תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי - עמוד"ש 372

10/08/2017

י"ח באב, תשע"ז
שלום לכולם!

עין הנצי"ב

בעין הנצי"ב התקיימה בסוף השבוע שעבר הצבעה על שינוי באורחות חיים, למודל רשת ביטחון (רך יחסית). ההצעה קיבלה כ- 2/3 מקולות החברים אך לא עברה ברוב הדרוש (75%). ההצעה המפורטת עליה הצביעו החברים, היא פיתוח של חלופת רשת הביטחון כפי שנבחרה ע"י חברי עין הנציב במאי 2015, כחלופה מועדפת לעתיד עין הנצי"ב. בצוות "דרכים", המוביל את התהליך והנהלות הקיבוץ, בוחנים את המשך הדרך.

מזמו"ר

ישיבת המזכירות המורחבת, תתקיים בעז"ה בי"ג באלול תשע"ז, 4.9.2017, בבארות יצחק. על סדר היום: התכנית הרב שנתית לתנועה ולמזכירות הפעילה- הצגת שדות פעולה ומשימות מרכזיות בדגש על מעורבות חברתית, התיישבות, רשת מפעלי החינוך, פיתוח מקורות ומשאבים; המבנה אירגוני וכוח האדם- בחירת ממלאי תפקידים חדשים ושינויים במבנה הקיים; הקמת רשת מפעלי החינוך של הקבה"ד.

פינת צמ"ד והתיישבות- מורדי שבט

בקיבוץ כרם שלום החליטו לקלוט גם משפחות דתיות בדרך ל"קיבוץ מעורב", וביקשו את השותפות והסיוע שלנו כתנועה. נמשכים המאמצים (יחד עם תנועות וארגונים נוספים) לגייס משפחות להתיישבות בכרם שלום, ובינתיים מגיעות משפחות בודדות בנפרד, והן נכנסות להליך היכרות ובדיקה עם אפשרות לקליטה בקיבוץ. טרם גובש גרעין משפחות (קבוצות וגרעיני סטודנטים שנבדקו לא הבשילו לקליטה בשלב זה). נשמח לרעיונות וכיוונים נוספים מחברי ואנשי התנועה, הצעות למועמדים בודדים או בגרעין/ קבוצה ; בברוש בבקעה, אנו עובדים בתיאום עם המוא"ז ערבות הירדן, החטיבה להתיישבות והמוסד החינוכי החדש במקום (נווה שריה של עמותת תימורה) על תכנון מותאם של המקום לקראת קליטת משפחות לקיץ הבא (סוף תשע"ח) ; 
בטירת צבי -ענף הלולבים המהודרים מזן "דרי", הולך ומתבסס כענף גדול במסגרת ענף המטעים בטירת צבי. לפני כ-8 שנים עברו לנטיעת מטעים שמיועדים ללולבים בלבד, והחלו לטעת דקלי לולבים בצפיפות גדולה. ממיינים בבית האריזה כ 150 אלף לולבים לארץ ולעולם הרחב, שמהווים כ15% של כלל הלולבים שמגדלים בארץ. המיון (ל- 9 רמות שונות של הידור) נעשה ע"י 12 אברכים ששוהים חודש ימים בטירת צבי, וכמה מורי צדק. העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה מלאה עם משפחת סמט מהעדה החרדית בירושלים. ה"קטיף" מתחיל לאחר פסח והלולבים נשמרים בקירור מבוקר, לשמור על הטריות עד המיון, שמתחיל לאחר ט' באב. למעשה, בשנים האחרונות, המגדלים בישראל מספקים את כל דרישות ה"שוק" (כולל כ250 אלף לולבים לייצוא) ללא צורך בייבוא. השוק המקומי מוערך בכ-600 אלף לולבים. רוב לולבי טירת צבי מגיעים לצרכן החרדי, בהשגחה של כשרות המהודרת ע"י רב הקיבוץ, הרב אורי ליפשיץ. מנהל בית האריזה, רענן שטרנרייך, חזר בימים אלו לקליטה ומגורים בטירת צבי – וגם זו צמיחה דמוגרפית.

מועצת הצמחים

שרגא וילק, רכז אגף המשק והכלכלה בתנועה מדווח: בשבוע האחרון הודיע מנכ"ל משרד החקלאות על כוונתו להפסיק את פעילות המועצה במהלך שנת 2018, בניגוד לסיכומים קודמים עם ראשי התאחדות שלפיהם נדרש סקר על חשיבות ויעילות המועצה בין המגדלים בחלק מהענפים (בעיקר בפירות). אנו מאמינים שמדובר בצעד שגוי ופועלים להניא את שר החקלאות מלפעול כך. המועצה היא גוף בה תכנית העבודה נקבעת על ידי חקלאים שנבחרו בבחירות והם שמחליטים על הצרכים, סדרי העדיפויות והתקציב הנגזר מכך. ככלל המועצה מטפלת רק בנושאים ציבוריים שהפרט אינו יכול לטפל בהם, כגון הדברה, ביטוח, מחקר ופיתוח, פיתוח שווקים ומוצרים, ביקורת איכות, הלוואות להון חוזר והשקעות, הדרכה, סיקרי שוק וניהול השוק. מאז כינון המועצה המאוחדת, נעשו צעדי ייעול רבים וההיטלים על המגדלים צומצמו משמעותית. כאמור תחומי העיסוק העיקריים שבהם עוסקת המועצה מאגדים את "כח היחד" ולא יוכלו להתקיים באותה רמת יעילות אם המועצה תהפוך להיות גוף וולונטארי או חלילה תעלם (ולראיה הקשיים בענף הפרחים שהמועצה בו בוטלה). ההשוואות למקומות אחרים בעולם שבהם התאגדויות דומות, אינן בחסות החוק, מתעלמות מתמיכה ממשלתית ישירה בתקציב מועצות הייצור המקבילות בעולם. למועצת הצמחים תפקיד מרכזי ב"שם הטוב" של החקלאות הישראלית בארץ ובעולם. היא מסייעת במישרין ובעקיפין לפרנסתן של אלפי משפחות. רובו ככולו של התקציב השנתי מיועד למשימות שהוזכרו לעיל, על פי החלטות החקלאים הנבחרים, המובילים במוסדות המועצה. יצויין כי גם בהקשר של יוקר המחיה, רמת מחירי פירות וירקות בישראל נמוכה משמעותית לעומת ממוצע OECD, וגם לכך תורמת מועצת הצמחים.

ממוסדות החינוך בתנועה – מכינת 'רוח השדה'

מכינת "רוח השדה" קורמת עור וגידים. מדווחים הרבנים איתמר חייקין ואילעאי עופרן: אי"ה, בר"ח אלול תשע"ז תפתח את שעריה מכינה קדם צבאית לבנים דתיים בבארות יצחק, ובהם יבואו 26 בחורים, תלמידי מחזור א'. בשנה האחרונה עברנו תהליך הקמה ארוך ומייגע שכלל החלטה מצד תנועת הקבה"ד לצאת לדרך להקמת המכינה, קבלת אישור להקמה ממשרד הביטחון, גיוס תקציב על בסיס תורמים (מכינות אינן זוכות לתקצוב מהמדינה בשנתיים הראשונות להקמתן), בניית תכנית לימודים, גיוס תלמידים, גיוס צוות, בחירת הקיבוץ שבו תקום המכינה, בניית המכינה בפועל - מגורים, בית מדרש, כיתות וכו'. בחסדי ה', מאמצינו נשאו פרי, ובשותפות מרשימה בין גורמים רבים ותומכים מגוונים, הגענו עד הלום. 
הקול אותו מבקשת המכינה להשמיע הוא קול ערכי תורה ועבודה, קול של פתיחות רוחנית מתוך מחויבות הלכתית, קול המעורב בדעת עם הבריות מתוך נאמנות ברורה לתורה ומצוות. הלימודים במכינה ישלבו לימוד תורה מעמיק, טיפוח חיי חברה וקבוצה, התנדבות והכנה לצבא, לימודים כלליים (כלכלה, פילוסופיה, אומנות) והכרות מעמיקה עם החברה הישראלית על שלל גווניה. על קירות בית המדרש אנו חורטים את הפסוק "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" ומקווים כי נזכה לצעוד בכל הדרכים המגוונות האלו מתוך חיפוש מתמיד אחר דבר ה' המתגלה בהם. אנו יוצאים לדרך בתפילה ובשמחה. מודים לשותפינו הנאמנים בקבה"ד, בבארות יצחק ובשאר הכוחות שחברו להקמת המכינה. בעזר ה' נעשה ונצליח...

לוח שנה תנועתי

בימים אלה הולך ומתגבש לוח השנה התנועתי ובו כל פעילויות התנועה המתוכננות לשנה הקרובה וכן אירועים גדולים בקיבוצים (חג משק, יום לימוד וכד'). קיבוצים שעתידה להתקיים בהם פעילות המיועדת לכלל הציבור מוזמנים לשלוח פרטים עד 1.9.2017 .

שבת שלום, 

אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה
חסר רכיב