עם גורמים רלוונטיים (מיטב, משהב"ט)


מטרות - קהילות משימה

לעדכן ולהתאים את אופן הפעילות מול הקהילות, על-בסיס הניסיון שנצבר בשנה החולפת


תכנית עבודה מפורטת

קהילות משימה
1.    מיצוי זכותנו לתמיכה ממשלתית בגין הפעילות ב- 2019
2.    עדכון אופן הפעילות 
3.    הגשת בקשה במסגרת תקנת 2020

משימות בקיבוצים
1.    הקמה, מיסוד והעצמת פעילותם של צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים בתמיכת התנועה  
2.    הרחבת מיזם "אירועים חברתיים בקהילה" לעוד קיבוצים
3.    הרחבת פרויקט תל"מ

פרויקט  בית לחיים
1. ליווי בתים קיימים
2. הקמת בתים חדשים
3. ייצוא הפורמט אל מחוץ לתנועה

פעילות תנועתית
1.    פיתוח תחום פעולה תנועתי חדש
2.    מעורבות במהלכים חברתיים רלוונטיים
3.    שת"פ עם גופים שונים לקידום לכידות חברתית

שנת שרות (י"ג)
1.    הגברת המעורבות בתוכנית גרעיני הש"ש
2.    עידוד בוגרינו להשתתפות בתוכנית
3.    פיתוח יעדים חדשים,  אטרקטיביות, קשר עם עשייה בקיבוצים
4.    ליווי כלל בוגרינו באשר הם בשנת י"ג

בטחון ושירות צבאי/לאומי
1.    מענה לפונים וסיוע, לקראת ובמהלך השירות 
2.    יצירת שת"פ עם המוסדות בליווי בוגרים
3.    מתן תמיכה וסיוע לקיבוצים במצבי חירוםסל שירותים מעורבות חברתית, קהילות וביטחון

איגום ידע מצטבר תנועתי בתחום קהילות משימה, חיבור
וליווי קהילות משימה והקמת קהילת משימה לבוגרי
התנועה ומוסדותיה

פיתוח וליווי קיבוצים בכל תחומי מעורבות חברתית

מענה לפניות בנושאי שנת י"ג, שירות צבאי ולאומי

התגייסות וסיוע במגוון משימות חברתיות שעולות
מהשטח (חברים/קיבוצים/גופים)

חסר רכיב