תנועת הקיבוץ הדתי

יום הערכות המזכירות הפעילה

מועד התחלה: יום שני , 16/10/2017 , 08:00
מועד סיום: יום שני , 16/10/2017 , 17:00
מקום האירוע: משרדי הקבה"ד בנחלים