תנועת הקיבוץ הדתי

פורום מזכירים

מועד התחלה: יום שלישי , 05/06/2018 , 00:00
מועד סיום: יום שלישי , 05/06/2018 , 00:00
מקום האירוע: כפר עציון