תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פגישה במשרד ההתיישבות

23/07/2020

השבוע נפגשנו עם מנכ"ל משרד ההתיישבות – אבי נעים. המשרד צפוי לכלול את החטיבה להתיישבות וההתיישבות בגליל, בנגב וביו"ש, המכינות הקד"צ, השירות הלאומי אזרחי, גרעינים משימתיים ועוד. סקרנו את הפעילות הקיימת בתנועה בתחומים אלו. נושא התקציב ל- 2020, וכן ל2021, והתקנים של משרד זה אינם ברורים עדיין, אך תקוותנו שייפתח כאן נתיב לעשייה משמעותית. סיכמנו לקיים סיור של אנשי המשרד במוקדי עשייה שלנו בשטח- בתחומים האמורים.

חסר רכיב