תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מזכיר התנועה

01/01/2018

אמיתי פורת

מזכ"ל


דוא"ל:mazkal@kdati.org.il

נייד: 050-7526974

משרד: 03-6072703


תמונה כוללת 
(לקראת ישיבת המזכירות המורחבת י"ד בטבת תשע"ח, 1.1.2018)

א. סקירת עיקרי הפעילות בשנת 2017 
1) כספים, הכנסות הוצאות: הכנסה (תכנון וביצוע) כ- 4.85 מיליון ₪; הפסקנו לתכנן תקציב על תוספת כספים ייעודיים, תכננו הוצאות בזהירות בהתאמה, איישנו את התפקידים באופן מדורג הוצאות, 5.2 מיליון ₪ (מתוכם רק כחצי מיליון ₪ תקציב פעילות שוטף, והשאר הוצאות כח אדם, מטה ומנגנון וכן תמיכה במוסדות ופעילות שלנו ושל התק"צ) גרעון הכנסות הוצאות עומד על כ- 350 אש"ח ואנו סוגרים אותו באמצעות רווחי הון באופן שקרוב לתכנון 
2) כח אדם: ב- 2017 נערכו שינויים בתחום כוח האדם ועיקרם: הגדרת גיל הס כסמנכ"ל ואחראי לנושא התפעול והפיתוח; בחירת רותם שכטר כמנהלת אגף חברה; כניסת קרליבך לתפקיד מנהל מחלקת מעורבות חברתית ומשימות ; מינוי רכז שטח/ נוער החינוך (תחת לימור); מינוי ריבה לניהול פעילות התרבות התנועתית ; מינוי קינלי טורפז כפרוייקטור להקמת רשת חינוך הקבה"ד; סיום תפקיד עדנה ואיוש תפקיד מזכירה לקראת 2018, סעיפים אלו מגדילים את ההוצאה הכוללת בשנה הבאה (2018) ממלאי התפקידים האחרים המשיכו במסגרת תפקידם ע"פ החלטות המזכירות הפעילה והמזמו"ר בשנת 2018 נידרש להתאמת מבנה כח האדם במזכירות ושלוחותיה בהתייחס לתכנית האסטרטגית, לייעוד, למטרות ויעדי התנועה, וגם למשאבים 

ב. לקראת 2018 - עיקרי תכנית התקציב: 
1) תקציב מאוזן ; תקציב ייחודי נפרד לפעילות רשת החינוך בהקמה ; תקציב ייחודי למעורבות חברתית ומיזם הקהילות 
2) אין הסתמכות על כספים ייעודיים / ייחודיים וכו' 
3) התאמת מבנה אירגוני למסקנות העבודה האסטרטגית, ולמקורות האפשריים מצד שני 
4) פיתוח מקורות חדשים נוספים, ממשרדי ממשלה, משירותים חדשים, מקרנות- תרומות

ג. מטרות ויעדים עיקריים: 
1) כללי השלמה ויישום של תכנית אסטרטגית לתנועה  
א. פירוט התכנית האסטרטגית (מטרות, יעדים, אחריות, לו"ז) 
ב. השלמת/ התאמת מבנה אירגוני ותחילת יישום 
ג. הוכחת היתכנות להרחבת פעילות 

2) משימתיות ומעורבות חברתית 
א. כניסה להתיישבות קהילתית- שיתופית – בעיר ובכפרי הנוער תחילת מיזם קהילות הקבה"ד, לקראת הקמת רשת קהילות  
ב. חיזוק משימתיות - משימה משמעותית לכל קיבוץ 
ג. כפרי הנוער- פיתוח וליווי קהילות משימה בכפרי הנוער 
ד. התאמת מבנה אירגוני ופעילות ליעד זה 

3) חינוך
א. הקמת בסיס לרשת שותפויות חינוך- מבנה אירגוני, משאבים ועוד, חיבור מוסדות החינוך בינם לבין עצמם ולתנועה  
ב. כפרי הנוער- ניהול מותאם, חיבור לרשת חינוך 
ג. ביסוס מכינות קד"צ – רוח השדה, הרחבת צהלי (מדרשת רוני) 
ד. מדרשת עיה"נ- ייצוב, צמיחה, מבנה קבע 
ה. ייצוב וביסוס מרכז הרצוג 
ו. הרחבה – הקמת מוסד חינוכי חדש 

4) התרחבות וצמיחה בקיבוצים ובתנועה 
א. התיישבות חדשה/ מתחדשת – ליווי גרעין התיישבות דתי בכרם שלום, הקמת גרעין התיישבות בברוש 
ב. חיזוק וצמיחת היישובים הקיימים- יצירת תכנית צמיחה ובינוי 3- 5 שנים קדימה בכל יישוב  
ג. צרוף יישובים מתאימים קיימים תוך שמירה על אופי התנועה, צרוף קשת במהלך 2018, בחינת ישובים נוספים 
ד. צרוף תושבים לתנועה (דרך הקיבוץ) 
ה. התאמת מבנה אירגוני, הגדרות תפקיד ופעילות לנושא זה 

5) חידוש השיח הערכי רעיוני- משימתי משפיע ומוביל: הקמת מועצה רוחנית, רעיונית משימתית 

6) ייצוג האינטרסים, שירותים וליווי תנועתי
א. החקלאות – הקמת חזית התיישבות עובדת דתית, מבנה להשפעה על מדיניות המפלגות, הכנסת, הממשלה 
ב. התאמת שירותי התנועה לשינויים שחלו במרחב (בעיקר במוא"ז) 
 ג. שמירת השירותים הייחודיים המשפחתיים 
ד. חילופי מנהלים באגף משק וכלכלה 

7) התנהלות כלכלית אחראית, צמיחה כלכלית
 א. התמודדות עם פערי מקורות ושימושים ברמת התנועה, התאמת כוח אדם ופעילות  
ב. יצירת מקורות חדשים משותפויות ופרוייקטים, נכסים ופעילות עסקית 
ג. מינוף כח היחד של קיבוצי התנועה ותנועות אחיות 
ד. הקמת אגודת ידידים ובנים
חסר רכיב