תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

על הוגנות וערבות הדדית - אמיתי פורת

16/07/2020

בתחילת השבוע פורסם תזכיר חוק התכנית לסיוע הכלכלי החדש, ואף אושר בממשלה בכפוף לתיקונים בהמשך. מבחינתנו האפליה נמשכת: עצמאים ועובדי פנים חברי קיבוץ לא יהיו זכאים; גם 'איחוד העוסקים' נותר בחוץ, אף כי מוצע להגדיל את תקרת הפיצוי הישיר לעסקים. במוצ"ש הפצנו (מזכ"לי התנועות) מכתב לרוה"מ ולשרים. אלון שוסטר הוא נציגנו הנאמן והשיטתי בנושא זה. הפעם נראה כי הפעולה משפיעה יותר: בדיון בממשלה על תכנית הסיוע עלתה גם דרישתנו בעיקר ע"י שוסטר ושרי כח"ל, להשוות את זכאות חברי הקיבוצים העצמאים ועובדי הפנים. קיימנו (מזכ"לי התנועות נציגי קיבוצים), גם פגישה (זום) עם בני גנץ ושוסטר בנושא. גנץ קיבל עיקרי הטענות ואף נתן לכך ביטוי פומבי. מעל ומעבר למאבקנו נגד אפליית חברי הקיבוצים והכרתם כעצמאים שותפים, כדאי להביט שוב אל 'לב' הדברים. אנו שותפים בקהילות בעלות חוסן, שיש בהם שותפות וערבות הדדית, ולפיכך, לחברים ומשפחותיהם יש ביטחון חברתי-כלכלי רב ערך. יש לנו גם כלים ולפעמים מסורות, שמבטאים את ה'יחד'. לפיכך אין עלינו איום ישיר בקריסה כלכלית. לכן לצד המאבק על ההוגנות, עלינו לשמר ולחזק את מרכיבי השותפות והערבות ההדדית, ולא רק אצלנו פנימה. עלינו לפעול כמיטב יכולתנו כדי לחזק ולחדש ברית לאומית-אזרחית רחבה, שמחזקת את הרכיבים הללו בכל חלקי הארץ.

חסר רכיב