תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת השבוע

12/05/2021
ר"ח בסיוון תשפ"א, 12.5.2021
גיליון מס' 759
פרשת במדבר
ולא יבואו לראות כבלע את הקדוש
מאת עמיחי אביעד, משואות יצחק


בשבת זו אנו מתחילים את ספר במדבר. בעל 'העמק דבר' קורא לספר "חומש הפיקודים" על פי התנא ר" חנינא בן גמליאל (סוטה ל"ו), על שם שני המפקדים שנערכים בספר - מפקד פרשת במדבר ומפקד פרשת פנחס.

מדוע המפקדים חשובים יותר מפרשת המרגלים או פרשת בלעם ופרשיות נוספות בספר?

'הנצי"ב' מסביר שבמדבר הייתה הנהגה נסית ע"י הקב"ה וביד משה. הנהגה שהיא "למעלה מן הטבע", "ובארץ ישראל "הילכו בדרך הטבע, בסתרי השגחת מלכות שמים ברוך הוא". הנציב מוסיף "וזה השינוי התחיל עודם במדבר בשנת הארבעים".

בדבר הזה, בהתנהלות בדרך הטבע, יש מעלה גדולה. אנו זוכים להכנס לארץ המובטחת ולהתקיים בה כדרך הטבע הנכון - הנהגה (מלכות), חוקים, שבטים וכן הלאה. 

בסוף הפרשה מופיע פסוק מענין: "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו" (ד,כ)

זוהי אזהרה חמורה לבני קהת הלווים, נושאי כלי הקודש בידיים, שלא להסתובב במשכן בזמן שהכוהנים מפרקים את המשכן ומכינים את כלי הקודש למסע. אמנם בני קהת הם אלה שנושאים את כלי הקודש בידיהם, אבל אסור להם לראות את תהליך הכיסוי ע"י הכוהנים. יש כאן ציווי מיוחד בעבודת המשכן. יש סדר ומשמעת קפדניים - כל קבוצה עושה את המוטל עליה. לא מורידים, לא מוסיפים ולא עוזרים.

האזהרה היא עד כדי כך חמורה שהיא נושאת עמה את האיום, חס וחלילה, במוות. כלומר, אם בני קהת יעזו להפר הציווי ולהסתכל על תהליך הפירוק, שנקרא כאן בפרשה 'כבלע את הקודש', הם יענשו.

הרמב"ן מסביר, "שמפרקין הבנין (המשכן) לנסיעת מעבר ממקום למקום נגלה הארון ובזה יש איסור ראיה חמור עד כדי מוות חלילה".

מעלת הראיה היא עצומה וחזקה. לכן הראיה, ההסתכלות שלנו, צריכה להיות זהירה ומחושבת בכל מרחבי חיינו.

כנאמר "עיניים רואות, הלב חומד וכלי המעשה גומרים"

בדף היומי יומא כ"ט. כתוב "הרהורי עבירה קשין מעבירה"  

הרהורי האדם אם לעשות עבירה או לא, קשים יותר מעצם מעשה העבירה בפועל, שכן ההרהורים הם נחלת המוח והשכל, שהם החלקים הרוחניים מהותיים שלנו. לכן כתוב קשין ולא חמורים. בודאי שעשיית העבירה עצמה חמורה, אבל ההרהורים ומלחמת היצר קשה גם לנפש.

ימים אלו צרכים להיות ימי שמחה התעלות והכנה ליום מתן תורה.

לצערנו אנו עסוקים בעימותים מרים עם אויבינו מחוץ ומבית, ואחרונות קשות מראשונות.

נקווה בע"ה שהקב"ה ייתן חן ושכל טוב לממשלה/הנהגה, שתדע לנווט נכון את המצב המורכב.

בהזדמנות זו אני מבקש להביע תודות לאמיתי פורת המזכ"ל היוצא על הנהגה מושכלת של הקבה"ד בשנים האחרונות, ולקדם בברכה ובהצלחה את שרה עברון המזכלי"ת הנכנסת שגם לה מגיעות תודות על השנים המבורכות בניהול מרכז יעקב הרצוג.


 

עמיחי אביעד, חבר משואות יצחק
כדי לקבל דף פרשת השבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il 
 ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.  
תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: amudim@kdati.org.il
חסר רכיב