תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מדור תרבות ורוח

05/08/2016

ריבה פריד-רוף

תרבות ורוח

עמודים

משימות ומעורבות חברתית

052-3749310

amudim@kdati.org.il

משרד: 03-6072731מטרות מדור תרבות ורוח 
1. להצליח לחבר בין התנועה לאנשים 
2. לעורר התחדשות רעיונית, יהודית ודתית – פנימה והחוצה 
3. לחזק ולחדש את זהות משנת תורה ועבודה ומשנת הקיבוץ הדתי 
4. לחבר את החברים ואת קהל הקוראים לעשייה ולרעיונות הנובעים מערכי הקיבוץ הדתי 
5. לחשוף את החברים לעשייה ייחודית ואנשים מיוחדים מחוץ לתנועה 
6. לעורר נושאים ערכיים, לגעת בשאלות מהותיות 

היעדים בהם עסקנו, עוסקים או נעסוק לאור מטרות אלו: 
1. יצירת מפגשים ושיח – שבתות תנועה, קפה תנועה, שבת צעירים 
2. יצירת גיליונות 'עמודים' שמצליחים לשלב בין נושאים בוערים לחומרים מעוררי עניין והזדהות 
3. הרחבת קבוצות לימוד שיעסקו בהעמקה, לימוד וחשיבה מחודשת בנושא ערכי התנועה

משימות

הפקת גיליונות "עמודים"  
כינוס המערכת והחלטה על נושא, הפצה למשקים, חיפוש כותבים, איסוף חומר, עריכה, העברה לעריכה לשונית, העברה לעיצוב  

התמקצעות וטיפוח עורכי עלונים בקיבוצים 
להציע לעורכים המשך קיום מפגשי לימוד עמיתים לאורך השנה 

הפיכת 'עמודים' לשופר תנועתי  
העלאת נושאים רלוונטיים לכלל הציבור הקיבוצי/ציוני/ דתי הפצת העיתון לקהלי יעד רחבים יותר 

טיפוח ופיתוח עבודתם של חברי מערכת "עמודים"  
עיבוי וחיזוק המערכת הצפונית והדרומית קיום דיונים מקוונים בשיתוף המזכירות הפעילה הזמנת חברי המזכירות הפעילה לישיבות המערכת 

עריכת עמוד"ש 
הפיכת עמוד"ש לעדכני ונגיש 

עריכת דף פרשת שבוע 
קבלת החומר עריכה ועיצוב הרחבת מעגל הכותבים 

"קפה- תנועה" - חיבור החברים לתנועה 
ערבי התעוררות - מפגש צפוני ודרומי לקראת תחילת השנה  

העמקה ולימוד משנת הקיבוץ הדתי 
משבי רוח – הדור הבא 
קבוצות לימוד 
יום עיון 
משבי רוח: 
תחזוק קבוצת משבי רוח הדרומית וליווי פעילותה לאורך השנה גיבוש ותחזוק הקבוצה הצפונית וליווי פעילותה לאורך השנה (בשיתוף עם לימור ספראי)

מעורבות חברתית ושת"פ במיזם קיבוצניקים עם החברה 
קידום, הרחבה וליווי מיזמי מעורבות חברתית בתנועה (בשת"פ עם יצחק קרליבך)
פיתוח רשת מעורבות חברתית בקיבוצי התנועה 
צירוף קיבוצים ליוזמות חברתיות מגוונות
המשך שותפות בצוות היגוי מיזם קיבוצניקים עם החברה – מיזם מעורבות חברתית   

שבתות תנועה
המשך קיום שבתות עיון ונופש (בשת"פ עם שלמה רוף)
הצערת המשתתפים 
חיבור האנשים לתנועה 
תחושת משפחתיות בתנועה


סל שירותים מחלקת תרבות ורוח
עמוד"ש – במה לפרסום עדכונים ואירועים
דף פרשת שבוע תנועתי – במה לכתיבה
בטאון 'עמודים' – הזדמנות לשיח, דיון, התבטאות בתחומים הנוגעים לתנועה, לקיבוצים, לאנשים.
שבתות תנועה – הזדמנות למפגשים וחיבורים
אירועי 'קפה תנועה'
חסר רכיב