תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מזכירי פנים ומנהלי קהילה בקיבוצים

12/02/2018

בארות יצחק
גיל אמיר
03-9371970
050-7576397
gilamir@gmail.com
mazkirby@beerot.co.il

בית יתיר
זילברמן אורי (יו"ר הנהלה)
08-6212241
052-8308181
uri-gada@zahav.net.il
דפי שכנר (מ' קהילה)
02-9963123
058-7203602
kehila@byatir.org

בית רימון
אסא גיארי
04-6509626
052-2695540
geyariassa@gmail.com
נעם פרינס (ו' חברים)
054-5411266
noamprins@gmail.com

טירת צבי
יעקב אשר
04-6078802
050-9344554
ibmk@tiratzvi.co.il
יעל ברקן דולב
04-6078701
‎050-2052389‏
mazkir-tz@tiratzvi.co.il
תמיר אשל 
050-7279375
tamir@tiratzvi.co.il

קבוצת יבנה
יהודה שריד
08-8548325
050-5365454
mazkap2@kv-yavne.co.il
נח חיות
08-8548664
‎050-6998567‏
mazkap@kv-yavne.co.il

כפר עציון
מירקי יעקב
02-9935135
054-4492828
mirki52@gmail.com
תמר נרקיס
050-5209333
tamarn@kfar-etzion.org.il

כרמל
ירון גבאי
02-9666476/8
050-7714312
mazkir@moshavcarmel.com
דדי בלאו
052-8903500
dadi@moshavcarmel.com

לביא
נתי רוזנצוייג
04-6799202
050-3231313
mazcap@lavi.co.il

מגדל עוז
עמוס ניר
02-9936402
052-3992786
migdaloz@yahoo.com
meidaoz30@gmail.com
מריו טויב
052-4269064
sergiot42@gmail.com

מירב
מרים שלם
04-6539153
052-8717000
mir@merav.net
דוד נוי
052-5224105
menahel@kmerav.com

מעון
שאלתיאל צ'יק (מזכיר)
02-9963096
052-8990274
shalti.tcik@gmail.com
איציק זרגרי (יו"ר)
058-4491494
mazkehila@maon.co.il

מעלה גלבוע
שוקי קרביץ (מז"פ)
04-6067559
050-6693342
shukikravitz@gmail.com
יריב קרין (מ' קהילה)
050-7361159
yarivkarin@gmail.com

משואות יצחק
חמוטל דויטשמן
08-8607304
050-5422677
chamutal@massuot.com
יצחק קרליבך
052-5661390
karli@massuot.com

ניר עציון
ארנון רוזמרין (מ' קהילה)
04-9845702
054-6833024
arnosmarin@gmail.com
ניר מנצר
050-6425555
mazkir.nir@gmail.com
nir@rmh1.org.il

סעד
לנדאו נחום
052-3934514
smazkir@saad.org.il
זבולון כלפה
054-5684430
mazkal@saad.org.il

עין הנצי"ב
נימרוד מדר
04-6062916
050-7422190
nimrod@hanatziv.org.il

עין צורים
מוטי וגשל
08-8588310
058-5588229
mazkir@ein-zurim.co.il
moti_v@pereg-ac.co.il
מירקי יעקב
054-4492828
mirki52@gmail.com

עלומים
גלעד פישביין
08-9937020
054-7792718
mazap@alumim.co.il

קשת
דובי טל
050-5511607
dubi_tal@walla.co.il
טליה קלנר
052-8348552
rkhila552@gmail.com

ראש צורים
אלקנה בן יצחק
02-9935402
054-6700658
elkanaby@gmail.com

שדה אליהו
תמר שורק
04-6096502
‎054-5640993‏
mazkir@sde1.org.il

שדמות מחולה
דניאל רוזנפלד (יו"ר)
04-6099711
‎052-7713247‏
daniel@skicha.co.il
צביקי וייל
‎058-6099784‏
mazkirshadmot@gmail.com

שלוחות
יוסי בוריס
04-6062113
050-6622160
kehillah@shluhot.org.il
רותם שכטר
04-6062110
054-6746325
mazkir@shluhot.org.il
חסר רכיב