תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 387

30/11/2017
י"א בכסלו, תשע"ח
שלום לכולם!

רשת החינוך במפגש ראשי מוסדות התנועה
ביום חמישי שעבר התכנסו במשרדי הקיבוץ הדתי בנחלים 15 מנהלי מוסדות חינוך למפגש ראשון של מנהלי רשת שותפויות חינוך של תנועת הקיבוץ הדתי. את המפגש הוביל משה (קינלי) טור פז הפרוייקטור להקמת הרשת. סבב ההיכרות, הציף גיוון ועושר רב של מוסדות החינוך, שיש בו ברכה ואתגר כאחד. בהמשך הצגנו את התכנית האסטרטגית של הקיבוץ הדתי לשנים הקרובות, ובכללה את ההשקעה בנושא מוסדות החינוך, כפלטפורמה לחיבורים, לפיתוח והפצת דרך תורה ועבודה, ולגיבוש מסלולי ההגשמה בהמשך. קינלי הציג בקצרה את התכנית הבסיסית ועקרונות הפעולה של הרשת בשנת ההקמה. אמנון שומרון ממשרד זליגר שומרון ואור בן שושן מחברת פיתוח המשאבים "אטלס" הביאו עולמות תוכן מקצועיים לשימושם של מנהלי הרשת. ולבסוף נקבעו קבוצות עבודה למפגש המנהלים הבא ולאירוע שיא בהמשך השנה. היה מרגש ומעורר ציפיות להמשך!

פורום מזכירים ומנהלי קהילה
הפורום התכנס השבוע בראש צורים כשהנושא המרכזי הוא קליטה וצמיחה דמוגרפית בקיבוצים. זיהינו את הצמיחה הדמוגרפית כמשולש המורכב משלוש זוויות – קהילה, אנשים ובתים (שיכון). במפגש הנוכחי בחרנו להתמקד באנשים, בקהילה ובתהליכי הקליטה הקשורים בהם. פתחנו בסבב צומח – תמונת מצב דמוגרפית בקיבוצים, ובשיתוף של דילמות ואתגרים. מנהל הקהילה – אלקנה בן יצחק, ומורדי שבט סקרו את הנעשה בראש צורים והתייחסו לתהליך איחוד הקהילות (הקיבוץ וההרחבה)- המעבר לסטטוס אחד של חברות באגש"ח. בהפסקה שבין שני חלקי היום, סיירנו בגן ההנצחה לעין צורים שהוקם במקום בשנת תש"ז וחרב בתש"ח עם נפילת גוש עציון. הגן הוקם בסיוע של הקרו קיימת לישראל ומנציח את ההתיישבות הראשונה במקום. בחלק השני פעלנו בסדנה – "עבודה מיטבית עם קהילה קולטת ואוכלוסייה נקלטת" ועסקנו בסוגיות שונות: יצירת סיפור משותף, בניית זהות חיבור בין קהילות ; העשייה המשותפת וחיזוק החיבורים – בנית מנגנון, כלים עשה ועל תעשה ; תהליכי קבלה וקליטה מיטביים לבני הקיבוץ. את היום סיימנו ב"זמן תנועה" עם מורדי שבט שנתן סקירה קצרה על הנעשה בתנועה בתחום הצמיחה הדמוגרפית. צמיחה דמוגרפית הוא נושא מהותי המעסיק את כלל הקיבוצים בדרכים מגוונות ושונות. תודה לאלקנה, למורדי ולראש צורים על האירוח.

מזמו"ר
המזכירות המורחבת תתכנס בעז"ה ביום שני, י"ד בטבת תשע"ח, 1.1.2018. במרכז סדר היום יעמדו התקציב השנתי ל- 2018, ועיקרי תכנית העבודה התנועתית לשנה זו. חברי המזמו"ר, מזכירים ומנהלים מוזמנים לדיון החשוב.

מעורבות חברתית, ש"ש וקהילות הקבה"ד
מדווח יצחק קרליבך: במסגרת עבודתנו לקידום תחום המעורבות החברתית בקיבוצים הוזמנו לאחרונה לפגישות עם מנהלות הקהילה החדשות בשדה אליהו (תמר שורק) ובטירת צבי (יעל דולב-ברקן), שביקשו לקיים חשיבה משותפת על הנושא שנמצא אצלן על סדר היום. מצאנו קרקע פוריה לאיתור משותף של מהלכים שעשויים לחזק את תחום המשימות והמעורבות החברתית בקיבוצים אלו. סיכמנו להמשיך בשיתוף פעולה לאחר מינוי פעיל מעורבות חברתית וצוות שיסייע בידו. בקרוב נרכז את האפשרויות לפעילות בתחום המעורבות על ידי קובץ נגיש, פשוט ומתעדכן תמידית, שבו יינתן מירב המידע שברשותנו.

בנושא הש"ש (יג"ל) סיכמנו עם בנ"ע (בישיבה ערב שבת האירגון!), על שותפות בעיצוב המדיניות והאסטרטגיה של תכנית הש"ש: קביעת יעדי גרעיני הש"ש (וחיבורם גם לאסטרטגיה התנועתית שלנו), מספר המשתתפים, תהליכי הגיוס, המיון והשיבוץ של מתנדבי הש"ש. שותפותנו תבוא לידי ביטוי גם בריכוז והדרכת חלק מגרעיני הש"ש.

קהילות המשימה: לקראת 2018, בכוונתו להקים ולהפעיל קהילות משימה במספר מוקדים ברחבי הארץ: באר- אשדוד, בית ישראל בגילה, כפרי הנוער שאנו שותפים בהם ועוד. הפעילות מתוכננת בשותפות ותמיכה של גורמי ממשלה, קרן שח"ף ועוד.

ביחד- חזית משותפת של התיישבות העובדת הדתית
מדווח שרגא וילק: בהמשך לסיכום שלנו עם תנועת מושבי הפועל המזרחי, אנו פועלים ליצירת חזית משותפת להשפעה בתוך סיעת הבית היהודי, כדי להציל, לשמור ולפתח את החקלאות וההתיישבות. גיבשנו עם מזכיר מושבי הפוהמ"ז איציק איליה, מסמך ראשוני ובו מסרים והתייחסות לסוגיות יסוד ובכללן: שמירה ופיתוח האתוס של ההתיישבות החקלאית כשליחות לאומית המשפיעה על ביטחון המדינה, החוסן הלאומי וביטחון המזון; טיפול במחירי המים; פערי התיווך; מדיניות מאוזנת בפיקוח על ייבוא או בתמיכה ישירה מתאימה שמאפשרת תחרות של חקלאי ישראל; המשך התכנון במשק החלב; עיגון זכויות החקלאים בקרקע בכלל ובייחוד בחלקת המגורים. לאחר השלמת המסמך בכוונתנו להיפגש עם מנהיגות הבית היהודי והח"כים, ולפעול לכך שהלובי המשותף להתיישבות וחקלאות ישפיע על מדיניות הסיעה בפעילות השוטפת בממשלה ובכנסת, באישורי התקציב, בהסכמים הקואליציוניים ועוד. ב"ה נעשה ונצליח!

"אופק" – תכניות להעצמת צעירים בתנועת הקיבוץ הדתי
הקיבוץ הראשון בתנועת הקיבוץ הדתי עלה לקרקע לפני 80 שנה. בקיבוצים גדל דור רביעי ולעיתים אף חמישי, אך רבים מבני המקום ומבחוץ שבוחרים לחיות בקיבוצים לא משתלבים בהנהגה המקומית, לא שותפים לעשייה החברתית או הכלכלית ואינם מרגישים אחריות על המקום כדורות הקודמים. ממוצע הגיל בהנהגות השונות הוא גבוה מאד וברוב הקיבוצים אין העברת מקל מסודרת לדור הצעיר. אנו מבינים, בתנועה, כי חיזוק הצעירים הוא יעד אסטרטגי לתנועה בצמיחה והתפתחות וכי במקביל לקליטה פנימית וחיצונית יש צורך בחיבור הנקלטים, הצעירים שעוד לא נקלטו, בני משק ושאינם, לערכים, לדרך ולזהות של הקיבוצים והתנועה כך שיחושו אמונה, שייכות ומחויבות למקום. לשם כך נפעל השנה להקמת פורום מנהיגות צעירה, לחיזוק ועדות צעירים בקיבוצים, להקמת מאגר צעירים (רישות), ולהעצמה והקמה של קבוצות רוח והתנדבות.

שבת שלום,

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
חסר רכיב