תנועת הקיבוץ הדתי

יום סדנת תקשורת

מועד התחלה: יום רביעי , 25/10/2017 , 00:00
מועד סיום: יום רביעי , 25/10/2017 , 00:00
מקום האירוע: