תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תרבות ורוח

09/03/2020

ריבה פריד-רוף

תרבות ורוח

עמודים

משימות ומעורבות חברתית

052-3749310

amudim@kdati.org.il

משרד: 03-6072731מטרות

1.    לחבר בין התנועה לאנשים
2.    לעורר התחדשות רעיונית, יהודית ודתית – פנימה והחוצה
3.    לחזק ולחדש את זהות משנת תורה ועבודה ומשנת הקיבוץ הדתי
4.    לחבר את החברים ואת קהל הקוראים לעשייה ולרעיונות הנובעים מערכי הקיבוץ הדתי
5.    לחשוף את החברים לעשייה ייחודית ואנשים מיוחדים מחוץ לתנועה
6.    לעורר נושאים ערכיים, לגעת בשאלות מהותיות

יעדים

1.    יצירת מפגשים ושיח תוך חיבור לאתוס המשותף – שבתות תנועה, קפה תנועה, שבת צעירים
2.    יצירת גיליונות 'עמודים' שמצליחים לשלב בין נושאים בוערים לחומרים מעוררי עניין והזדהות
3.    הרחבת קבוצות לימוד שיעסקו בהעמקה, לימוד וחשיבה מחודשת בנושא ערכי התנועה
 

תכנית עבודה מפורטת

הפקת גיליונות "עמודים"
כינוס המערכת והחלטה על נושא, הפצה למשקים, חיפוש כותבים, איסוף חומר, עריכה, העברה לעריכה לשונית, העברה לעיצוב

התמקצעות וטיפוח עורכי עלונים
 קיום מפגש לימוד עמיתים

הפיכת 'עמודים' לשופר תנועתי
הרחבה והצערה של מעגל הכותבים והעלאת נושאים רלוונטיים לכלל הציבור הקיבוצי/ציוני/ דתי ; הפצת העיתון לקהלי יעד רחבים יותר. שיווק לקהילות העירוניות

טיפוח ופיתוח עבודתם של חברי מערכת "עמודים"
תחזוקה שוטפת המערכת הצפונית והדרומית + שותפות חברי המזכירות הפעילה

עריכת עמוד"ש
עבודה לפי תכנון מקדים והרחבת מקבלי עמוד"ש וקוראיו

עריכת דף פרשת שבוע
קבלת החומר עריכה ועיצוב
הרחבת מעגלי הכותבים ב5%

"קפה- תנועה"
ערבי התעוררות - מפגש צפוני ודרומי לקראת תחילת שנה

שבתות עיון
המשך קיום שבתות עיון ונופש (בשת"פ עם שלמה רוף)
הצערת המשתתפים
חיבור האנשים לתנועה ויצירת תחושת משפחתיות

חיבורים
קידום נושא מציאת זוגיות בשת"פ עם חיבורים

פורום רכזי תרבות
תחזוקת פורום רכזי תרבות
מפגש שנתי ללימוד עמיתים והעמקת הזהות הייחודית

פורום רכזי בריאות, רווחה וגיל שלישי
תחזוקת פורום בריאות ורווחה
קיום מפגש שנתי ללימוד עמיתים

ארכיון הקיבוץ הדתי
ליווי מנהלת הארכיון
שמירת הקשר עם הארכיונאים
קיום מפגש עמיתים

הובלה ושותפות בפרויקטים תנועתיים
שותפות במח' מעורבות חברתית
שותפות בהובלה ובביצוע פרויקטים תנועתיים כגון ימי עיון, מועצת התנועה

סיוע טכני ועיצוב
מתן מענה לבקשות הפעילים בנושא עיצוב מודעות, דף הרשמות וכד'


סל שירותים תרבות ורוח
    עמוד"ש – במה לפרסום עדכונים ואירועים
    דף פרשת שבוע תנועתי – במה לכתיבה
    בטאון 'עמודים' – הזדמנות לשיח, דיון, התבטאות בתחומים הנוגעים לתנועה, לקיבוצים, לאנשים
    שבתות תנועה – הזדמנות למפגשים וחיבורים
    אירועי 'קפה תנועה'
    מרכזי וועדות בתחומי רוח, חברה וכן בריאות ורווחה -פלטפורמה לשיתוף, התייעצות ויוזמות

חסר רכיב