תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

רשימת פעילים ועובדים במשרדי הקיבוץ הדתי

03/07/2018

רשימת פעילים ועובדים במשרדי הקבוץ הדתי


 

אסף בית אריה

מעורבות חברתית, יג"ל (ש"ש) וביטחון

050-699-8610

meoravut@kdati.org.il

 

הדר בשן

ארכיון הקיבוץ הדתי

08-8548574

050-6387332

hadararchives@gmail.com


גיל הס

סמזכ"ל תפעול, כספים ופיתוח

054-5640557

gil@kdati.org.il

משרד: 03-6072704

 

שרגא וילק

אגף משק וכלכלה

050-5678946

shraga@kdati.org.il

משרד: 03-6072702

 

משה (קינלי) טור-פז

רשת מוסדות חינוך של הקבה"ד, עלית הנוער

052-4778814

mosdot@kdati.org.il

משרד: 03-6072701

 

לימור יעקב-ספראי

חינוך וצעירים
התחדשות רעיונית

054-7775771

lsafrai@gmail.com

משרד: 03-6072732

 

ג'רמי מייזל

אתר אינטרנט

054-7792848

webmaster@kdati.org.il

 

אמיתי פורת

מזכ"ל

050-7526974

mazkal@kdati.org.il

משרד: 03-6072703

 

אמרי פז 
רכז נוער 
054-4785072 
noar.kdati@gmail.com


ריבה פריד

תרבות ורוח

עמודים

משימות ומעורבות חברתית

052-3749310

amudim@kdati.org.il

משרד: 03-6072731

 

יענקל'ה רוט

גזברות

050-6306486

gizbar@kdati.org.il

משרד: 03-6072719

 

מורדי שבט

צמיחה דמוגרפית והתיישבות

054-6700682

tzemed@kdati.org.il

משרד: 03-6072720

 

רותם שכטר 

אגף חברה

054-6746325

chevra@kdati.org.il

משרד: 03-6072725

 

אתי חננאל

הנה"ח

050-7456082

han@kdati.org.il

משרד: 03-6072705

 

דובי מילר

052-4354777

menahel@maalegilboa.org.il

 

אירה פלוטקין

הנה"ח

054-5877292

ira@kdati.org.il

משרד: 03-6072722

 

דנה פרס שטאוי

מזכירת מזכ"ל ואגף משק וכלכלה

mazkira1@kdati.org.il

kdati@kdati.org.il

משרד: 03-6072701

 

חיה קנר

קדח"ת

052-3950438

משרד: 03-6072733

 

אושרה רובינסון 
מזכירת אגף חברה
mazkira2@kdati.org.il 
משרד: 03-6072706


 

חסר רכיב