תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מחלקת חינוך וצעירים

09/03/2020

מרים זרביב
מנהלת המחלקה
דוא"ל: dor-tzair@kdati.org.il
טל נייד:054-5700536
טל משרד: 03-6072732


אור קרביץ-לבנון
רכזת נוער
נייד: 052-5666752מחלקת חינוך וצעירים – מטרות :

1. חיזוק וקידום מערכות החינוך בקיבוצים (לידה-י"ב) כפלטפורמה לחיזוק הקהילות וחוסנן
2. עידוד מערכות החינוך בקיבוצים לעשייה חברתית בתוך הקהילה ומחוצה לה
3. יצירת וחיזוק תחושת שייכות לתנועה אנשיה וערכיה בקרב נוער וצעירים בתנועה
4. חיבור צעירים (בוגרי שירות ומעלה) לעשיה ושיח תנועתיים
5. עידוד וחיזוק נוער וצעירים בהתגייסות לתפקידי הנהגה בקיבוצים ומחוצה להם
6. חיזוק שיתופי הפעולה מול גורמי חוץ רלוונטיים

תכנית עבודה מפורטת

הכוונה ייעוץ, למידה ותמיכה בצוותי ומנהלי מערכות החינוך בקיבוצים
1. ניהול פורום מנהלי החינוך החברתי
2. ליווי מנהלי וצוותי חינוך באופן אישי
3. קיום הכשרות לצוותים

מו"פ
1. הפקה ופרסום חומרי הדרכה
2. ריכוז הנתונים
3. יצירת מסמך עקרונות התהליך

נוער
1. סמינרי חורף וקיץ
2. מפגשי לימוד
3. מסע באב
4. 'תו התנועה'

שת"פ עם גורמים משפיעים: מועצות אזוריות, תק"צ, בנ"ע
1. היכרות ושיתופי פעולה עם מחלקות החינוך, נוער וצעירים במועצות האזוריות
2. למידה וחיזוק שיתופי פעולה עם התק"צ
3. חיזוק שת"פ עם תנועת בנ"ע

צעירים
1. מפגשים על הבר
2. שבת צעירים
3. פיתוח מאגר קשר לצעירים סמינרי זהות וקליטה

כללי
1. קידום רגולטורי
2. בטיחות
3. ביטוח פעילויות
4. שוטף


סל שירותים

ליווי והכשרת צוותי חינוך בנושאים פדגוגיים, ארגוניים וכלכליים

פעילות חינוכית לילדים ונוער

עזרה בהפקה ובנייה של תכנים חינוכיים

פיתוח מנהיגות צעירה

העצמת מדריכים בתנועת הנוער בני עקיבא צעירים

ליווי ועזרה בבנייה והפקת סמינרי קליטה וסמינרי זהות

פעילות תנועתית רעיונית, רוחנית וחברתית לצעירים בתנועה

קידום ופיתוח תכניות לצעירים בקיבוצים (תכניות מנהיגות,
תכניות לקליטה, לתעסוקה והשכלה, לחיזוק מעורבות
ושייכות בקרב צעירים לקיבוץ)
חסר רכיב