תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שיבולת קופת גמל: דו"חות כספיים 2021

20/01/2021

שיבולת גמל תשואות

מסלול כללי-   תשואה מצטברת ל-12 חודשים המסתיימים ביולי-2021 6.07%    סה"כ נכסים- 905,405,114 ש"ח.
מסלול מנייתי-תשואה מצטברת ל-6 חודשים המסתיימים ביולי-2021 19.77%   סה"כ נכסים- 31,776,678  ש"ח.
שיבולת גמל דו"חות כספיים 2021

דו"חות חודשיים:


דו"חות שנתיים:


חסר רכיב