תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קרן השתלמות: דו"חות כספיים 2017

29/03/2017
תקנון הקופה


שיבולת השתלמות תשואות


תשואה מצטברת ל-12 החודשים המסתיימים ב- דצמבר-2017 -  4.33%  סה"כ נכסים  -  203,089,247 
שיבולת השתלמות דו"חות  כספיים 2017


חסר רכיב