תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מטרות מחלקת חינוך מלידה ועד י"ב

21/12/2017

מטרות מחלקת חינוך מלידה ועד י"ב:

1. ליווי ופיתוח מקצועי – פיתוח וחיזוק היכולת המקצועית של מנהלי החינוך, של מנהלות ומחנכות הגיל הרך ושל מדריכי החינוך הבלתי פורמלי. חיזוק האוריינטציה המנהיגותית של אנשי החינוך מלידה ועד יב בקיבוצים. 

2. שייכות לתנועה – חיזוק הקשר של מערכת החינוך בכלל ובפרט בעלי התפקידים בחינוך לתנועה וערכיה על מנת ליצר מערכת חינוך המושתתת על ערכי תנועת הקבה"ד תוך שימוש ברשתיות הקיימת בתנועה. 

3. קשר עם גורמים מקבילים – קשר עם הגורמים המקבילים בתק"צ ובמועצות האזוריות כדי להשפיע על היכולות והיציבות של מערכות החינוך בקיבוצים ועל מנת לפעול ביחד עם התק"צ במשימות הלאומיות השונות. 

4. למידה וחיבור לערכים - חיזוק למידה, בירור, ושיח אודות ערכי התנועה והזדהות ואמונה בדרך, בקרב אנשי החינוך, צעירי התנועה והנוער 

5. שייכות וגאוות יחידה – יצירה וחיזוק תחושת שייכות לתנועה, אנשיה וערכיה בקרב אנשי חינוך, צעירים ונוער בתנועה ומחוצה לה 

6. הנהגה - יצירת שכבת הנהגה צעירה לדור הבא של התנועה, נוער וצעירים שמאמינים בערכי התנועה ודרכה תוך חשיבה ביקורתית ויכולת לפעול למען שינוי (במידת הצורך) וקידום הערכים בקרב התנועה ומחוצה לה 

7. משימתיות ועשייה ציבורית - חידוש וחיזוק תחושת שליחות ומשימתיות לאומית וחברתית בקרב צעירים ונוער החיים בקיבוצי התנועה. לקדם עשייה ציבורית בתוך התנועה ומחוצה לה על ידי נוער וצעירים מתוך תודעה ערכית-תנועתית 

חסר רכיב